PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 127
Tytuł artykułu

Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka światowa podlega nieustannie dynamicznym zmianom, determinowanym zróżnicowanymi czynnikami o charakterze gospodarczym, politycznym i społecznym. Zmiany takie są nieodłączną cechą postępu i rozwoju, ale równocześnie pociągają za sobą szereg wyzwań dla poszczególnych podmiotów systemu gospodarki światowej, jak też funkcjonowania systemu jako całości. Przez to środowisko gospodarcze staje się niestabilne. Złożony i w wielu przypadkach radykalny charakter zmian w uwarunkowaniach działalności podmiotów gospodarczych na różnych szczeblach wymusza transformację w kierunku nowego paradygmatu rozwoju gospodarki światowej, a daleko idące konsekwencje nadają tym zagadnieniom wysoki priorytet wśród problemów badawczych. Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszej monografii są wyzwania, których podłoże ma w dużej części charakter ideologiczny i polityczny. Zaliczono do nich: narastające tendencje protekcjonistyczne, wyczerpywanie surowców i zmiany klimatyczne oraz terroryzm międzynarodowy. Postawiono w związku z tym pięć hipotez badawczych (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamowicz E., Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Ekonomia bez tajemnic, cz. 2, WSiP, Warszawa 2004.
 • Agenda 21, UNCED, 1992, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ Agenda21.pdf (8.08.2019).
 • Almer C., Winkler R., Analyzing the Effectiveness of International Environmental Policies: The Case of the Kyoto Protocol, "Journal of Environmental Economics and Management" 2017, No. 82, Iss. C, s. 125-151, https://doi.org/10.1016/j.jeem. 2016.11.003
 • . Ari I., Sari R., Differentiation of Developed and Developing Countries for the Paris Agreement, "Energy Strategy Reviews" 2017, No. 18, s. 175-182, https://doi.org/ 10.1016/j.esr.2017.09.016.
 • Arnold S., Markandya A., Hunt A., Estimating Historical Energy Security Costs, "Centre for European Policy Studies" 2009, No. 184, s. 1-31.
 • Azevedo I., Leal V.M.S., Methodologies for the Evaluation of Local Climate Change Mitigation Actions: A Review, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2017, No. 79, s. 681-690, https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.100.
 • Babiker M., Reilly J.M., Jacoby H.D., The Kyoto Protocol and Developing Countries, "Energy Policy" 2000, No. 28(8), s. 525-536, https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00033-1.
 • Baczulis S., Idea zrównoważonego rozwoju w dokumentach końcowych Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu, "Świat Idei i Polityki" 2003, nr 3, s. 107-119, https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4130 (17.08.2019).
 • Baylis J., Smith S., Owens P., The Globalization of World Politics. An Introduction to Internal Relations, 7th ed., Oxford University Press, Oxford 2017.
 • Berkowska E., Sobolewski M., Realizacja polityki ekologicznej w kontekście postanowień Szczytu Ziemi w Rio, Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 29, styczeń 1995, s. 1-16, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_95/i-291.pdf (17.08.2019).
 • Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002.
 • Bin Zhang H., Dai H.C., Lai H.X., Wang W.T., U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, Impacts, and China's Response, "Advances in Climate Change Research" 2017, No. 8(4), s. 220-225, https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.09.002.
 • Borghesi S., Vercelli A., Sustainable Globalisation, "Ecological Economics" 2003, No. 44, s. 77-89, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00222-7.
 • Borucki M., Terroryzm. Zło naszych czasów, Mada, Warszawa 2002.
 • Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
 • Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Böhringer C., Vogt C., The Dismantling of a Breakthrough: The Kyoto Protocol as Symbolic Policy, "European Journal of Political Economy" 2004, No. 20(3), s. 597-617, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.02.004.
 • BP Statistical Review of World Energy, 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/ business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (1.11.2019).
 • Bratberg E., Tjøtta S., Øines T., Do Voluntary International Environmental Agreements Work?, "Journal of Environmental Economics and Management" 2005, No. 50(3), s. 583-597, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2005.03.002.
 • Bréchet T., Hritonenko N., Yatsenko Y., Domestic Environmental Policy and International Cooperation for Global Commons, "Resource and Energy Economics" 2016, No. 44, s. 183-205, https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2016.03.002.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Busch H., Bendlin L., Fenton P., Shaping Local Response - The Influence of Transnational Municipal Climate Networks on Urban Climate Governance, "Urban Climate" 2018, No. 24(March), s. 221-230, https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018. 03.004.
 • Castán Broto V., Urban Governance and the Politics of Climate Change, "World Development" 2017, No. 93, s. 1-15, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.031.
 • Castells-Quintana D., Lopez-Uribe M., McDermott T.K.J., Adaptation to Climate Change: A Review through a Development Economics Lens, "World Development" 2018, No. 104, s. 183-196, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.016.
 • Chao Q., Feng A., Scientific Basis of Climate Change and Its Response, "Global Energy Interconnection" 2018, No. 1(4), s. 420-427, https://doi.org/10.14171/J.2096-5117.GEI.2018.04.002.
 • Chevalier J., The New Energy Crisis, [w:] The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics, J. Chevalier, P. Geoffron (eds.), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009.
 • Chilimoniuk E., Główne tendencje zmian współczesnej polityki handlowej - stopień integracji przez handel, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, K. Żukrowska (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Ciepiela D., Grupa Feerum w Afryce. Trwa budowa strategicznych magazynów, https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/grupa-feerum-w-afryce-trwa-budowa-strategicznych-magazynow,345489.html (4.11.2019).
 • Cooper M., Governing the Global Climate Commons: The Political Economy of State and Local Action, after the U.S. Flip-Flop on the Paris Agreement, "Energy Policy" 2018, No. 118, s. 440-454, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.03.037.
 • Czarny E., Polityka handlu zagranicznego - wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, M. Piklikiewicz (red.), Difin, Warszawa 2000.
 • Czub J.F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2012.
 • Dagoumas A.S., Papagiannis G.K., Dokopoulos P.S., An Economic Assessment of the Kyoto Protocol Application, "Energy Policy" 2006, No. 34(1), s. 26-39, https:// doi.org/10.1016/j.enpol.2004.05.012.
 • Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa 2006.
 • Domiter M., Polityka wymiany międzynarodowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, J. Rymarczyk (red.), PWE, Warszawa 2010.
 • Dubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, AWH Antoni Dudek, Lublin 2001.
 • Dyrektywa Rady 91/148 EWG z dnia 15.03.1991 r. (Dz. Urz. WE L 75/52).
 • Dyrektywa Rady 75/339/EWG z dnia 20.05.1975 r. zobowiązująca państwa członkowskie do obowiązku utrzymania minimalnych zapasów paliw kopalnianych w elektrociepłowniach (Dz. Urz. WE L 153/35).
 • Dyrektywa Rady 75/405/EWG z dnia 14.04.1975 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania produktów ropopochodnych w elektrowniach (Dz. Urz. WE L 178/26).
 • Dyrektywa Rady 75/404/EWG z dnia 13.02.1975 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania gazu ziemnego w elektrowniach (Dz. Urz. WE L 178/24).
 • Działania podjęte przez Sekretarza Generalnego w walce z terroryzmem, UNIC, http:// www.unic.un.org.pl/terroryzm/dzialania_sekr.php (19.03.2019).
 • Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com (12.03.2019).
 • Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (12.03.2019).
 • End-Use Petroleum Product Prices and Average Crude Oil Import Costs, IEA, March 2012.
 • Farjad B., Gupta A., Sartipizadeh H., Cannon A.J., A Novel Approach for Selecting Extreme Climate Change Scenarios for Climate Change Impact Studies, "Science of the Total Environment" 2019, No. 678, s. 476-485, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv. 2019.04.218.
 • Fouquet R., A Brief History of Energy, [w:] J. Evans, L.C. Hunt (eds.), International Handbook on the Economics of Energy, Edward Elgar, Cheltenham 2009.
 • Gao Y., Gao X., Zhang X., The 2°C Global Temperature Target and the Evolution of the Long-Term Goal of Addressing Climate Change - From the United Nations Framework Convention on Climate Change to the Paris Agreement, "Engineering" 2017, No. 3(2), s. 272-278, https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.01.022.
 • Global Commons, Glossary of Statistical Terms, OECD, 2001, https://stats.oecd.org/ glossary/detail.asp?ID=1120 (12.08.2019).
 • Global Terrorism Database, https://www.start.umd.edu/gtd (12.03.2019).
 • Global Terrorism Index 2012: Capturing the Impact of Terrorism from 2002-2011, Institute for Economics & Peace, Sydney 2012, http://visionofhumanity.org/reports (27.03.2019).
 • Global Terrorism Index 2014: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, Sydney 2014, http://visionofhumanity.org/reports (27.03.2019).
 • Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, Sydney 2015, http://visionofhumanity.org/reports (27.03.2019).
 • Global Terrorism Index 2016: Measuri ng and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, Sydney 2016, http://visionofhumanity.org/reports (27.03.2019).
 • Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, Sydney 2017, http://visionofhumanity.org/reports (27.03.2019).
 • Global Terrorism Index 2018: Measuring the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, Sydney 2018, http://visionofhumanity.org/reports (27.03.2019).
 • Gutowski A., Der neue Protektionismus, Weltarchiv, Hamburg 1985.
 • Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2001.
 • Günther M., Hellmann T., International Environmental Agreements for Local and Global Pollution, "Journal of Environmental Economics and Management" 2017, No. 81, s. 38-58, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2016.09.001.
 • Habla W., Winkler R., Political Influence on Non-Cooperative International Climate Policy, "Journal of Environmental Economics and Management" 2013, No. 66, s. 219-234, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2012.10.002.
 • Haines A., Alleyne G., Kickbusch I., Dora C., From the Earth Summit to Rio+20: Integration of Health and Sustainable Development, "The Lancet" 2012, No. 379(9832), s. 2189-2197, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60779-X. Helm D., The New Energy Paradigm, [w:] The New Energy Paradigm, D. Helm (ed.), Oxford University Press, New York 2007.
 • Higgins K.L., The Global Commons and the Uncommon Globe: System Insights and Conclusions, [w:] Economic Growth and Sustainability, K.L. Higgins, Academic Press, USA 2015, https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802204-7.00014-1.
 • Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Bertelssman Media, Warszawa 2001.
 • Holcombe R.G., Kapitalizm kumoterski - produkt uboczny dużego rządu, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, http://mises.pl/p-content/uploads/2014/01/Holcobme_ Kapitalizm-kumoterski.pdf (27.12.2017).
 • Hołyst B., Terroryzm - nowe zagrożenie XXI wieku, "Polska 2000 Plus Biuletyn" 2003, nr 2, s. 49-60.
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv9-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-7.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf (19.03.2019).
 • http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf (19.03.2019).
 • https://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_protocol_EN. pdf (19.03.2019).
 • https://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf (19.03.2019).
 • https://www.unodc.org/tldb/en/2005_Protocol2Convention_Maritime%20Navigation. html (19.03.2019).
 • https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20EN.pdf (19.03.2019).
 • https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html (2.03.2019).
 • IPCC Factsheet: What is the IPCC?, IPCC, 2013, http://www.ipcc.ch/site/assets/uploads /2018/02/FS_what_ipcc.pdf (11.08.2019).
 • Jacobs J.R., The Precautionary Principle as a Provisional Instrument in Environmental Policy: The Montreal Protocol Case Study, "Environmental Science and Policy" 2014, No. 37, s. 161-171, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.09.007.
 • Jakubowska A., Ochrona środowiska: aspekty prawne zagadnienia, "Mazowsze Studia Regionalne" 2008, nr 1, s. 109-128.
 • Jantoń-Drozdowska E., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009.
 • Jaruszewski W., Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych" 2013, nr 17, s. 131-146.
 • Jasiecki K., Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce. Podobieństwa i różnice, "Studia Europejskie" 2002, nr 4, s. 117-134.
 • Jasiecki K., Molęda-Zdzech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Jovane F., Seliger G., Stock T., Competitive Sustainable Globalization General Considerations and Perspectives, "Procedia Manufacturing" 2017, No. 8, s. 1-19, https:// doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.001.
 • Jura J., Vademecum celnictwa, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2006.
 • Kacperska E., Terroryzm międzynarodowy jako problem globalny współczesnej gospodarki, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2017, nr 120, s. 17-31.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, WSiP, Warszawa 2010.
 • Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004.
 • Kaltenegger O., Löschel A., Pothen F., The Effect of Globalisation on Energy Footprints: Disentangling the Links of Global Value Chains, "Energy Economics" 2017, No. 68, s. 148-168, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.01.008.
 • Katowice Climate Package, UNFCCC, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package (4.11.2019).
 • Katowice Rulebook - główne założenia dokumentu, COP24, 6.05.2019, https://cop24. gov.pl/pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/the-katowice-rulebook-main-principles-of-the-document/ (4.11.2019).
 • Kedia S., Approaches to Low Carbon Development in China and India, "Advances in Climate Change Research" 2016, No. 7(4), s. 213-221, https://doi.org/10.1016/ j.accre.2016.11.001.
 • Kennedy M., Basu B., An Analysis of the Climate Change Architecture, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2014, No. 34, s. 185-193, https://doi.org/10.1016/ j.rser.201.
 • Kocot M., Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej, "De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki" 2007, R. IV, s. 89-97.
 • Kolcava D., Nguyen Q., Bernauer T., Does Trade Liberalization Lead to Environmental Burden Shifting in the Global Economy?, "Ecological Economics" 2019, No. 163, s. 98-112, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.006.
 • Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju "Rio +20", http://www.unic.un.org.pl/rio20/ (7.08.2019).
 • Köke S., Lange A., Negotiating Environmental Agreements under Ratification Constraints, "Journal of Environmental Economics and Management" 2017, No. 83, s. 90-106, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2016.12.007.
 • Krugman P.R., Import Protection as Export Promotion: International Competition in the Presence of Oligopoly and Economies of Scale, [w:] Imperfect Competition and International Trade, G.M. Grosmann (ed.), The MIT Press, Cambridge 1992.
 • Księżyk M., Ekonomia. Podejście historyczne i prospektywne, AFM, Kraków 2012.
 • Kuciński K., Istota kryzysu energetycznego, [w:] Energia w czasach kryzysu, K. Kuciński (red.), Difin, Warszawa 2006.
 • Kugler N.R., Moraga Sariego P., "Climate Change Damages", Conceptualization of a Legal Notion with Regard to Reparation under International Law, "Climate Risk Management" 2016, No. 13, s. 103-111, https://doi.org/10.1016/j.crm.2016.06.004.
 • Kurczewska U., Molęda-Zdziech M., Lobbing w Unii Europejskiej - zarys problematyki, "Studia Europejskie" 1999, nr 2, s. 49-71.
 • Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Branta, Bydgoszcz 2006.
 • Laird S., Yeats A., Trade in Nontariff Barriers of Developed Countries 1966-1988, "Weltwirtschafiliches Archiv" 1990, No. 126(2), s. 299-325.
 • Lau L.C., Lee K.T., Mohamed A.R., Global Warming Mitigation and Renewable Energy Policy Development from the Kyoto Protocol to the Copenhagen Accord - A Comment, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2012, No. 16(7), s. 5280-5284, https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.04.006.
 • Leksykon polityki gospodarczej, U. Kalina-Prasznic (red.), Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 • Levy B.S., Patz J.A., Climate Change, Human Rights, and Social Justice, "Annals of Global Health" 2015, No. 81(3), s. 310-322, https://doi.org/10.1016/j.aogh.2015. 08.008.
 • Liberska B., Działania grupy G20 na rzecz nowej globalnej architektury finansowej, [w:] Nowa globalna architektura finansowa, B. Liberska (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016.
 • Luken R., Grof T., The Montreal Protocol's Multilateral Fund and Sustainable Development, "Ecological Economics" 2006, No. 56(2), s. 241-255, https://doi.org/10.1016/ j.ecolecon.2004.04.013.
 • Lyon C., Complexity Ethics and UNFCCC Practices for 1.5°C Climate Change, "Current Opinion in Environmental Sustainability" 2018, No. 31, s. 48-55, https://doi.org/ 10.1016/j.cosust.2017.12.008.
 • Ławniczak R., Ograniczenia pozataryfowe w handlu międzynarodowym, PWN, Warszawa 1987.
 • Maamoun N., The Kyoto Protocol: Empirical Evidence of a Hidden Success, "Journal of Environmental Economics and Management" 2019, No. 95, s. 227-256, https:// doi.org/10.1016/j.jeem.2019.04.001.
 • Machnikowski R.M., Terroryzm jako globalne zagrożenie XXI w., [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, T. Domański (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 • Madej M., Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - próba teoretycznej konceptualizacji, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, R. Kuźniar (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • Merkantylizm, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/merkantylizm: 3939807.html (13.12.2017).
 • Michalik A., Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych, [w:] Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, S. Wydymus, A. Hajdukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2015.
 • Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002.
 • Miller H., The Anti-Corn Law Campaign, https://friendsoftheearth.uk/sites/default /files/ownloads/compaigning-change-lessons-from-history-anti-corn-law-leaguw-101815.pdf (13.08.2019).
 • Miller V.H., Elwood J.R., Wolny rynek kontra protekcjonizm, http://extremem.republika. pl/liberty/material/p_0004.htm (26.12.2017).
 • Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Mroczny protekcjonizm, "Europejski Monitor Ekonomiczny" 2009, nr 5, http://www. monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/b7/Biuletyn_EEM_nr_5_2009.html (13.08.2019).
 • Mun T., England Treasure by Foreign Trade or the Balance of Our Trade is the Rule of our Treasure, London 1664, https://ia601408.us.archive.org/15/items/englandstre 00muntuoft/englandstre00muntupft.pdf (13.12.2017).
 • Myszczyszyn J., Cło wychowawcze w ujęciu szkoły klasycznej i niemieckie szkoły historycznej z uwzględnieniem niemieckiego przemysłu hutniczego, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2015, nr 3(75), s. 75-94, https://doi.org/10.15290/ose.2015.03. 75.06.
 • Nace T., Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, MUZA, Warszawa 2004.
 • Najda T., Sikora-Gaca M., Działania społeczności międzynarodowej na rzecz likwidacji zjawiska terroryzmu w XX i XXI wieku. Wybrane aspekty działalności ONZ i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość" 2013, t. X, s. 164-178.
 • Nightingale A.J., Power and Politics in Climate Change Adaptation Efforts: Struggles over Authority and Recognition in the Context of Political Instability, "Geoforum" 2016, No. 84(June), s. 11-20, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.05.011.
 • Ningombam S.S., Vemareddy P., Song H.J., The Recent Signs of Total Column Ozone Recovery over Mid-Latitudes: The Effects of the Montreal Protocol Mandate, "Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics" 2018, No. 178(June), s. 32-46, https://doi.org/10.1016/j.jastp.2018.05.011.
 • Norberg J., Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Fijorr Publishing, Warszawa 2006.
 • Núñez-Rocha T., Martínez-Zarzoso I., Are International Environmental Policies Effective? The Case of the Rotterdam and the Stockholm Conventions, "Economic Modelling" October 2017, s. 1-23, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.04.013.
 • Oleksiuk A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Key Text, Warszawa 2010.
 • Olipra J., Wyższa cena ropy zatrzyma spadek cen żywności na świecie, https:// www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/wyzsza-cena-ropy-zatrzyma -spadek-cen-zywnosci-na-swiecie/ (1.11.2019).
 • Osmańczyk J.E., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, PWN, Warszawa 1974.
 • Oświecimski K., Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, WAM, Kraków 2012.
 • Pachocka M., Globalne dobra publiczne w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności WHO i UNDP, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.
 • Patt A., Beyond the Tragedy of the Commons: Reframing Effective Climate Change Governance, "Energy Research and Social Science" 2017, No. 34(May), s. 1-3, https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.05.023.
 • Pieńkowski G., Wpływ rozwoju teorii zarządzania kryzysowego na formułowanie nowych modeli systemu bezpieczeństwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2009, t. X, nr 6, s. 45.
 • Prandecki K., Dobro wspólne a zrównoważony rozwój, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2016, nr 4(82), s. 55-68, https://doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.05.
 • Przesławska G., Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych, [w:] Regulowana gospodarka rynkowa, U. Kalina-Prasznic (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Przygodzka R., Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 • Pulido A.V., Sieć Al-Kaida, Wołoszański, Warszawa 2008.
 • Puślecki Z.W., Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1994.
 • Puślecki Z.W., Tradycyjne i nowe argumenty protekcjonizmu handlowego na przykładzie Wspólnoty Europejskiej, "Ruch Prawniczy i Socjologiczny" 1992, nr 1, s. 99-114.
 • Puślecki Z.W., W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2013.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Riedel R., Protekcjonizm europejski i jego konsekwencje, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, M. Klimowicz, A. Pacześniak (red.), OTO-Wrocław, Wrocław 2014.
 • Ritchie H., Hasell J., Appel C., Roser M., Terrorism, Our World in Data, https:// ourworldindata.org/terrorism (2.03.2019).
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Warszawa 2010.
 • Rosja, największy eksporter gazu ziemnego na świecie, teraz chce zdominować rynek LNG, 16.09.2019, https://forsal.pl/artykuly/1429886,rosja-najwiekszy-eksporter-gazu-ziemnego-na-swiecie-teraz-chce-zdominowac-rynek-lng.html-zdominowac-rynek-lng.html (1.11.2019).
 • Rutkowski C., Terroryzm - patologia społeczna XXI wieku. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych" 2013, nr 1(17), s. 131-146.
 • Rymarczyk J., Handel zagraniczny, organizacja i technika, PWE, Warszawa 2012.
 • Rymarczyk J., Protekcjonistyczne i liberalne tendencje w polityce handlowej Wspólnoty Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Rynarzewski T., Cło wychowawcze i cło optymalne w teorii i praktyce polityki handlu międzynarodowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2003, nr 1, s. 91-106.
 • Rynarzewski T., Lobbing przedsiębiorstw a teoria strategicznej polityki handlu międzynarodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2005, nr 63, s. 48-70.
 • Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
 • Rynarzewski T., Teoretyczne aspekty strategicznej polityki handlu międzynarodowego, [w:] Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych stosunków gospodarczych, T. Rynarzewski (red.), Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 • Sawicka K., Prawo celne, [w:] Prawo finansowe, E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Schmid A.P., Jongman A.J., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, Transations Books, New Brunswick 1988.
 • Sidorowicz L., Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2004.
 • Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 • Sporek T., Protekcjonizm XXI wieku i ochrona rynku krajowego, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Irenie Pietrzyk, E. Molendowski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012.
 • Sporek T., Sterowanie handlem międzynarodowym, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 1997.
 • Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Srokosz J., Grupy nacisku i zjawisko lobbingu we współczesnych państwach, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2007, s. 123-135.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • Starzyk K., Ekonomiczne podłoże i implikacje terroryzmu a konflikt Północ-Południe, "International Journal of Management and Economics" 2003, nr 14, s. 102-113.
 • Stefanicki R., Ofensywa wdzięku a'la Trump, "Gazeta Wyborcza" 29-30.06.2019.
 • Steinbrecht W., Hegglin M.I., Harris N., Weber M., Is Global Ozone Recovering?, "Comptes Rendus - Geoscience" 2018, No. 350(7), s. 368-375, https://doi.org/ 10.1016/j.crte.2018.07.012.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 • Szubrycht T., Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalających zminimalizować zagrożenia asymetryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2006, nr 1(164), s. 133-153.
 • Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza - gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa 2011.
 • Świderski K., Kuźniar Z., Międzynarodowy terroryzm jako największe zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata, "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje" 2015, nr 20, s. 318-331.
 • Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2011.
 • Tereszczuk M., Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej a polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 449, s. 627-638.
 • The Kyoto Protocol, UNFCCC, https://unfccc.int/process-and-meetings
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578510

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.