PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 70--80
Tytuł artykułu

Aktualne trendy w turystyce sportowej

Warianty tytułu
Current Trends in Sport Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie i analiza aktualnych trendów we współczesnej turystyce sportowej. Zastosowana w artykule metoda komparatystyczna i porównawcza umożliwiły skonfrontowanie trendów sportowych z występującymi w turystyce sportowej. W części pierwszej artykułu scharakteryzowano poszczególne tendencje we współczesnym sporcie, stawiając badawczy akcent na rozpoznaniu ich społeczno-kulturowych funkcji. Z przeprowadzonych analiz wynika, że stopień rozwoju danej dyscypliny sportowej ściśle wiąże się ze stopniem jej organizacji, profesjonalizacji i komercjalizacji. Ten fragment tekstu ogniskuje się na sposobach uprawiania dyscyplin sportowych w naturalnym środowisku przyrodniczym, które są wspólne dla uprawiających je sportowców. W części drugiej scharakteryzowane są aktualne trendy w turystyce sportowej. Ten fragment tekstu rozpoczyna próba zdefiniowania i określenia swoistości turystyki sportowej jako nowej jakości, bazującej na niezwykłym doświadczaniu i intensywności przeżyć. Przeprowadzona analiza materiału badawczego poświęconego tendencjom rozwojowym w turystyce sportowej pozwoliła na sformułowanie wniosku, że turystyka sportowa może dostarczać więcej możliwości do wyższej intensywności przeżyć na poziomie zmysłowo-witalnym, emocjonalnym, a także społecznym niż sam sport w jego tradycyjnie sformalizowanych formach. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to identify and analyse the current trends in the contemporary sport tourism. The applied in the article comparative method enabled confrontation of the sport trends with those taking place in sport tourism. In the first part of the article, there were described individual tendencies in the contemporary sport, putting the research emphasis on identification of their social and cultural functions. The carried out analyses show that the degree of development of a given sport discipline is strictly related to the degree of its organisation, professionalism and commercialisation. This fragment of the text focuses on the ways the sport disciplines are practiced in the natural environment, which are common for the sportsmen practicing them. In the second part, there are characterised the current trends in sport tourism. This fragment of the text is started from an attempt to define and determine the specificity of sport tourism as a new quality based on an unusual experience and intensity of experiences. The carried out analysis of the research material devoted to the developmental trends in sport tourism allowed for formulation of the conclusion that sport tourism may provide more opportunities for a higher intensity of experiences at the sensory, vital, emotional, and social levels than sport itself in its traditionally formalised forms. The article is of the review and research nature. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Brösel J.J. (2002), Die Bedeutung des Sportreisemarktes für Reiseveranstalter. Gegenwart und Zukunft. (w:) Dreyer A. (Ed.), Tourismus und Sport: Wirtschaftliche, soziologische und gesundheitliche Aspekte des Sport-Tourismus, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 • Csikszentmihalyi M. (1990), Flow, Harper & Row, New York.
 • Deery M., Jago L., Fredline L. (2004), Sport tourism or event tourism: are they one and the same? "Journal of Sport and Tourism", 9(3).
 • Dreyer A. (1995), Der Markt für Sporttourismus, (w:) Dreyer A. & Kruger A. (Hrsg.), Sporttourismus: Management- und Marketing-Handbuch, München und Wien.
 • Ferchhoff W., Kommer S. (1995), Trends zu wittern, ist auch ein Trend. Zeichen der Zeit: Marginalien zur Trendforschung, (w:) Lauffer J., Volkmer I., (Hrsg.): Kommunikative Kompetenz in einer sich verändernden Welt, 211-222, Opladen.
 • Freese G. (1997), Größer, weiter, höher, Die Zeit, Nr. 22 vom 23, Mai, 19.
 • Gammon S., & Kurtzman J., Sport tourism: principles and practice, Lei-sure Studies Assocation, Eastbourne.
 • Gammon S. & Robinson T. (1997), Sport and Tourism: A conceptual framework, "Journal of Sport and Tourism", 4(3).
 • Gaworecki W.W. (2008), Turystyka sportowa, (w:) Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (red.) Turystyka i sport dla wszystkich w promcji zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk.
 • Gebauer G. (2002), Sport in der Gesellschaft des Spektakels, (w:) Sport, Spiele, Kämpfe, Bd. 5, Academia Verlag, Sankt Augustin.
 • Getz D. (1998), Trends, strategies, and issues in sport-event-tourism, "Sport Marketing Quarterly", 7(2).
 • Gibson H.J. (1998), Active sport tourism: who participates?, Leisure Studies, 17(2).
 • Günther A. (1996), Reisen als ästhetisches Projekt. Über den Formenwandel touristischen Erlebens, (w:) Hans A. Hartmann & R. Haubl, Freizeit in der Erlebnisgesellschaft. Amüsement zwischen Selbstverwirklichung und Kommerz, Westdeutscher Verlage, 95-124, Opladen.
 • Heinemann K. (1995), Einführung in die Ökonomie des Sports, Verlag Hofmann, Schorndorf.
 • Lotmana J.M. (1990), Universe of Mind. A Semiotic Theory of Culture, Bloomington.
 • Schwark J. (2002), Sporttourismus: Spezifik, Handlungspotenziale und Zügange, (w:) Sport und Tourismus. Dokumentation des 10. Symposiums zur nachhaltigen Entwicklung des Sports, Bodenheim/Rhen.
 • Schwark J. (2006), Grundlagen zum Sporttourismus, Waxmann Verlag Münster/New York.
 • Schwier J. (1998), "Dothe right things" - Trends im Feld des Sports, (w:) Schwerpunktthema: Trendsportarten, dvs-Informationen 13, 2.
 • Schwier J. (1997), Körper - Coolness - Könnerschaft. Sportive Streetszenen der MTV Generation, (w:) Schüler '97: Stars, Idole, Vorbilder, Friedrich Jahresheft, 90-93, Seelze.
 • Schildmacher A. (1998), Trends und Moden im Jugendsport, (w:) Schwier J., (Hrsg.): Jugend - Sport - Kultur. Zeichen und Codes jugendlicher Sportszenen, Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, 92, 63-76, Hamburg.
 • Standeven J., de Knop P. (1999), Sport Tourism, Champaign, IL: Human Kinetics, Leeds.
 • Wopp C. (2002), Zur Zukunft des Sports und Fragen an die Volkswirtschaft, (w:) Büch M.P., Maennig W. & Schulke H.-J. (Eds.), Regional- und sportökonomische Aspekte von Sportgroßveranstaltungen, Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Bonn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.