PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 81--89
Tytuł artykułu

Turystyka proekologiczna i turystyka kulturowa jako szanse zrównoważonego rozwoju regionów

Warianty tytułu
Pro-ecological Tourism and Cultural Tourism as Opportunities for the Sustainable Development of Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono szanse, jakie wynikają z turystyki proekologicznej i kulturowej dla zrównoważonego rozwoju regionów. Wskazano, że obie formy turystyki są rodzajami działalności gospodarczej, które - opierając się na wykorzystaniu lokalnych sił wytwórczych - stanowią stabilne źródło dochodów dla miejscowej społeczności oraz przyczyniają się do zachowania trwałości dziedzictwa środowiskowego i kulturowego regionu. Przedstawiono warunki, których spełnienie determinuje realizację tych szans, oraz przykład inicjatywy integrującej turystykę kulturową i proekologiczną (Citttaslow, Slow Travel). (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author presented the opportunities issuing from the proecological and cultural tourism to the regions sustainable development. He pointed out that the two forms of tourism are kinds of business activity, which, based on the use of local productive forces, are a stable source of incomes for the local community as well as they contribute to retention of permanence of the region's environmental and cultural heritage. There are presented the conditions which meeting determines implementation of those opportunities as well as an example of the initiative integrating the cultural and proecological tourism (Cittaslow, Slow Travel). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Borys T. (2001), Planowanie ekorozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 • Czaja S. (2012), Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 • Dobrzańska B.M. (2008), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, UwB, Białystok.
 • Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Górka K. (2010), Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 • Honore D. (2011), Pochwała powolności, Drzewo Babel, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (1999), Ekologia społeczna, "Ekonomia i Środowisko".
 • Kiełczewski D., Kapitał kulturowy jako przedmiot i wyzwanie teorii zrównoważonego rozwoju (artykuł złożony do druku w czasopiśmie "Handel Wewnętrzny").
 • Kiełczewski D. (2009), Ruch slow a proekologiczne style życia, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 • Kistowski M. (2009), Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego, (w:) Kiełczewski D. (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, WSE, Białystok.
 • Kośmicki E. (2010), Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
 • Kwiatkowska D., Ruch kulturowy slow w świecie koncepcji humanistycznej człowieka oraz psychologii pozytywnej [www.wsb.net/.../2.06.KWIATKOWSKA.pdf.
 • Michałowski K. (2011), Bariery i kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej w parkach krajobrazowych, (w:) Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Poskrobko T. (red.), WSE, Białystok.
 • Pańków J. (2009), Leniwa niedziela, "Wysokie Obcasy", nr 5.
 • Pearce D. (1988), Economics, equity and sustsainable development, "Futures", Vol. 20, nr 6.
 • Pietrzyk L. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i s-ka, Poznań.
 • Rozważania o Europie (2006), Europa Gedanken. W poszukiwaniu politycznej tożsamości Europy. Ansie zur Entdeckung der politischen Identitaet Europa (2006), praca zbiorowa: Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa.
 • Slow City, http: www.reszel.net/reszel_slow_city [dostęp: 30.03.2009].
 • Telep J. (2010), Elementy ekonomii rozwoju, WSCiL, Warszawa.
 • Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578336

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.