PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 126--135
Tytuł artykułu

Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba zaprezentowania ogólnych tendencji występujących w turystyce uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce, a także identyfikacja czynników mających wpływ na jej obecne i przyszłe funkcjonowanie. Artykuł ma charakter badawczo-koncepcyjny. Zawiera wyniki analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych. Na podstawie tych danych przedstawiono, jakie tendencje mają miejsce w omawianym obszarze. Ustalono, że są one w większości przypadków niekorzystne. Następnie, bazując na literaturze, źródłach internetowych oraz informacjach uzyskanych od pracowników najważniejszych uzdrowisk dziecięcych oraz od niektórych rodziców, spróbowano zidentyfikować mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży. Jest to temat ważny, gdyż - pomimo bogatej literatury dotyczącej funkcjonowania uzdrowisk - niewiele pozycji dotyczy turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży, której istnienie przyczynia się do poprawy zdrowia najmłodszych. (abstrakt oryginalny)
EN
An objective of this study is an attempt to present general trends occurring in the spa tourism of children and youth in Poland as well as to identify the factors affecting its present and future functioning. The article is of a research and conceptual nature. It contains results of an analysis of the data originating from secondary sources. Based on those data, the author presented what trends take place in the area in question. It is ascertained that they are mostly adverse. Next, basing on the literature, Internet sources, and information received from employees of the major child health resorts as well as from some parents, the author tried to identify strengths and weaknesses as well as opportunities and threats to functioning and development of spa tourism for children and youth. This is an important topic as, despite an abundant literature on health resort functioning, not numerous items concern spa tourism of children and youth, which existence contributes to improvement of health of those the youngest. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Duraj I, Jeśli nie lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci, to co? (wywiad z A. Mrózek), http://www.mp.pl/kurier/69798
 • Hurkała T. (2011), Ratujmy lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, "Jedziemy do wód", nr 1 i 2.
 • Januszewska M., Nawrocka E., Oparka S., (2010) Turystyka uzdrowiskowa. Turystyka w uzdrowiskach - problemy definicyjne, (w:) Szromek A.R. (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Proksenia, Kraków.
 • Korkuć M. (2010), Perspektywy lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce, Praca dyplomowa pod kier. dr Elżbiety Wabiszewskiej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu, Kołobrzeg.
 • Kornak A.S. (2004), Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów u początku XXI wieku, WSTiH, Częstochowa.
 • Kosowski A., Jabłońska B., Teter Z. (2010), Sytuacja lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci w Polsce, Acta Balneologica, http://actabalneologica.pl/pl/articles/item/19409/sytuacja_lecznictwa_uzdrowiskowego_dla_dzieci_w_polsce [dostęp: 16.03.2013].
 • Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie.
 • Leszczyńska D., Sytuacja Dziecięcych Szpitali Uzdrowiskowych na przestrzeni ostatnich 12 lat (materiały niepublikowane).
 • Mirek J. (2009), Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk, (w:) Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Mirek J., Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe "Ekonomiczne Problemy Turystyki", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (w druku).
 • Mirek J. (2010), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, Kwartalnik, Zeszyt 17, 1/2010.
 • Mirek J. (2011), Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 22.
 • Odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Zdrowia RP Bartosza Arłukowicza z dnia 8.08.2012, http://www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2012_08_07_mz.pdf [dostęp: 16.03.2013].
 • Ponikowska I. (2008), Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk, (w:) Franczukowski Z. (red.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Mirex, Bydgoszcz.
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (DzU z 2009 r., nr 139, poz. 1136 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Szymborski J. (2012), Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce, zarys diagnozy i kierunków poprawy, (w:) Szymborski J. (red.), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, Tom II, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej (DzU z 2005 r., nr 167, poz. 1399 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych (2008), Franczukowski Z. (red.), Mirex, Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.