PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 43 | nr 3 | 13--29
Tytuł artykułu

Corporate Social Responsibility Reporting - Polish and Ukrainian Experience

Warianty tytułu
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Doświadczenia Polski i Ukrainy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W Polsce zaobserwować można coraz większe zainteresowanie spółek społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Zmiany prawne w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE oraz w polskiej ustawie o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku, dotyczące raportowania informacji niefinansowych oraz w zakresie różnorodności, zwiększyły świadomość i celowość odpowiedzialności społecznej wśród spółek. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu prezentacji danych finansowych i niefinansowych z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility - CSR) w raporcie rocznym przez spółki polskie i ukraińskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym źródłem informacji o działaniach CSR w polskich spółkach jest sprawozdanie finansowe. Niewielki udział w tworzeniu informacji o CSR mają raporty zintegrowane. Zarysowuje się jednak trend wskazujący na odchodzenie od raportowania działań o CSR w raportach dedykowanych na rzecz raportów zintegrowanych. Natomiast w spółkach ukraińskich większość firm informacje o działaniach CSR prezentuje w sprawozdaniach dedykowanych. Po nowelizacji ustawy o rachunkowości na Ukrainie w 2018 roku coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna prezentować informacje o CSR w sprawozdaniu finansowym, w części dotyczącej sprawozdania z działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
An increasing interest in corporate social responsibility (CSR) can be observed on the part of companies in Poland. The legislative changes contained in Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council, as well as in the Polish Accounting Act of 15 December 2016, regarding non-financial reporting and with respect to diversity, have increased the awareness and purposefulness of social responsibility among companies. The purpose of the article is to demonstrate the method of presenting financial and non-financial corporate social responsibility data in annual reports of Polish and Ukrainian companies. The research carried out shows that financial statements are the primary source of information on CSR activities in Polish companies. Integrated reports have a small share in the creation of CSR information. A trend exists, however, indicating departure from CSR reporting in dedicated reports, in favour of integrated reports. In contrast, most Ukrainian companies present information on CSR activities in dedicated reports. After the amendment to the Ukrainian Act on Accounting in 2018, increasingly more enterprises have begun to present CSR information in financial statements, in the report-on-operations part. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
13--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sopot University of Applied Sciences, Poland
 • Sopot University of Applied Sciences, Poland
Bibliografia
 • Badura-Mojza, A. (2017). Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce - studium przypadku. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 5 (3), 5-17.
 • Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2014). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 137-151.
 • Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1), 767-783.
 • Dixi Group. (2018). Матepiали кpуглoгo cтoлу: нoвi вимoги дo фopмування фiнанcoвoї та нeфiнанcoвoї звiтнocтi кoмпанiй [online, accessed: 2019-01-09]. Kиїв: Aналiтичний цeнтp DiXi Group. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/12WVP1plHH2ljFYch4pO9NlziTdGLWW4M/view.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2019). Konkurs Raporty Społeczne. Biblioteka Raportów [online, accessed: 2019-01-08]. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Retrieved from: http://raportyspoleczne.pl/.
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności. Dz.Urz. MRiF z dnia 9 stycznia 2018, poz. 4.
 • KPMG (2008). KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008. Amstelveen: KMPG International.
 • Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788372526717.
 • Krzysztofek, A. (2013). Respect Index - inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 49 (4), 481-494.
 • Krzysztofek, A. (2018). Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index. Zarządzanie i Finanse, 16 (2), 133-154.
 • Marcinkowska, M. (2004). Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstw: nowe tendencje w sprawozdawczości finansowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355418.
 • Martyniuk, T. (2016). Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80 (2), 151-157. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-16.
 • MSSF. (2011). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Cz. A. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. ISBN 9788372282842.
 • Nesterowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 320-329.
 • Niemiec, A. (2017). Jak dobrać dane niefinansowe, aby prezentowały istotne cechy działalności. Rachunkowość, 3, 15-23.
 • Pierścionek, Z., Jurek-Stępień, S. (eds.). (2006). Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 9788373782617.
 • Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374177559.
 • Skoczylas, W. (2016). Zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw. In: A. Niemiec (ed.). System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach (pp. 15-28). Warszawa: CeDeWu.pl. ISBN 9788375567939.
 • Sroka, R., Grzymisławski, A., Kustra, A. (2013). Raportowanie danych pozafinansowych: przewodnik dla przedsiębiorców. Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo-Hutniczą. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Świderska, M. (2010). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 29 (85), 101-121.
 • Tsentr Rozvytok KSV = Цeнтp Poзвитoк KCB. (2016). Шocтий iндeкc пpoзopocтi i кcв укpаїнcьких кoмпанiй [online, accessed: 2019-01-12]. Retrieved from: http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/ 2017/05/Transparency-Index-2016_final.doc.
 • Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [online, accessed: 2019-01-13]. Dz.Urz. UE z 2014 r., L161/3. Retrieved from: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=PL.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Bepхoвна pада Укpаїни. (2017). Закoн Укpаїни. Пpo внeceння змiн дo Закoну Укpаїни «Пpo бухгалтepcький oблiк та фiнанcoву звiтнicть в Укpаїнi» щoдo удocкoналeння дeяких пoлoжeнь [online, accessed: 2019-01-08]. Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади (BBP), 2017, no. 44, cт. 397. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2164-19.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Bepхoвна pада Укpаїни. (2018). Закoн Укpаїни. Пpo бухгалтepcький oблiк та фiнанcoву звiтнicть в Укpаїнi [online, accessed: 2019-01-08]. Biдoмocтi Bepхoвнoї Pади (BBP), 1999, no. 40, cт. 365. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/print1509545497138212.
 • Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 151-165.
 • Walińska, E., Gad, J. (2015). Sprawozdanie finansowe jako fundament sprawozdawczości przedsiębiorstwa. In: E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz. Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy (pp. 33-62). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379696208.
 • Wiśniewski, T. K. (2012). Respect Index - spółki odpowiedziane społecznie na giełdzie. In: L. Anam, E. Szul-Skjoeldkrona, E. Zamościńska. Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych: przewodnik dla CEO i executives (pp. 15-16). Warszawa: CSRinfo. ISBN 9788363187040.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.