PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2, CD 1 | 217--226
Tytuł artykułu

Poprawa integracji gałęzi transportu oraz elementów sieci transportowych działaniem na rzecz realizacji celów europejskiej polityki transportowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechnie wiadomo, że ułatwianie integracji międzygałęziowej w transporcie ma zasadnicze znaczenie dla lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej, zmniejszania kongestii w transporcie czy poprawy relacji środowiskowych i ogólnej jakości transportu, zwiększając tym samym możliwości w zakresie mobilności społeczeństwa oraz oddziaływania na wybory pasażerów. Możliwość optymalnego i zrównoważonego połączenia różnych rodzajów transportu jest podstawą stosunkowo niedawno wprowadzonego pojęcie współmodalności. Z tego też względu powiązania międzygałęziowe, jak również pojęcie interoperacyjności, są głównym tematem w rozwoju unijnej polityki transportowej. Artykuł podejmuje problem optymalizacji transportu pasażerskiego na styku transportu długo i krótkodystansowego. Zaprezentowano w nim zarówno same instrumenty, jak i uwarunkowania towarzyszące ich wykorzystaniu, takie jak: efektywność ekonomiczna, opłacalność finansowa, akceptacja społeczna i polityczna. Wskazane są konkretne praktyczne przykłady ich zastosowania w skali europejskiej oraz analizowany jest wpływ na realizację celów europejskiej polityki transportowej. Prezentowane badania są wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu INTERCONNECT realizowanego w ramach 7 Ramowego Programie Badawczego Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli autorzy.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
217--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
autor
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Bąk M., Borkowski P., Burnewicz J., Pawłowska B., INTERCONNECT case study - Tri-City of Gdansk, Sopot and Gdynia, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_ tricity_gdansk.pps
 • 2. Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 28.3.2011.
 • 3. Bielefeldt C., INTERCONNECT case study - Edinburgh and Glasgow airports, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_scottish_airports.pps
 • 4. Biosca O., INTERCONNECT case study - Catalan airports - Barcelona, Girona, Reus and Lleida, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_catalan_airports.pps
 • 5. Commission staff working document accompanying the White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system. SEC(2011) 391 final, Brussels, European Commission.
 • 6. de Stasio, INTERCONNECT case study - Milan airports system, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_milan_airports.pps
 • 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/2008 z dnia 18.7.2008.
 • 8. Green Paper on the impact of Transport on the Environment - A Community strategy for sustainable mobility, COM (92)46 final, Brussels, European Commission 1992.
 • 9. Green Paper The citizen' s network - Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe, COM(1995)601 final, Brussels, European Commission 1995.
 • 10. INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport Networks), Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme, Theme 7 Transport, Contract number 233846, www.interconnect-project.eu
 • 11. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., COM(2006) 314 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 22.6.2006.
 • 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz mobilności w miastach, KOM(2009) 490 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 30.9.2009.
 • 13. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: ułatwienie przemieszczania się lokomotyw na obszarze Wspólnoty, KOM(2006) 782 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.12.2006.
 • 14. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: plan działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie, KOM(2006) 819 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 24.1.2007.
 • 15. Komunikat Komisji zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, KOM(2009) 279 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 17.6.2009.
 • 16. Komunikat Komisji: Sieci transeuropejskie: W kierunku podejścia zintegrowanego, KOM(2007) 135 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 21.3.2007.
 • 17. Matthews B., INTERCONNECT case study - Interconnectivity of rail at Leeds stadion, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_ic_rail.pps
 • 18. Nielsen S., INTERCONNECT case study - Helsingborg ferry port, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_helsingborg_ferry_port_V2.pps
 • 19. Raganato P., INTERCONNECT case study - Milan railways node http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_milan_rail_node.pps
 • 20. Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/2007 z dnia 3.12.2007.
 • 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady: dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, KOM(2008) 817 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 4.12.2008.
 • 22. Schnell O., INTERCONNECT case study - Frankfurt air port, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_frankfurt_airport.pps
 • 23. Schnell O., INTERCONNECT case study - Karlsruhe TramTrain, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_karlsruhe_tramtrain_V2.pps
 • 24. Sitran A., Maffii S., de Stasio C., Impacts of improved interconnectivity on a European scale, Deliverable D5.1 of INTERCONNECT, Cofunded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011.
 • 25. TEN-T Priority Projects - Progress Report 2008, European Commission - Directorate General for Mobility and Transport, http://ec.europa.eu/transport
 • 26. TEN-T Priority Projects - Progress Report 2010, European Commission - Directorate General for Mobility and Transport, http://ec.europa.eu/transport
 • 27. Thisgaard P., et al, Conclusions and Recommendations from the INTERCONNECT Project, Deliverable D5.4 of INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011.
 • 28. Ulied, O. Biosca, R. Català, N.Franco, E. Larrea, R. Rodrigo, Metamodels for the analysis of interconnectivity, Deliverable D5.2 of INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011.
 • 29. White Paper European transport policy for 2010: time to decide, COM(2001) 370 final, Brussels, European Commission 2001.
 • 30. Wilmsmeier G., INTERCONNECT case study - Amsterdam ferry services, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_amsterdam_ferries_v2.pps
 • 31. Wilmsmeier G., INTERCONNECT case study - Lisbon ferry services, http://www.tri-napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_lisbon_ferries_v2.pps
 • 32. Zielona Księga: TEN-T: Przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej, KOM(2009) 44 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 4.2.2009.
 • 33. Zielona Księga: TEN-T: Przegląd polityki w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej, KOM(2009) 44 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 4.2.2009.
 • 34. Zielona Księga: w kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.