PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 251 | 9--23
Tytuł artykułu

Modułowy program kształcenia - szansa na podniesienie jakości kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzone zmiany podstaw prawnych funkcjonowania systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, związane m.in. z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), których idea opiera się na kształceniu zmierzającym do osiągania efektów dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji, otworzyły szerokie możliwości zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Jednym z elementów organizacji nowego systemu kształcenia są moduły. Należy jednak podkreślić, że w nowych regulacjach prawnych nie dokonano jednoznacznego rozróżnienia między modułem kształcenia a ugruntowanym w praktyce dydaktycznej pojęciem przedmiotu. Pozwoliło to przyjąć w praktyce, że moduł kształcenia może stanowić zarówno pojedynczy przedmiot, jak i grupę przedmiotów. Taka sytuacja otworzyła możliwości bardzo szerokiej interpretacji zakresu wprowadzanych zmian. Duża grupa uczelni w Polsce dokonała jedynie zmian o charakterze terminologicznym, nadając starym przedmiotom status modułów kształcenia i opisując ich tradycyjny zakres używając nowych pojęć (co można określić podejściem zachowawczo-formalnym). Inne dokonały zasadniczych zmian. Przygotowały całkowicie nowe programy kształcenia, których struktura opiera się na modułach rozumianych jako grupa przedmiotów powiązanych ze sobą merytorycznie, ale realizowanych z wykorzystaniem rożnych metod kształcenia zapewniających nabycie zróżnicowanych, ale też uporządkowanych: wiedzy, umiejętności i kompetencji, które oczekiwane są na rynku pracy (co można określić podejściem reformatorsko-realistycznym).(fragment tekstu)
EN
A Modular System of Education - Chance on Raising the Quality of Teaching on Spatial Economy. A modular system of education allows raising the quality of teaching in each field of study. However, its advantages can be used best in the case of an interdisciplinary one. Then modules can give the teaching programme a structure directly referring to the disciplines which provided the basis for working out the expected education effects, curricula, and finally their internal organisation with details given in syllabi. An example of a field of study building its education results on those of several disciplines is Spatial Economy. The aim of this paper is to present the author's own conception for creating a modular curriculum that can be used to enhance the quality of education in Spatial Economy through an exchange of experiences, staff and students of various types of schools offering courses in this field of study.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Ammerman P., Gaweł A., Pietrzykowski M., Rauktienė R., Williamson T. (red.), 2012, Metoda stadium przypadku w edukacji biznesowej. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • 2. Bednarczyk H. (red.), 1998, Moduły i pakiety edukacyjne dla kształcenia mechaników. Radom, ITeE - PIB.
 • 3. Bloom B. S. (red.), 1956, Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Susan Fauer Company Inc.
 • 4. Karwala S., 2007, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.
 • 5. Kolmos A., Flemming K. F., Krogh L., 2004, The Aalborg PBL Model. Progress, Diversity and Challenges. Aalborg University Press, Aalborg.
 • 6. Kraśniewski A. (red.), 2010, Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.3., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 7. Kraśniewski A., 2011, Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • 8. Lubina E., 2013, Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Kartowicach, http://www. fundacja.edu.pl/ organizacja/_referaty/25.pdf (pobrano 15 kwietnia 2013 r.).
 • 9. Maciejowska I., 2013, Metody i techniki realizacji procesu dydaktycznego sprzyjające kształtowaniu umiejętności, np. kształcenie na bazie problemu (Project - based learning), itp. Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, (masz.).
 • 10. Michaelsen L. K., Fink L. Dee., Knight A., 1997, Designing Effective Group Activities: Lessons for Classroom Teaching and Faculty Development, To Improve the Academy. Professional and Organizational Development Network in Higher Education, University of Nebraska - Lincoln, Paper 385, http://digitalcommons. unl.edu/podimproveacad/385 (pobrano 15 kwietnia 2013 r.).
 • 11. Moon J., 2002, The Module and Programme Development Handbook. Kogan Page, London.
 • 12. Okoń W., 1995, Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. Żak, Warszawa.
 • 13. Overton T. L., Bers B., Seery M. K., 2009, Context- and Problem-based Learning [w:] Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher Education, I. Eilks, B. Byers (red.). RSC Publishing, London.
 • 14. Próchnicka M., Saryusz-Wolski T., Kraśniewski A., 2011, Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia, [w:] Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, A. Kraśniewski (red.). Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji..., op. cit.
 • 15. Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian, Instytut Badań Edukacyjnych, 2012, Warszawa,
 • 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011, nr 253, poz. 1520.
 • 17. Savin-Baden M., 2003, Facilitating Problem-based Learning. Open University Press.
 • 18. Siggelkow N., 2007, Persuasion with Case Studies. Academy of Management Journal, 50(1), s. 20-24.
 • 19. Skinner B. F., 1960, Teaching Machines. [w:] Teaching Machines and Programmed Learning, A. A. Lumsdaine, R. Glaser (red.). Washington.
 • 20. Skinner B. F., 1978, Poza wolnością i godnością. PIW, Warszawa.
 • 21. Stenhouse L., 1979, Case Study in Comparative Education: Particularity and Generalization. Comparative Education, 15(1), s. 5-10.
 • 22. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r., Ernst & Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, Warszawa.
 • 23. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Wyd. UW, 2009, Warszawa.
 • 24. Symela K. (red.), 2003, Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy. Projekt Leonardo da Vinci, PL/00/B/f/PP/I40.179, Wyd. IteE, Radom.
 • 25. Symela K., 2009, Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów kształcenia zawodowego. Wyd. Idee, Radom.
 • 26. Szafraniec K., 1994, Projektowanie i doskonalenia zawodowego dorosłych opartego o koncepcję modułów kwalifikacyjnych, [w:] Kształcenie modułowe, ZG ZZDZ, Warszawa.
 • 27. Ustawa z 25 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • 28. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455.
 • 29. Wereda W., 2013, Wspieranie dydaktyki nauk zarządzania w aspekcie metody badawczej - studium przypadku. Akademia Podlaska w Siedlcach. (maszyn.).
 • 30. Yin R. K., 1981, The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative Science Quarterly, 26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.