PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 57--69
Tytuł artykułu

Turystyka w regionie a jego rozwój

Autorzy
Warianty tytułu
Tourism in the Region and Its Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu o charakterze badawczym jest analiza zależności między atrakcyjnością turystyczną regionu, infrastrukturą turystyczną i wielkością ruchu turystycznego w regionie a jego rozwojem. Za podstawę analiz przyjęto administracyjny podział Polski na poziomie województw. Do wyznaczenia ich pozycji w analizowanych obszarach wykorzystano metodę rangowania. W celu zbadania zależności między uzyskanymi wielkościami posłużono się współczynnikiem korelacji. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie znacznej zależności dodatniej między nasileniem ruchu turystycznego na danym obszarze a jego atrakcyjnością turystyczną. Mniejsza, ale również istotna zależność zachodzi między nasileniem występujących w województwie funkcji turystycznych a jego rozwojem, mierzonym przy wykorzystaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju i poziomu PKB. Powyższe wyniki wskazują na konieczność stymulacji rozwoju regionu na podstawie istniejących w nim zasobów oraz przy uwzględnieniu jego charakteru i dominujących funkcji, co w niniejszym artykule przedstawiono na podstawie funkcji turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article of the research nature is an analysis of relationships between the region's tourist attractiveness, tourist infrastructure and the volume of tourist attendance in the region and its development. As the basis for analyses, there was adopted the administrative division of Poland by province. In order to determine their position in the areas being analysed there was used the ranking method. In order to survey the relationships between the obtained values there was used the correlation coefficient. The obtained results indicate the existence of a considerable positive dependence between the tourism intensity in a given area and its tourist attractiveness. A lower, but still considerable dependence takes place between the intensity of the tourist functions occurring in a province and its development measured with the use of indices of the sustainable development and the GDP level. The above-mentioned results indicate the necessity to stimulate development of the region on the grounds of the existing in it resources as well as taking into account its nature and the prevailing functions what is presented in this article based on the tourist functions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Kester J.G.C. (2013), 2012 International Tourism Results and Prospects for 2013, UNWTO News Conference HQ, Madrid, Spain, http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-continue-robust-growth-2013 [dostęp: 16.05.2013].
 • Kłosiński K.A. (2002), Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa.
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, http://www.nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-w-polsce/baza-muzeow-w-polsce?q=&sort=province_id&by= asc [dostęp: 20.04.2013].
 • Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. (2005), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tourism Highlights, 2006 Edition, World Tourism Organization (UNWTO), http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/highlights/highlights_06_eng_hr.pdf [dostęp: 14.11.2004].
 • GUS (2012), Turystyka w 2011. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.04.2013].
 • UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition, http://mkt.unwto.org/ [dostęp: 15.05.2013].
 • Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • http://econ.worldbank.org/ [dostęp: 20.04.13].
 • http://skanseny.prv.pl/ [dostęp: 20.04.2013].
 • http://www.polskaniezwykla.pl [dostęp: 20.04.2013].
 • http://www.polska.travel/pl/ [dostęp: 20.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.