PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 52 | 1--10
Tytuł artykułu

Antykonkurencyjne praktyki w relacjach między przedsiębiorcami : uwagi na tle nowego rozporządzenia P2B

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Anti-Competitive Practices between Online Platforms and Businesses : Remarks in the Light of the New P2B Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednolity rynek cyfrowy ('JRC') jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów unijnej gospodarki. Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań, które stoją przed legislatorem, wynikających ze popularyzacji usług pośrednictwa internetowego, które są kluczowym komponentem JRC. Rada Unii Europejskiej, świadoma problemów związanych z antykonkurencyjnymi praktykami w obszarze platform internetowych, przyjęła w ostatnim czasie Rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Artykuł opisuje najbardziej istotne cechy usług pośrednictwa internetowego, co ułatwia rozumienie postanowień zawartych w nowym Rozporządzeniu. Kolejno przedmiotem opisu i analizy są główne aspekty Rozporządzenia - są to między innymi obowiązki informacyjne oraz nowe mechanizmy ochrony prawnej użytkowników biznesowych. W końcowej części artykułu są przedstawione konkluzje i ocena nadchodzących zmian prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Digital Single Market ('DSM') is one of the fastest growing areas of the European Union' economy. The paper aims to present the challenges for legislative bodies stemming from the popularisation of online intermediation services which are a vital part of the DSM. The Council of the European Union, being aware of the problems related to anti-competitive practices in the field of Internet platforms, has recently adopted the Regulation on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services. In the article the most important features of the online intermediation services are described, which is helpful in understanding the new Regulation. Further on, the main aspects of the proposal are presented and analysed - these are inter alia information obligations and new mechanisms of the legal protection of business users. Finally, conclusions and the evaluation of the upcoming legal changes are provided. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] Materiał własny autorki, spotkanie z Margrethe Vestager organizowane przez Res Publica Europa w Brukseli, 2 kwietnia 2019, źródło: https://photos.google.com/share/AF1QipMFtaYNPuK6pdSfFniSUEvLxJS6E1TJO M8ygnRzqpHWR0gpDWQvPE9FSBA3kHnK9g?key=WVp6NFU5RDVTWkJXa U1xd2dnQUpPUW51ajlvdDVB [dostęp: 5.04.2019].
 • [2] Bostoen F., The Commission proposes a Regulation on platform-to-business trading practices, źródło: https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-commissionproposes- a-regulation-on-platform-to-business-trading-practices/ [dostęp: 10.03.2019].
 • [3] Caillaud B. and Jullien B., Chicken & egg: competition among intermediation service providers, RAND Journal of Economics 2003, nr 34(2), s. 309-328.
 • [4] Copenhagen Economics, Online Intermediaries. Impact on the EU economy, EDiMA 2015, źródło: https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/2/342/1454501505/edima-online-intermediaries-eu-growth-engines.pdf [dostęp: 14.03.2019].
 • [5] Dyrektywa Rady 93/13/EEC w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, 5 kwietnia 1993.
 • [6] Dyrektywa 2005/29/EC dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, 11 maja 2005.
 • [7] Ecorys, Business-to-Business relations in the online platform environment, Raport z 22 maja 2017, s. IX.
 • [8] Komisja Europejska, Decyzja COMP/M.7217, Facebook/Whatsapp, 3 października 2014.
 • [9] Komisja Europejska, Decyzja AT.39740, Google Search (Shopping), 27 czerwca 2017.
 • [10] Komisja Europejska, Study on the legal framework covering business-to-business unfair trading practices in the retail supply chain, Raport z 26 lutego 2014.
 • [11] Komisja Europejska, Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy, Konsultacje z 2015.
 • [12] Komisja Europejska, Online platforms: new European rules to improve fairness of online platforms trading practices, broszura dotycząca Jednolitego Rynku Cyfrowego.
 • [13] Komisja Europejska, Study on contractual relationships between online platforms and their professional users, Raport z 23 kwietnia 2018.
 • [14] Eurostat: Statistics Explained. E-commerce statistics for individuals, źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ecommerce_ statistics_for_individuals [dostęp: 5.04.2019].
 • [15] Kohutek K., Markets of internet search engines and charge of abuse of dominant position (against the background of EU case against Google), EPS 2014, s. 33-39.
 • [16] Małobęcka-Szwast I., Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 8(7), s. 139-153.
 • [17] Oxera Compelling Economics, The benefits of online platforms, Raport z października 2015.
 • [18] Pandey A., The Implications of Network Effects for Competition Law, IP Leaders Blog from 7 January 2019, źródło: https://blog.ipleaders.in/implications-networkeffects- competition-law/ [dostęp: 16.03.2019].
 • [19] Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/0106 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, 23 kwietnia 2018.
 • [20] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE, 28 lutego 2018.
 • [21] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady PE 56 2019 REV 1 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, 20 czerwca 2019, źródło:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:PE_56_2019_REV_1 [dostęp: 2.07.2019].
 • [22] Semeniuk P., Najważniejsze niewiadome rozporządzenia platformowego, źródło: https://www.linkedin.com/pulse/najważniejsze-niewiadome-rozporządzeniaplatformowego- piotr/ [dostęp: 10.03.2019].
 • [23] Synopsis, Public consultation on the regulatory environment for platforms, online intermediaries and the collaborative economy, Raport z 25 maja 2016.
 • [24] Thépot F., Market Power in Online Search and Social Networking: A Matter of Two- Sided Markets, World Competition 2013, nr 36(2), s. 195-221.
 • [25] We are social: Digital 2019, Global Internet Use Accelerates, World's Most Visited Websites, źródło: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-globalinternet- use-accelerates [dostęp: 6.04.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578206

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.