PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2(96) | 69--81
Tytuł artykułu

Rozwiązania instytucjonalne w gospodarowaniu nieruchomościami zabytkowymi na Dolnym Śląsku od 1945 r. do 2018 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Solutions in the Management of Historic Real Estate in Lower Silesia in the Years 1945-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - W artykule przedstawiono analizę rozwiązań instytucjonalnych dotyczących przejmowania, zabezpieczenia i obrotu nieruchomościami zabytkowymi na Dolnym Śląsku w latach 1945-2018. Metoda badań - Wykorzystano analizę źródeł archiwalnych i literatury przedmiotu oraz danych statystycznych. Wyniki - W powojennej historii Polski nie podjęto żadnych kompleksowych i długofalowych działań na rzecz ochrony i zabezpieczenia obiektów zabytkowych. Do 1989 r. odpowiedzialność za ich zachowanie spoczywała przede wszystkim na instytucjach państwowych i administracji. Natomiast od lat 90. XX w. struktura własnościowa zabytków uległa zmianie. Większość obiektów nadal należało do instytucji państwowych - Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW), ale stopniowo zwiększał się udział Kościoła i związków wyznaniowych, gmin i prywatnych właścicieli w ich zagospodarowaniu. Oryginalność - Analiza działań poszczególnych instytucji ukazuje, że problem zachowania i użytkowania zabytków architektury nadal pozostaje aktualny. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the article is to analyze the institutional solutions regarding to acquisition, security and trade in historic real estate in Lower Silesia in the years 1945-2018. Research method - The analysis of archival sources and literature on the subject as well as statistical data. Results - In the post-war history of Poland, there was no comprehensive and long-term activities for protection and security of historic buildings. Until 1989, the responsibility for protection of cultural heritage rested primarily on state institutions and administration. However, since the 1990s the ownership structure of monuments has changed. Most of the buildings still belonged to state institutions - Agricultural Property Agency (ANR) and Military Property Agency (AMW), but gradually increased participation of churches and religious associations, municipalities and private owners. Originality - Analysis of the activities of individual institutions shows that the problem of the preservation and use of architectural monuments still remains valid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Czarnuch Z., 2000, W cieniu zamku... Siedlisko, dawniej Carolath, [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Mazur Z. (red.), Instytut Zachodni, Poznań.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, 2004, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wrocław.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, 2001, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wrocław.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, nr 1937/68, 1968, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Opole.
 • Dekret o nacjonalizacji przemysłu z 3 stycznia 1946 r., Dz.U. 1946 nr 3, poz. 17.
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U. 1944 nr 4, poz. 17.
 • Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, Dz.U. 1949 nr 27, poz. 197.
 • Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, Dz.U. 1946 nr 13, poz. 87.
 • Dziurzyński P., 1983, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Hytrek-Hryciuk J., 2013, Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław.
 • Korespondencja Delegata MKiS o zabezpieczeniu zabytków ruchomych, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zamek Fürstenstein - powiat wałbrzyski, syg. VIII/1.
 • Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1,3569 ha, położonej we Wrocławiu przy ul Granicznej, 2013, AMW OT we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Złotoryja.
 • Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1,3391 ha, położonej we Wrocławiu, działka nr 3/30, 2015, AMW OT we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Złotoryja.
 • Opis majątku ziemskiego, APWr, UWW, Wydział Funduszu Ziemi, syg. XIX/33.
 • Opis w sprawie przejęcia na cele Reformy Rolnej, APWr, UWW, Wydział Funduszu Ziemi, syg. XIX/33.
 • Pismo do dozory budynku klasztoru Cystersów z dnia 1.10.1949 r, APWr, UWW, WKiS we Wrocławiu, syg. XVII/114.
 • Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu w sprawie Pomnika Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 2002, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Opole.
 • Pismo w sprawie zagospodarowania nieruchomości Wrocław Starachowice, 2014, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wrocław, Dz. nr 1/138.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, 2004, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wrocław.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, 2001, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wrocław.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, nr 1937/68, 1968, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Opole.
 • Dekret o nacjonalizacji przemysłu z 3 stycznia 1946 r., Dz.U. 1946 nr 3, poz. 17.
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U. 1944 nr 4, poz. 17.
 • Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, Dz.U. 1949 nr 27, poz. 197.
 • Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, Dz.U. 1946 nr 13, poz. 87.
 • Dziurzyński P., 1983, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Hytrek-Hryciuk J., 2013, Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław.
 • Korespondencja Delegata MKiS o zabezpieczeniu zabytków ruchomych, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zamek Fürstenstein - powiat wałbrzyski, syg. VIII/1.
 • Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1,3569 ha, położonej we Wrocławiu przy ul Granicznej, 2013, AMW OT we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Złotoryja.
 • Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1,3391 ha, położonej we Wrocławiu, działka nr 3/30, 2015, AMW OT we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Złotoryja.
 • Opis majątku ziemskiego, APWr, UWW, Wydział Funduszu Ziemi, syg. XIX/33.
 • Opis w sprawie przejęcia na cele Reformy Rolnej, APWr, UWW, Wydział Funduszu Ziemi, syg. XIX/33.
 • Pismo do dozory budynku klasztoru Cystersów z dnia 1.10.1949 r, APWr, UWW, WKiS we Wrocławiu, syg. XVII/114.
 • Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu w sprawie Pomnika Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 2002, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Opole.
 • Pismo w sprawie zagospodarowania nieruchomości Wrocław Starachowice, 2014, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy we Wrocławiu, Odział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wrocław, Dz. nr 1/138.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.