PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 25--34
Tytuł artykułu

Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych a wartość przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uwzględnienie w sprawozdawczości przedsiębiorstw informacji niefinansowych istotnie wpływa na wartość całej jednostki, dlatego też jest to temat interesujący z punktu widzenia teorii wyceny przedsiębiorstw. Ujawnianie tychże aspektów ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania zrównoważoną gospodarką. Cel ten może być zrealizowany wyłącznie wtedy, gdy długoterminowa rentowność zostanie połączona ze sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska. Sposób raportowania może być uregulowany zasadami własnymi, krajowymi, unijnymi lub międzynarodowymi [Dyrektywa 2014/95/UE, 2014]. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Chojnacka E., Wiśniewska J. (2015), Wybrane zagadnienia pomiaru, wyceny, ewidencji i ujęcia w sprawozdawczości kapitału intelektualnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 83(139), s. 35-64.
 • Czarnecka M. (2018), Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, C.H.Beck, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B., Herman A. (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Emerling I. (2017), Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów [w:] H. Buk, J. Wartini-Twardowska (red.), Zmiany - Innowacje - Kreatywność - w zarządzaniu i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 9-23.
 • Emerling I. (2018a), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 2, s. 136-142.
 • Emerling I. (2018b), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 40-53.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2012), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk, za: E. Chojnacka, J. Wiśniewska (2015), Wybrane zagadnienia pomiaru, wyceny, ewidencji i ujęcia w sprawozdawczości kapitału intelektualnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 83(139), s. 35-64.
 • Jędrzejczyk M., Mikosza M. (2016), Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440, s. 225-234.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 4(265), s. 61-72.
 • Kędzior M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2008), Kapitał intelektualny na tle ewolucji kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 137-157.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2005), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Renkas J. (2017), Kapitał kreatywności - pomiar i wynagradzanie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 50, s. 413-426.
 • Renkas J., (2013), Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 151-161.
 • Sokołowska A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, s. 127-171.
 • Świderska G., Bek-Gaik B. (2016), Dokąd zmierza raportowanie biznesowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 7-15.
 • Ujwary-Gil A. (2009), Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa - całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 24-27.
 • Ujwary-Gil A. (2018), Audyt zasobów niematerialnych z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej, PWN, Warszawa.
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie Ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 roku, poz. 88.
 • Wójcik-Bubała J., Jacenko M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), The Importance of Accountability for Innovation Development Viewed through The Mediating Role of Intellectual Capital [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers\' Demands, University of Economics, Nowy Sącz, s. 319-331.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2006), Propozycja pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", t. 1, Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, s. 191-199.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2007), Kapitał intelektualny a kapitał ludzki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Zarządzanie wartością kapitału ludzkie-go organizacji, s. 41-52.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2008), Czym jest kapitał intelektualny?, "Studia Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach", nr 52, s. 47-65.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2009), Enterprise Value and Goodwill, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowośći", vol. 53, nr 109, s. 303-320.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2011), Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 668(41), s. 321-329.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015c), Zintegrowane raportowanie w świetle zarządzania międzynarodowego [w:] U. Wasikiewicz-Rusnak (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Wyższa Szkoła Bankowa, Dąbrowa Górnicza, s. 179-190.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016b), Raport zintegrowany w świetle zmian dyrektyw UE w zakresie ujawniania informacji niefinansowych [w:] D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Aspekty zarządcze w rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 137-145.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2009), Czym jest kapitał - dylematy pojęciowe współczesnej rachunkowości? "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Zintegrowany system pomiarów w rachunkowości, s. 453-464.
 • Zarzecki D. (2000), Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, za: E. Chojnacka E., J. Wiśniewska (2015), Wybrane zagadnienia pomiaru, wyceny, ewidencji i ujęcia w sprawozdawczości kapitału intelektualnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 83(139), s. 35-64.
 • [www 2] http://www.mf.gov.pl (dostęp: 25.02.2018).
 • [www 3] http://www.kibr.org.pl (dostęp: 26.02.2019).
 • [www 4] http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/ujawnianie-a-raportowanie-czyli-dyrektywa-zmieni-podejscie-raportowania/ (dostęp: 24.03.2018).
 • [www 5] http://www.oceantomo.com (dostęp: 25.02.2018).
 • [www 6] http://www.mr.gov.pl (dostęp: 27.02.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578166

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.