PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 101--113
Tytuł artykułu

Nowe oblicze turysty - turysta ekologicznie świadomy

Warianty tytułu
New Image of the Tourist - an Ecologically Aware Tourist
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie sektor turystyczny jest jednym z dynamiczniej rozwijających się w gospodarce światowej. Rozwój turystyki bardzo mocno powiązany jest ze stanem środowiska naturalnego. Z jednej strony środowisko naturalne, jego walory, czystość, zasoby stanowią podstawę rozwoju turystyki, z drugiej zaś sektor ten w znaczący sposób, m.in. przez turystykę niezrównoważoną, prowadzi do znacznego zubożenia i zanieczyszczenia środowiska. Stąd też konieczne wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na stan świadomości ekologicznej społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z jego grup - turystów. Celem artykułu jest próba rozpoznania świadomości ekologicznej jednej z liczniejszych grup konsumenckich - turystów. Realizacji celu służą kolejne części artykułu, w których przybliżono problematykę świadomości ekologicznej, jej związku ze zrównoważonym rozwojem. Zwrócono również uwagę na zróżnicowanie poziomu świadomości ekologicznej turystów jako grupy konsumentów. Cześć teoretyczną artykułu uzupełniono o analizę danych dotyczących poziomu świadomości ekologicznej Polaków, w której odniesiono się również do turystów jako respondentów badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporarily, the tourist sector is one of more dynamically developing ones in the world's economy. The tourism development is very strictly connected with the state of natural environment. On the one hand, the natural environment, its values, cleanness, and resources are the basis for the tourism development, while, on the other hand, the sector considerably, inter alia, due to unsustainable tourist, leads to a significant impoverishment and pollution of the environment. Hence, it seems necessary to pay a particular attention to the state of society's ecological awareness, with a particular consideration of one of its groups - tourists. An aim of the article is an attempt to identify the ecological awareness of one of the most numerous consumer groups - tourists. Consecutive parts of the article serve implementation of the objective where the subject of ecological awareness and its relationship with the sustainable development is brought closer. There is also paid attention to differentiation of the level of ecological awareness of tourists as a group of consumers. The theoretical part of the article is supplemented with an analysis of the data on the level of Poles' ecological awareness where there are also referred problems of tourists as respondents in surveys. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bohdanowicz P. (2008), Turystyka a świadomość ekologiczna, Adam Marszałek, Toruń.
 • Bołtromiuk A. (2009), Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój- raport z badań, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Burger T. (1996), Uwagi o świadomości ekologicznej, "Przegląd Powszechny", nr 12.
 • Gaworecki W. (1994), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa.
 • Hull Z. (1984), Świadomość ekologiczna, "Aura", nr 11.
 • Kiełczewski D. (2001), Ekologia społeczna, "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
 • Kobyłko G. (red.) (2000), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Madej T. (red.) (1998), Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa.
 • Papuziński A. (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. "Problemy Ekorozwoju", nr 1.
 • Skolimowski H. (1995), Filozofia życia, Eko-filozofia jako drzewo życia, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa.
 • Stanaszek A., Tędziagolska M. (2011), Młodzież a natura 2000. Raport z badania, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Stanaszek A., Tędziagolska M. (2011), Turyści a natura 2000. Raport z badania, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Swarboooke J., Hornan S. (2000), Consumer behaviour in tourism, Oxford.
 • Zaręba D. (2000), Ekoturystyka-wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa.
 • Zaręba D. (2008), Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.