PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 43 | nr 3 | 31--46
Tytuł artykułu

Sealing Tax Collection in Poland and the EU in the Years 2008-2018

Warianty tytułu
Uszczelnienie poboru podatków w Polsce i UE w latach 2008-2018
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja problematyki związanej z uszczelnianiem poboru podatków w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich OECD w latach 2008-2018. Artykuł podzielony został na cztery części: wstęp, genezę problemu, wdrożone rozwiązania oraz uwagi końcowe. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy, w ramach której przedstawiono literaturę przedmiotu oraz wnioskowanie na podstawie wybranych danych empirycznych (głównie ze źródeł OECD, GUS i Eurostatu oraz profesjonalnych raportów branżowych), przybliżono także budowę systemów podatkowych krajów europejskich. Rezultatem jest prezentacja genezy problemu, tj. powstania uszczupleń w poborze podatków po roku 2008 oraz działań, które podejmowano w celu zmniejszenia skutków tego negatywnego zjawiska. Autorzy przedstawiają także wstępną ocenę podjętych przez poszczególne kraje działań wraz z poziomem ich skuteczności w zakresie osiągnięcia planowych celów, którym było zmniejszenie poziomu wyłudzeń podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to present issues related to sealing tax collection system in Poland and European Union countries as well as OECD members in 2008-2018. The article is divided into four parts, which include: introduction, origin of the problem, implemented solutions and conclusions. It presents the results of the conducted analysis including studies of the literature and empirical data (mainly from OECD, GUS-Polish Central Statistical Office and Eurostat sources, as well as professional industry reports) as well as the structure of the tax systems in Europe. The following result is a presentation of the origin of the problem, i.e. the occurrence of revenue decrease in tax collection after 2008, and actions that were undertaken to reduce the effects of this negative phenomenon. The authors also present a preliminary assessment of the actions conducted by particular countries along with their level of effectiveness in achieving the goals, which was to reduce the level of tax frauds. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
31--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Adamczyk, A. (2015). Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 601-611.
 • Baran, B. (2018). Domykanie luki podatkowej jako odpowiedź na potrzeby budżetowe w UE. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347, 34-43.
 • Eurostat. (2018). Statistical data available from Eurostat website [online, accessed: 2019-06-15]. Luxembourg: Eurostat - Statistical Office of the European Union. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/ tgm/download.do;jsessionid=OsFgRXxbPxJIUSGfyiciyXX-3OSeo1Nd81uyn5lA2zVHsTKSJLWk!- 1294713385?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00127.
 • Gomułowicz, A., Małecki, J. (2002). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 8373341234.
 • Kasprzak, P. (2018). Elementy polityki podatkowej państw Unii Europejskiej po kryzysie finansowym w 2008 r. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347, 44-56.
 • KE. (2019). VAT: będzie analiza transakcji [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce. Retrieved from: https://ec.europa.eu/poland/news/190519_vat_pl.
 • Kosikowski, C. (1998). Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym w zakresie akcyz. In: B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski. Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski (pp. 147-185). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320811244.
 • Lis, M. (2018). JPK w praktyce: po pierwszych wpadkach system przyspiesza [online, accessed: 2019-06-15]. Website: Money.pl. Warszawa: Wirtualna Polska Media SA. Retrieved from: https://www.money.pl/ gospodarka/wiadomosci/artykul/jpk-vat-podatki-wyludzenia,178,0,2409906.html.
 • Malesa, M. (2015). Efektywność polskiego system VAT w świetle wzrostu skali oszustw podatkowych. Zeszyty Naukowe PWZS w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 22 (2), 259-270.
 • Mazur, T., Bach, D., Juźwik, A., Czechowicz, I., Bieńkowska, J. (2019). Raport na temat wielkości luki podatkowej w podatku VAT w Polsce w latach 2004-2017 [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/No_3-2019_TMazur. pdf/437aa4f4-d590-4109-55ff-8ff1fd9ccba0.
 • MF. (2019a). Budżet na 2019 [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2019.
 • MF. (2019b). Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR) [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www. podatki.gov.pl/media/4417/objaÅ›nienia-podatkowe-mdr-z-dnia-31-01-2019.pdf.
 • Michalik, T. (2017). How the European Commission and European countries fight VAT fraud = Jak Komisja Europejska i kraje europejskie walczą z oszustwami VAT. Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych - Fundacja Naukowa. ISBN 9788371786525.
 • OECD. 2005. Guidance Note - Guidance for Developers of Business and Accounting Software Concerning Tax Audit Requirements [online, accessed: 2019-06-15]. OECD. Retrieved from: https://www.oecd.org/tax/administration/guidancenote-guidancefordevelopersofbusinessandaccountingsoftwareconcerningtaxauditrequirements. htm.
 • Podatki.biz. (2019). Podatki 2020: JPK VAT zamiast deklaracji VAT od kwietnia 2020 r. [online, accessed: 2019-08-15]. Website: Podatki biz. Informacje dla podatników małych i dużych. Tychy: TaxNet. Retrieved from: https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/podatki-2020-jpkvat-zamiast- deklaracji-vat-od-kwietnia-2020-r_16_41780.htm?idDzialu=16&idArtykulu=41780.
 • PWC. 2015. Wyłudzenia VAT - luka podatkowa w 2014 roku i prognoza na 2015 [online, accessed: 2019-06-15].
 • PWC. Retrieved from: https://www.pwc.pl/pl/pdf/luka-vat-pwc-wrzesien-2015.pdf.
 • Raczkowski, K. (2012). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarzadzania nim w XXI wieku. In: K. Raczkowski (ed.). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem (pp. 69-148). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326416873.
 • Samborska, M., Rodak, M. (2016). 10 najczęstszych problemów związanych z JPK: doświadczenie dużych przedsiębiorców wsparciem dla małych i średnich firm [online, accessed: 2019-01-20]. Purpurowy Informator GT. Poznań: Grant Thornton. Retrieved from: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/ 2016/10/PurpurowyInformator_05_10.pdf.
 • Sarnowski, J., Selera, P. (2018). Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017: przyczyny, środki, dalsze perspektywy [online, accessed: 2019-06-15]. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. ISBN 9788361284680. Retrieved from: http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-LUKA- -VAT-www-08-11-A.pdf.
 • Tratkiewicz, T. (2014). Podatek od towarów i usług jako narzędzie polityki fiskalnej w latach 2004-2013. Studia Ekonomiczne, 198, 307-322. Wach, K. (2005). Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355809.
 • Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Bookmarket. ISBN 9788375990157.
 • Wyrzykowski, W. (2016). Klauzula obejścia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario: zależności i kontrowersje. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2 (1), 121-138.
 • Wyrzykowski, W., Kasprzak, P. (2017). Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 33 (1), 83-95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578400

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.