PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 269 | 9--26
Tytuł artykułu

Trendy w turystyce zdrowotnej i aktywnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Health and Active Tourism Trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy w wymiarze praktycznym jest identyfikacja trendów w zakresie rozwoju turystyki zdrowotnej (w tym, turystyki medycznej, uzdrowiskowej i wellness) oraz aktywnej, z uwzględnieniem Polski, jako jednego z kluczowych kierunków turystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym dążeniu zaimplementowano metodę analizy źródeł wtórnych (desk research), głównie syntetyczną analizę stosownych publikacji naukowych i raportów.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to identify trends in the development of health and active tourism. In order to meet the above mentioned objective, a method of critical analysis of desk research was implemented, mainly a synthetic analysis of relevant scientific publications and reports. Against the background of globalization, the development of tourism is determined by, among others, demographic, economic and technological factors. The microtrends referring to contemporary consumers are of the utmost importance. The lifestyle significantly reflects the need for pro-health services. Health and active tourism are an antidote against the worries of everyday life. That is why the tourism market needs a profiled product consisting of wellness, with particular emphasis on motor recreation, healthy food and the possibility of establishing/maintaining social and/or family relationships. Creating, refreshing or diversifying such a tourist product is not a simple task. It requires the use of expertise and experience of representatives of science and practitioners, taking into account the tourism potential of a given region/country.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • 2018 Global Wellness Trends Report, 2018, Global Wellness Institute.
 • Alejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. AWF, Kraków.
 • Ardell D., 1985, The History and Future of Wellness. "Health Values", nr 9(6): 37-56.
 • Basińska-Zych A., Springer A., 2017, The Concept of Preventing Negative Consequences of Work Overload Based on Positive Interactions between Work and Life, and Promotion of Workers' Healthy Behaviors. "The Central European Review of Economics and Management", nr 1(2): 45-72.
 • Bennett M., King B., Milner L., 2004, The Health Resort Sector in Australia: A Positioning Study. "Journal of Vacation Marketing", nr 10(2): 122-137.
 • Bolton S., Skountridaki L., 2017, The Medical Tourist and a Political Economy of Care. "Antipode", nr 49(2): 499-516.
 • Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku, 2017, Ministerstwo Sportu i Turystki, Warszawa.
 • Chen C-A., Lee H-L., 2017, How to Promote Bike Tourism Globally. "Tourism and Hospitality Management", nr 23(1): 1-16.
 • Connell J., 2013, Contemporary Medical Tourism: Conceptualisation, Culture and Commodification. "Tourism Management", nr 34: 1-13.
 • Csirmaz É., Pető K., 2015, International Trends in Recreational and Wellness Tourism. "Procedia Economics and Finance", nr 32: 755-762.
 • De la Hoz-Correa A., Muñoz-Leiva F., Bakucz M., 2018, Past Themes and Future Trends in Medical Tourism Research: A Co-word Analysis. "Management", nr 65: 200-211.
 • De la Puente M., 2015, Dinámica del turismo de salud internacional: una aproximación cuantitativa. "Dimensión Empresarial", nr 13(2): 167-184.
 • Dimitrovski D., Todorovic A., 2015, Clustering Wellness Tourists in Spa Environment. "Tourism Management Perspectives", nr 16: 259-265.
 • Dryglas D., 2006, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. UJ, Kraków.
 • Dryglas D., 2018, Designing a Health Tourism Product Structure Model in the Process of Marketing Management. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dryglas D., Golba J., 2017, Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie: studium przypadku Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dryglas D., Salamaga M., 2017, Applying Destination Attribute Segmentation to Health Tourists: A Case Study of Polish Spa Resorts. "Journal of Travel & Tourism Marketing", nr 34(4): 503-514.
 • Dryglas D., Salamaga M., 2018, Segmentation by Push Motives in Health Tourism Destinations: A Case Study of Polish Spa Resorts. "Journal of Destination Marketing & Management", nr 9: 234-246.
 • Dunn H. L., 1959, What High Level Wellness Means. "Canadian Journal of Public Health", nr 50(11): 447-457.
 • European Health & Fitness Market Report. 2018, [https://www.slideshare.net/DeloittePolska/prezentacja-wynikw-badania-european-health-fitness-market-report].
 • Exploring Health Tourism. Working Paper, 2016, UNWTO/ETC.
 • Fetscherin M., Stephano R. M., 2016, The Medical Tourism Index: Scale Development and Validation. "Tourism Management", nr 52: 539-556.
 • García-Altés A., 2005, The Development of Health Tourism Services. "Annals of Tourism Research", nr 32(1): 262-266.
 • Gaworecki W. W., 2010, Turystyka. PWE, Warszawa.
 • Global Healthcare Industry Outlook, 2018, Frost & Sullivan.
 • Global Study: Activities for Physical Health, 2017, GfK.
 • Global Wellness Economy Monitor, 2017, Global Wellness Institute.
 • Grabowska A., Sora A., Szułczyński A., 2010, Konsumenckie mikrogrupy: komunikacyjny poligon marketera. "ThinkTank", nr 4(7): 58-64.
 • Grad F. P., 2002, The Preamble of the Constitution of the World Health Organization. "Bulletin of the World Health Organization", nr 80(12): 378-383.
 • Hadzik A., 2011, Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa. AWF, Katowice.
 • Hadzik A., Tucki A., 2016, Service Innovation in the Spa Health Tourism: Selected Examples. "European Journal of Medical Technologies", nr 3(12): 56-65.
 • Hadzik A., Tomik R., 2017, Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji. "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(38): 7-18.
 • Hadzik A., Tomik R., Ryśnik J., 2016, Determinanty rozwoju turystyki zdrowotnej. "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1(33): 287-300.
 • Hall C. M., 1992, Adventure, Sport and Health Tourism, [w:] Special Interest Tourism, B. Weiler, C. M. Hall (red.). Belhaven Press, London.
 • John S. P., Larke R., 2016, An Analysis of Push and Pull Motivators Investigated in Medical Tourism Research Published from 2000 to 2016. "Tourism Review International", nr 20(2-3): 73-90.
 • Juszczak J., 2017, Medizintourismus nach Deutschland stagniert. [https://www.h-brs.de/de/pressemitteilung/medizintourismus-nach-deutschland-stagniert].
 • Kaganek K., 2015, Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasia, J. Śledzińska B. Włodarczyk (red.). PTTK, Warszawa.
 • Kaleta A., 2012, Hotelarstwo spa i wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego - wybrane aspekty. "Zarządzanie i Finanse", nr 1/2: 361-371.
 • Kamińska W., Wilk-Grzywna M., 2015, Wstęp, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich, W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna (red.). Studia KPZK PAN, t. CLXVI, Warszawa: 5-7.
 • Kantyka J. (red.), 2013, Wellness jako forma kultury fizycznej - aspekty zdrowotne i ekonomiczne. AWF, Katowice.
 • Koncul N., 2012, Wellness: A New Mode of Tourism. "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research", nr 25(2): 525-534.
 • Konu H., Tuohino A., Komppula R., 2010, Lake Wellness - a Practical Example of a New Service Development (NSD) Concept in Tourism Industries. "Journal of Vacation Marketing", nr 16(2): 125-139.
 • Kowalska K., 2016, Kontrowersyjne podróże turystyki medycznej. "Folia Turistica", nr 40: 71-84.
 • Lane W., DeMicco F. J., Gokul G., 2007, Wellness Tourism: the Effects of the Globalization of the Healthcare Industry. University of Delaware.
 • Lautier M., 2014, International Trade of Health Services: Global Trends and Local Impact. "Health Policy", nr 118(1): 105-113.
 • Loh C. P., 2014, Health Tourism on the Rise? Evidence from the Balance of Payments Statistics. "European Journal of Health Economics", nr 15(7): 759-766.
 • Lubowiecki-Vikuk A., 2012a, Development of Medical Tourism in Poland. "International Medical Travel Journal", [https://www.imtj.com/articles/development-medical-tourism-poland/].
 • Lubowiecki-Vikuk A., 2012b, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 84: 553-568.
 • Lubowiecki-Vikuk A., 2013, Znaczenie kultury fizycznej i turystyki w zdrowym stylu życia osób samotnych, [w:] Singlizm. Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, K. L. Kuklińska (red.). Wyd. Trio, Collegium Civitas, Warszawa.
 • Lubowiecki-Vikuk A., 2015, Specyficzność turystyki medycznej, [w:] Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży - formy, uwarunkowania, skutki, G. Godlewski, M. Zalech (red.). AWF, Biała Podlaska.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Mucha D., 2015, Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski Południowej. "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 49: 147-156.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Rab-Przybyłowicz J., 2015, Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce. "Folia Turistica", nr 34: 85-107.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Kurkowiak J., 2017, Medical Tourism Potential of Central and Eastern Europe: Attempt at Classification. "Proceedings", nr 5: 286-293.
 • Łęcka I., 2003, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. "Prace i Studia Geograficzne", nr 32: 173-190.
 • Mainil T., Eijgelaar E., Klijs J., Nawijn J., Peeters P., 2017, Research for TRAN Committee - Health Tourism in the EU: a General Investigation. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.
 • Mihalic T., 2017, Redesigning Tourism in CEE Countries: the Main Areas of Change and the Communist Past. "International Journal of Tourism Cities", nr 3(3): 227-242.
 • Naisbitt J., 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. ZYSK i S-ka, Poznań.
 • Najder K., 2010, Megatrendy kulturowe. "Marketing w praktyce", nr 10: 71-73.
 • Ozan-Rafferty M. E., Johnson J. A., Shah G. H., Kursun A., 2014, In the Words of the Medical Tourist: An Analysis of Internet Narratives by Health Travelers to Turkey. "Journal of Medical Internet Research", nr 16(2): e43.
 • Papp Z., Lőrincz K., 2016, Health Tourism Trends. "Pannon Management Review", nr 5(3-4): 29-44.
 • Patients' Guide to Treatment Abroad, 2017, [https://www.treatmentabroad.com].
 • Peacock S., Brymer E., Davids K., Dillon M., 2017, An Ecological Dynamics Perspective on Adventure Tourism. "Tourism Review International", nr 21(3): 307-316.
 • Popescu A., 2017, Trends in Tourism Demand in the Top Visited European Countries. "Scientific Papers - Series Management Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", nr 17(4): 243-254.
 • Rab-Przybyłowicz J., 2016, Trends and Socio-economic Aspects of Medical Tourism Development in Poland. "Studia Periegetica", nr 2(16): 99-118.
 • Rutkowska M., 2017, Turystyka medyczna w praktyce,. czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego. Kompendium dla menedżerów w ochronie zdrowia. Medical Travel Partner, Warszawa.
 • Schirmohammad A., 2015, Die deutsche Schönheitsindustrie. "Wirtschaftsnachrichten", nr 2: 28-34.
 • Smith M., Puczkó L. (red.), 2009, Health and Wellness Tourism. Elsevier, Oxford.
 • Smith M., Puczkó L., 2013, Health, Tourism and Hospitality. Routledge, UK.
 • Spa & the Global Wellness Market: Synergies & Opportunities, 2010, Global Wellness Institute.
 • Tomik R., 2015, Turystyka aktywna: pojęcie, rodzaje i formy. "Studia Periegetica", nr 2(14): 13-24.
 • Tusch D., 2015, Die Fitnessbranche wächst unaufhaltsam. "Wirtschaftsnachrichten", nr 2: 40-43.
 • Tuzunkan D., 2018, Wellness Tourism: What Motivates Tourists to Participate? "International Journal of Applied Engineering Research", nr 13(1): 651-661.
 • Vejlgaard H., 2008, Anatomy of a Trend. McGraw-Hill, New York.
 • Yeoman I., Tan R., Yu L., Mars M., Wouters M., 2012, 2050 - Tomorrow's Tourism. Channel View Publications.
 • Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5): 3-21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.