PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 (63) | 29--42
Tytuł artykułu

The Attention Markets as a Challenge for Competition Policy

Autorzy
Warianty tytułu
Rynki uwagi jako wyzwanie dla polityki konkurencji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł dotyczy problemu z pogranicza polityki konkurencji, ekonomii oraz biznesu. Praktyki firm, takich jak np. Facebook, które dominują na rynkach uwagi, wywołały dyskusję na temat skuteczności tradycyjnej polityki konkurencji. Celem pracy jest próba wskazania, że charakter przedmiotu wymiany oraz specyfika tych zmonopolizowanych rynków wymagają zmian w polityce antymonopolowej. W pierwszej części autor charakteryzuje istotę rynków uwagi, a szczególnie naturę przedmiotu wymiany. W drugiej charakteryzuje istotę, cel i narzędzia tradycyjnej polityki konkurencji. W trzeciej przedstawia argumenty w dotychczasowej dyskusji nad skutecznością polityki konkurencji oraz prezentuje propozycje technicznych zmian w tej polityce. Następnie przedstawia argumenty za tym, że dyskusja powinna przede wszystkim dotyczyć zmian fundamentalnych oraz wskazuje na konieczność zmiany w podejściu do rynków uwagi i poszerzenia kryteriów oceny praktyk antykonkurencyjnych o kryteria oceny ich ludzkiego wymiaru.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns a problem from the border of competition policy, economics and business. The practices of companies such as Facebook, which dominate the attention markets, have sparked a discussion about the effectiveness of traditional competition policy. The aim of the work is an attempt to indicate that the nature of the object of exchange and the specificity of these monopolized markets require changes in antitrust policy. The first part characterizes the attention markets and the nature of the object of exchange. The second part characterizes the traditional competition policy. The third part presents arguments in the current discussion on the effectiveness of competition policy and presents proposals for technical changes in this policy. Then, presents arguments that the discussion should primarily concern fundamental changes and indicates the need to change the approach to attention markets and broaden the criteria for assessing anti-competitive practices by criteria for assessing their human dimension.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics
Bibliografia
 • Banasiński C. (ed.), 2018, Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Davenport T.H., Beck J.C., 2002, The Attention Economy: Understanding The New Currency of Business, Harvard Business Review Press, Revised edition.
 • Digital 2019: Global Internet Use Accelerates, https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019- global-internet-use-accelerates (11.09.2019).
 • Festré A., Garrouste P., 2012, The 'Economics of Attention': A New Avenue of Research in Cognitive Economics, GREDEG Working Papers 2012-12, Groupe de REcherche en Droit, Economie, Gestion (GREDEG CNRS), University of Nice Sophia Antipolis.
 • Franck G., 1999, The economy of attention, Telepolis, 7 December, https://www.heise.de/tp/features/ The-Economy-of-Attention-3444929.html (10.09.2019).
 • Galloway S., 2018, Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook i Google, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Goldhaber M.H., The attention economy and the net, First Monday, vol. 2, no. 4, 7 April 1997, https:// firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/519/440 (10.09.2019).
 • Gorp E. van, Batura O., 2015, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy, IP/A/ ECON/2014-12, PE 542.235, July.
 • Jurczyk Z. 2012, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jurczyk Z., 2007, Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce, [in:] Banasiński C., Stawicki E. (eds), Konkurencja w gospodarce współczesnej, UOKiK, Warszawa.
 • Kanton K., Łukawski J., Murek S., 2018, Rynek uwagi: pojęcie i wyzwania przy antymonopolowej ocenie koncentracji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 8(7), pp. 18-23, DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.7.
 • Kramer A.D.I., Guillory J.E., and Hancock J.T., 2014, Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks, PNAS, 111(24), pp. 8788-8790, https://doi.org/10.1073/ pnas.1320040111 (11.09.2019).
 • Lanham R.A., 2006, The Economics of Attention, The University of Chicago Press, Chicago and London.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., 2013, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Psychofizyczne konsekwencje uzależnień (nałogu) komputerowo-internetowego, https://www.uzaleznieniabehawioralne. pl/siecioholizm/psychofizyczne-konsekwencje-uzaleznien-nalogu-komputerowointernetowego (11.09.2019).
 • Rochet J.Ch., Tirole J., 2004, Two-Sided Markets: An Overview, IDEI Working Paper.
 • Roth A.E., 2017, Matchmaking - ekonomia kojarzenia stron transakcji i projektowania rynku, MT Biznes, Warszawa.
 • Simon H.A., 1971, Designing Organizations for an Information-Rich World, [in:] Greenberger M. (ed.), Computers, Communications, and The Public Interest.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331).
 • Wu T., 2017, Blind Spot: The Attention Economy and the Law, March 26, Antitrust Law Journal, Forthcoming, p. 12, https://ssrn.com/abstract=2941094 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2941094.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.