PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 7 | nr 3 | 113--130
Tytuł artykułu

Liability of Local Government Units Acting as Contracting Authorities in the Light of the Public Finance Discipline Violation Liability Act

Warianty tytułu
Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego występujących w roli zamawiającego na tle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów publicznych obowiązane są do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w treści tego aktu normatywnego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. W przypadku naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego występujących w roli zamawiającego postanowień Prawa zamówień publicznych to nie j.s.t. poniesie bezpośrednią odpowiedzialność. Co do zasady podmiotem odpowiedzialnym będzie kierownik zamawiającego bądź członkowie komisji przetargowej lub pracownicy, którym powierzono wykonanie określonych czynności. Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego występujących w roli zamawiającego na tle ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Local government units as entities of a public finance sector are obliged to apply provisions of the Public Procurement Law in cases in which the conditions specified in the content of this normative act are satisfied. This applies, in particular, when the value of the awarded public procurement contract exceeds the PLN equivalent of EUR 30,000. In the event of a violation of provisions of the Public Procurement Law by local government units acting as contracting authorities, the local government units shall not be directly liable. As a rule, the liable entity will be the head of the contracting authority, or members of the tender committee, or employees entrusted with performing specific tasks. The article is devoted to the analysis of the liability of local government units acting as contracting authorities in the light of the Public Finance Discipline Violation Liability Act of 17 December 2004. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
113--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Łomża State University of Applied Sciences
Bibliografia
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego [in:] W. Wójtowicz (ed.), Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Filipek M.. Dobór składu osobowego komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2008, No 3, pp. 67-73.
 • Glumińska-Pawlic J., Komentarz do art. 61 u.s.g. [in:] B. Dolnicki (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. 11 wyd., LEX No 587718911.
 • Glumińska-Pawlic J., Komentarz do art. 61 u.s.p. [in:] B. Dolnicki. Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, 2 wyd., LEX No 587284497.
 • Glumińska-Pawlic J., Komentarz do art. 72 u.s.g. [in:] B. Dolnicki (ed.) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, LEX No 587334845.
 • Iwaniec W., Kryteria pozacenowe - bieżąca praktyka-perspektywy, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2019, No 3, pp. 11-18.
 • Iwaniec W., Odpowiedzialność za nieprawidłowości w procesie przygotowania i udzielania zamówienia, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2015, No 10, pp. 6-11.
 • Jagiełło D., Kompetencje i zadania komisji przetargowej, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2011, No 11, pp. 76-80.
 • Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 17 [in:] L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LEX No 587281187.
 • Ludziejewski M., Najczęstsze błędy przy organizacji pracy komisji przetargowej, "Zamawiający" 2013, No 1, pp. 16-18.
 • Meducki M., Komisja przetargowa, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2017, No 12, pp. 68-71.
 • Nowicki J.E., Zasada pisemności postępowania, "Zamówienia Publiczne Dorad-ca" 2008, No 5, pp. 43-51.
 • Padrak K., Komisja przetargowa, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2007, No 11, pp. 28-33.
 • Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 11 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Pruszkowski R., Przesłanki i praktyczne skutki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych, "Zamówienia Publiczne Dorad-ca" 2009, No 9, pp. 14-27.
 • Pruszkowski R., Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu, cz. 1, "Zamówienia Publiczne Doradca" 2015, No 12, pp. 12-18.
 • Urząd Zamówień Publicznych, Kiedy zamawiający może "wyręczyć się" osobą trzecią? "Zamówienia Publiczne Doradca" 2006, No 7, pp. 30-31.
 • Winiarz M., Odpowiedzialność za udzielanie zamówień publicznych w podsektorze samorządowym, "Finanse Komunalne" 2007, No 9, pp. 32-45.
 • Winiarz M., Naruszenie zasady bezstronności w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2015, No 10, pp. 54-63.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.