PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 43 | nr 3 | 59--71
Tytuł artykułu

Economic Migrations to Poland in 2008-2018

Warianty tytułu
Migracje ekonomiczne do Polski w latach 2008-2018
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł przedstawia dane na temat strumienia migracji ekonomicznych do Polski w latach 2008- 2018. W pierwszej części zaprezentowano migracje ekonomiczne w ujęciu teoretycznym, wyjaśniając pojęcie i prezentując definicje. Następnie przedstawiono uwarunkowania instytucjonalno-prawne migracji zarobkowych do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W dalszej części zaprezentowano dane dotyczące liczby wydanych oświadczeń i zezwoleń na pracę, świadczących o potencjalnej liczbie migrantów ekonomicznych. Przedstawiono również dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dokonano analizy i oceny danych. Artykuł zakończono podsumowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the stream and structure of economic migrants to Poland between 2008-2018. The first part presents economic migrations in their theoretical aspects, explaining the concept and presenting definitions. Then, the institutional and legal conditions of economic migration to Poland with particular emphasis on documents required by Polish labour market were presented, i.e. work permits, seasonal work permits and declarations of entrusting work to a foreigner. The next part presents data on the number of issued statements and work permits, indicating the potential number of economic migrants. Data from the Social Insurance Institution regarding foreigners registered for retirement and disability insurance were also presented. Moreover, data analysis and evaluation were performed. The article ends with a summary. (original abstract)
Rocznik
Tom
43
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdansk University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz, R., Nasiński, P. (2019). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
 • Bogue, D. J. (1959). Internal Migration. In: Ph. M. Hauser, O. D. Duncan (eds.). The Study of Population (pp. 486-509). Chicago: University of Chicago Press.
 • Borjas, G. J. (1989). Economic theory and international migration. International Migration Review, 23 (3), 457-485.
 • Eisenstadt, S. N. (1953). Analysis of patterns of immigration and absorption of immigrants. Population Studies, 7 (2), 167-180.
 • Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: ISS UW.
 • Górny, A., Kaczmarczyk, P., Szulecka, M., Bitner, M., Okólski, M., Siedlecka, U., Stefańczyk, A. (2018). Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Warszawa: Wise-Europa; Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Migracjami.
 • Halfacree, K. (2004). A utopian imagination in migration's terra incognita? Acknowledging the non-economic worlds of migration decision-making. Population, Space and Place, 10 (3), 239-253.
 • Hicks, J. (1963). The theory of wages. London: Macmillan & Co.
 • Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole and Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. ISBN 9788362105304.
 • Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje: wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788322730614.
 • Kondoh, K. (2000). Legal migration and illegal migration: The effectiveness of qualitative and quantitative restriction policies. The Journal of International Trade & Economic Development, 9 (3), 223-241.
 • Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), 47-57.
 • Okólski, M. (2003). Migracje. In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 17: Mao - Moholy- -Nagy (pp. 407-410). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138270.
 • PIP. (2016). Legalność zatrudnienia oraz ochrona praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 • MRPiPS. (2019). Informacje dla cudzoziemców [online, accessed: 2019-08-14]. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved from: www.gov.pl/web/rodzina/informacje-dla-cudzoziemcow.
 • Personnel Service. (2018). Barometr Imigracji Zarobkowej. Ukraiński pracownik w Polsce [online, accessed: 2019-08-15]. Wrocław: Personnel Service. Retrieved from: http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/ raporty.
 • PWC. (2019). Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować? Raport. Gdańsk: Pricewaterhouse Coopers Polska.
 • Sjaastad, L. A. (1962). The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy, 70 (5, Part 2), 80-93.
 • Skeldon, R. (2012). Going round in circles: Circular migration, poverty alleviation and marginality. International Migration, 50 (3), 43-60.
 • United Nations Statistics Division. (1998). Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578414

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.