PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 29 (3) | 3--10
Tytuł artykułu

Instytucja wotum zaufania dla organu wykonawczego w gminie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Institution of the Vote of Confidence for the Executive Body in the Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja wotum zaufania wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym, nowelizacją dokonaną na mocy art. 1 pkt 11 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) wzmocniła partykularne kompetencje kontrolne radnych, jak również całego organu stanowiąco - kontrolnego w gminie. Dodanie art. 28aa do ustawy o samorządzie gminnym, wprowadza instytucję kontroli działalności organu wykonawczego przez radę gminy w postaci udzielenia bądź nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) wotum zaufania na podstawie oceny przedstawionego przez ten organ raportu o stanie gminy. Tym samym, obok funkcjonującej dotychczas instytucji udzielenia lub odmowy udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy, rada będzie zobowiązana podjąć uprzednio dodatkową uchwałę, w przedmiocie wotum zaufania. Sporządzenie raportu o stanie gminy jest w obecnym stanie prawnym jednym z podstawowych obowiązków wójta. (abstrakt oryginalny)
EN
The institution of the vote of confidence introduced into the act on municipal self-government, by amendment made pursuant to art. 1 point 11 of the Act of 11 January 2018 amending some acts in order to increase the participation of citizens in the process of selecting, functioning and controlling certain public bodies (Journal of Laws item 130), strengthened the particular control competences of councilors as well as the entire body constituting - control in the commune. Addition of art. 28aa to the Act on commune self-government, introduces the institution of control of the executive body by the commune council in the form of granting or not granting the vote of confidence to the head of the commune (mayor, president) based on the assessment of the report on the state of the commune presented by that body. Thus, in addition to the institution functioning so far, granting or refusing to give the head of the mayor discharge for the implementation of the commune's budget, the council will be obliged to adopt an additional resolution on the vote of confidence. Preparation of a report on the state of the commune is in the current legal status one of the basic duties of a commune head. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Gajewski S., Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Warszawa 2018, Legalis wersja elektroniczna.
 • Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej - uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., ST 2018 nr 10.
 • Majewski Z., Absolutorium - instrukcja obsługi, Wspólnota 2003, nr 7.
 • Martysz Cz., Komentarz do art. 28aa, w: Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Rokicka-Murszewska K., Komentarz do art. 28aa, w: Gajewski S., Jakubowski A. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd.1, Warszawa 2018, Legalis wersja elektroniczna.
 • Sobolewska A., Raport o stanie gminy a sesja absolutoryjna, Warszawa 2019, Legalis wersja elektroniczna.
 • Walczak P., Raport o stanie gminy - zakres treściowy, KZJSP 2019, Nr 6.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania, kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506.
 • Uchwała TK z dnia 20 września 1995 r., (W 18/94), Legalis nr 10267.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 kwietnia 2001 r., (III RN 87/00), Legalis nr 50723.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2013 r., ( I SA/Ke 554/13), Legalis nr 769332.
 • Raport o stanie Gminy Grójec za 2018 roku, źródło: https://grojecmiasto.bip.info.pl/index.php?idmp=300&r=o, dostęp z dnia 07.09.2019 r.
 • Raport o stanie Miasta Pionki za 2018 rok, źródło: http://bip.gmina-pionki.pl/strona-151-raport_o_stanie_gminy_pionki_rok_2018.html, dostęp z dnia 07.09.2019 r.
 • Raport o Stanie Miasta Radomia za rok 2018, źródło: http://bip.radom.pl/ra/sprawozdania/46091,Informacja-o-opublikowaniu-Raportu-o-Stanie-Miasta-Radomia-za-rok-2018-i-mozliwo.html, dostęp z dnia 07.09.2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.