PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 251 | 164--175
Tytuł artykułu

Praktyczny wymiar kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autonomia programów kształcenia stwarza warunki do jeszcze większego wykorzystania i rozwoju różnorodnych metod i form aktywizacji studentów, ich współuczestnictwa w badaniach naukowych oraz realizacji różnorodnych inicjatyw we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dla kierunku Gospodarka Przestrzenna niezależnie od wybranego profilu kształcenia, ogólnoakademickiego czy praktycznego, takie podejście jest kluczowe. Szczególnie cennym i pożądanym źródłem wiedzy i umiejętności dla studentów są zajęcia praktyczne, często odbywane "w terenie", dotyczące konkretnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Pozwalają one również kształtować postawy społeczne oraz podkreślają znaczenie zdolności "uczenia się przez całe życie". Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ma ugruntowaną pozycję oraz renomę - jest jednym z pierwszych tego rodzaju, które powstały na polskich uczelniach. Blisko 15-letnie doświadczenia w zakresie procesu dydaktycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz wieloletnia współpraca z różnymi podmiotami z otoczenia gospodarczego oraz instytucjonalnego pozwalają zidentyfi kować jej wyraźne efekty i istotne osiągnięcia. Głównym celem opracowania jest wskazanie form i metod współpracy, głównych obszarów aktywności oraz ich znaczenia dla przygotowania profesjonalnych kadr. Szczególną uwagę poświęcono m.in.: zajęciom realizowanym w ramach ćwiczeń terenowych oraz specjalności (I stopień) i modułów specjalnościowych (II stopień), działalności Studenckiego Koła Naukowego "SPATIUM", nagrodzonym pracom licencjackim i magisterskim oraz rozwijanej współpracy w ramach Rady Biznesu.(fragment tekstu)
EN
The Practical Dimension of Education within the Field of Studies Spatial Economy at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz. The field of studies Spatial Economy, regardless of the chosen academic profile (general or "practical"), requires using the active methods of teaching. The field studies, regarding specific and current issues, are a particularly valuable and desirable source of knowledge and skills for students, especially during their preparation for their future profession. The autonomy of academic programmes creates the conditions for the use and development of the variety of methods and forms of activating students, for the participation in the scientific research and for the implementation of various initiatives in co-operation with external entities. The field of studies Spatial Economy at the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz has a well-established position and reputation - is one of the first this kind, which were created at Polish universities. Nearly 15 years of experience in the educational process in the field of studies Spatial Economy, as well as a longterm co-operation with various actors of the economic and institutional environment allow to identify visible effects and significant achievements. The article presents the forms and methods of co-operation, the main areas of activity and their significance for the preparation of the professional staff. The particular attention was given to: ● the classes within the field studies and specialization classes (first-cycle studies) as well as within the specialization modules (second-cycle studies); ● the activity of the student research circle "SPATIUM"; ● the awarded bachelor's and master's works; ● the co-operation within the Business Council at the Faculty.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
164--175
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • 1. Misja Uniwersytetu Łódzkiego, http://www.uni.lodz.pl/ouni/misja dostęp 19.04.2013.
  • 2. Raport samooceny kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno- -Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przygotowany na potrzeby Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Łódź, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578550

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.