PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 22, nr 2, t. 1 Rozwój zrównoważony - aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowo-techniczne w wymiarach globalnym, krajowym i regionalnym | 227--239
Tytuł artykułu

Identyfikacja uwarunkowań i strategicznych czynników sukcesu rynkowego przedsiębiorstw hotelarskich

Warianty tytułu
Identification of Determinants and Strategic Factors of Market Success in Hotel Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpoznanie źródeł sukcesu organizacji stanowi jeden ze strategicznych obszarów zainteresowania nauk o zarządzaniu. Zasadniczym celem działań podejmowanych przez hotele jest budowanie przewagi konkurencyjnej i implementacja strategii zapewniającej sukces rynkowy. Jednym z narzędzi służących do pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa jest analiza kluczowych (krytycznych, strategicznych) czynników sukcesu (KCS/SCS). Celem artykułu jest próba rozpoznania oraz wskazania na źródła strategicznych czynników sukcesu, które przyczyniły się do wzrostu rynkowego i zdeterminowały przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw hotelowych. W celu zgromadzenia materiału badawczego przeprowadzono badania wśród osób zarządzających 486 hotelami niezależnymi oraz należącymi do koncernów hotelowych, które funkcjonują na rynku polskim. Badanie własne miało charakter sondażu diagnostycznego. Zrealizowano je za pomocą metody ankietowej, wykorzystując samodzielnie opracowany kwestionariusz. (abstrakt oryginalny)
EN
Identifying the sources of organization's success is one of the strategic areas of interest in management sciences. The main goal of hotel activities is to build competitive advantage and implement strategies ensuring market success. The analysis of key (strategic) success factors (CSF/SSF) is one of the tools used to measure the performance of enterprises. The aim of the paper is to identify and indicate the sources of strategic success factors that contribute to market growth and determine the competitive advantage of hotel enterprises. In order to collect research material the survey was conducted among managers of 486 independent hotels and corporation hotels which operate on the Polish market. The study was conducted as a diagnostics survey in which the author's questionnaire was used. The most important factors of success include, above all, timely delivery of services, their quality, knowledge, skills, and competencies of staff, specialization and identification of buyers' needs. The factors enumerated by the respondents are of strategic importance for building competitive advantage. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • David Fred R., David Forest R., Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 16th edition, Pearson Education Limited, Harlow, United Kingdom, 2016.
 • Eddleston K.A., Kellermanns K.W., Sarathy R., Resource Configuration in Family Firms, Strategic Planning and Technological Opportunities to Performance, Journal of Management Studies 45, No. 1, 2008.
 • Filipczuk J. Zarządzanie strategiczne, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2004.
 • Hackney R., Dunn D., Business information technology management: Alternative and adaptive futures, Macmillan Press Ltd., Basingstoke 2000.
 • Hafferr R. Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Jabłoński A., Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 6.
 • Kaleta A., Strategie sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4(3).
 • Kerzner H., Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley & Sons, New Jersey, 2013.
 • Lenik P., Project Management jako rozwojowa koncepcja wykorzystywana w innowacyjności, "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 3.
 • Lisiński M., Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji, [w:] Źródła sukcesu organizacji, Rybicki J., Machel W. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4(2), 2011.
 • Majewska-Opiełka I. Sukces firmy. Umiejętne zarządzanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Maslach D., Change and persistence with failed technological innovation, "Strategic Management Journal" 2016, No. 37.
 • Morden T., Principles of Strategic Management, Routledge Taylor & Francis Group, United Kingdom, 2017.
 • Niemczyk J., Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmaty nauk ekonomicznych, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1 A (159).
 • Niemiec A., Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 77, 2015.
 • Obłój K., Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 • Olszewska B., Czynniki efektywnego wdrażania strategii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, nr 703.
 • Piekarz H., Kluczowe czynniki sukcesu jako wyznacznik strategii produktu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002, nr 603.
 • Stabryła A., Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania, Prace i Materiały Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/2.
 • Sull D.N., Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Helion, Gliwice 2006.
 • Sztorc M., Strategie konkurencji międzynarodowych grup i koncernów hotelarskich na rynku polskim, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 2013, nr 4(1).
 • Zawadka M., Hoffman U., Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.