PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 13/4 | 33--48
Tytuł artykułu

Coherent Land Policy and Land Value

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koherencja lokalizacyjna a cenność gruntów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto próbę udowodnienia tezy, że trafność doboru funkcji terenu w planie miejscowym przekłada się na zachowania inwestorów i wpływa korzystnie na cenność gruntów objętych uciążliwością akustyczną w sąsiedztwie portu lotniczego - nie deprecjonuje ich. W tym celu zaprezentowano case study z opisem cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych położonych przy lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo. W jego rejonie wytypowano dwa obszary badawcze: I - o poziomie hałasu 55-60 dB i II - o poziomie hałasu nieprzekraczającym 55 dB, a następnie w tych obszarach zdiagnozowano rynek gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową, usługowo-techniczną, parkingi, składy, magazyny i warsztaty. W badaniach wykorzystano zasoby strategicznej mapy akustycznej (SMA). Okres badania obejmował lata 2016-2018. Z przeprowadzonych badań wynika, że lokalizacja nieruchomości w strefie oddziaływania hałasu lotniczego nie ograniczała obrotu rynkowego nieruchomościami, które pozostawały pod niekorzystnym oddziaływaniem tego czynnika. Przyczyną popytu jest trafnie wprowadzona funkcja terenów w planie miejscowym w obszarze o podwyższonym poziomie hałasu jako wyraz koherencji lokalizacyjnej. Cel artykułu wynika z zapotrzebowania rynku na określony zakres badań, które mogą wspomagać działania planistyczne, decyzyjne i realizacyjne w obszarze gospodarki przestrzennej i nieruchomościami. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article is an attempt at to prove the thesis that the accurate selection of land use in a local spatial development plan carries over to the behaviours of investors and has a positive influence on the value of land affected by noise nuisance neighbouring an airport - i.e. it does not depreciate it. To this aim, a case study of transaction prices of non-developed land located near the Bydgoszcz airport - Szwederowo was carried out. In its region, two study areas were selected: I - with a noise level of 55-60 dB and II - with a noise level not exceeding 55 dB, and next, the market of land zoned for services-related and services-technical development, parking lots, depots, and warehouses in these areas was diagnosed. Resources of the strategic noise map (SNM) were used in the research. The research period covered years 2016-2018. The studies show that the location of a real property in an impact area of airport noise was not an obstacle and did not limit market turnover of real property which remained under the unfavourable influence of this factor. The reason behind the demand is the shrewd introduction of functions in the local plan in the area of increased noise levels as an expression of coherent land use planning. The article addresses the need for the real estate market for help in planning, decision-making and implementation activities in the field of spatial and real estate management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition. Economic Commission for Europe, Geneva, ECE/HBP/146, United Nations 2008.
 • Larsson G.: System planowania przestrzennego w Europie Zachodniej. Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, Warszawa 2012.
 • Myga-Piątek U., Nita J.: Polityka krajobrazowa polski - u progu wdrożeń. Przegląd Geograficzny, t. 87, z. 1, 2015, pp. 5-25.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.
 • Kodeks urbanistyczno-budowlany [project of 30.09.2016 submitted for public consultation]. [on-line:] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290463/12382118/12382119/dokument247655.pdf [access: 20.11.2016].
 • Buczek G.: Opracowania planistyczne jako narzędzia kształtowania ładu przestrzennego. [in:] Giszter E. (red.), Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntem: XX Krajowa konferencja rzeczoznawców majątkowych: Katowice, 28-30 września 2011, Wyd. Kaga-Druk, Katowice 2011, pp. 127-140.
 • Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy, [on-line:] http://mapy.bydgoszcz.pl/VisMap/apps/Bydgoszcz/public/index.html [access: 30.04.2019].
 • Kucharska-Stasiak E.: Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Siemińska E.: Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Foryś I., Nowak M.: Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.
 • Trojanek R.: The Impact of Aircraft Noise on the Value of Dwellings - the Case of Warsaw Chopin Airport in Poland. Scientific Papers Journal of International Studies, Vol. 7. No. 3, 2014, pp. 155-161.
 • Parzych P., Czaja J.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Cellmer R., Foryś I., Konowalczuk J., Krajewska M., Kucharska-Stasiak E., Parzych P., Tanaś J., Trojanek M., Wójciak E., Źróbek S. (red.): Real Estate Valuation for Social Purposes. Croatian Information Technology Society, GIS Forum, Zagreb 2015.
 • Rącka I.: Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce. Problemy Jakości [Quality of Information on the Real Estate Market in Poland], R. 49, nr 4, 2017, pp. 19-25.
 • Bieda A.: Conditional Model of Real Estate Valuation for Land Located in Different Land Use Zones. De Gruyter Open Real Estate Management and Valuation, Vol. 26, 2018, pp. 122-130.
 • Cymerman R.: Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Educaterra, Olsztyn 2012.
 • Myga-Piątek U.: O wzajemnych relacjach przestrzeni i krajobrazu kulturowego. Rozważania wstępne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 24, 2014, pp. 27-44.
 • Szopińska K., Rącka I.: Wpływ hałasu na jakość przestrzeni publicznej w mieście. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 483, 2017, pp. 163-180.
 • Krajewska M.: Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszczy 2017.
 • Van Praag B.M.S, Baarsma B.E.: Using Happiness Surveys to Value Intangibles: The Case of Airport Noise. IZA Discussion Paper No. 1096, 2004, [on-line:] http://ftp.iza.org/dp1096.pdf [access: 30.04.2019].
 • Mc Millen D.P.: Airport Expansion Property Values: the Case of Chicago O'Hare Airport. Journal of Urban Economics, Vol. 55, 2004, pp. 627-640.
 • Andrzejewski J., Trojanek M., Pawłowska M., Kosmowski M.: Hałas lotniczy a wartość nieruchomości - materiały do dyskusji środowiskowej. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Dodatek specjalny, grudzień 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz.U. 2012 poz. 1109.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.
 • Uchwała Nr XXI/618/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinki "C" w Bydgoszczy. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 21, poz. 152 z dnia 12 maja 2000 r. [on-line:] http://mpu.bydgoszcz.pl/pliki/060_U [access: 30.01.2016].
 • Karaszewski W., Siemińska E., Jaworek M., Czaplewski L., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., Kuczmarska M., Kokosińska M.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania 2015, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.