PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 (63) | 105--122
Tytuł artykułu

CSR and CSRR in Kazakhstan: State and Prospects

Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Kazachstanie: stan i perspektywy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Państwo, społeczność przedsiębiorców i obywatele są partnerami społecznymi w zapewnianiu lepszej jakości życia. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest mechanizmem ich wzajemnej interakcji. Niefinansowa sprawozdawczość stanowi konieczny kanał komunikacyjny społecznej odpowiedzialności biznesu, pokazując informacje na temat wartości rynkowej firmy oraz jej wpływu na społeczeństwo i środowisko. Wykorzystanie narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększa poziom zaufania do przedsiębiorstwa i zapewnia zrównoważony rozwój społeczeństwa. Wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności prowadzi do wzrostu reputacji przedsiębiorstwa, co w znacznym stopniu pozwala firmie wzmocnić pozycję na rynku. W ramach prowadzonych badań autorzy wykorzystali pierwotne i wtórne, jak również jakościowe i ilościowe metody gromadzenia danych. Przedsiębiorstwa kazachskie są w coraz większym stopniu świadome potrzeby wprowadzenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w swojej pracy oraz są aktywnie zaangażowane w proces sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu. Coraz więcej reprezentantów biznesu, państwa, społeczeństwa i konsumentów łączy się, aby dyskutować na temat projektów społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The state, business community and citizens are social partners in ensuring a better quality of life. Corporate social responsibility (CSR) is a mechanism for the interaction of these partners. Non-financial reporting is essentially a communication channel about corporate social responsibility, demonstrating information about the company's market value, its impact on society and the environment. The use of CSR tools increases the level of confidence in business and ensures the sustainable development of society as a whole. The implementation of CSR strategy leads to increasing a company's business reputation, which has a significant impact and allows the company to strengthen a position in the market. In the framework of the conducted research, we used secondary and primary data collection methods, as well, qualitative and quantitative. Kazakhstani companies are increasingly aware of the need to introduce CSR policies in their work and actively involved in the CSR reporting process. The topic of CSR is gaining popularity in Kazakhstan. Representatives of business, state, public, and consumers are increasingly gathering to discuss social projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • WHZ Zwickau
 • Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Bibliografia
 • Adnan, S., Hay, D., and van Staden, C. (2018). The influence of culture and corporate governance on corporate social responsibility disclosure: a cross-country analysis. Journal of Cleaner Production, (198), 820-832. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.07.057.
 • Akmese, H., Cetin, H., and Akmese, K. (2016). Corporate Social Responsibility Reporting: A Comparative Analysis of Tourism and Finance Sectors of G8 Countries. Procedia Economics and Finance, (39), 737-745. DOI: 10.1016/s2212-5671(16)30273-8.
 • Andrikopoulos, A., Samitas, A., and Bekiaris, M. (2014). Corporate social responsibility reporting in financial institutions: evidence from Euronext. Research in International Business and Finance, (32), 27-35. DOI: 10.1016/j.ribaf.2014.02.001.
 • Ballou, B., Chen, P., Grenier, J., and Heitger, D. (2018). Corporate social responsibility assurance and reporting quality: evidence from restatements. Journal of Accounting and Public Policy, 37(2), 167-188. DOI: 10.1016/j.jaccpubpol.2018.02.001.
 • Baskentli, S., Sen, S., Du, S., and Bhattacharya, C. (2019). Consumer reactions to corporate social responsibility: The role of CSR domains. Journal of Business Research, (95), 502-513. DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.07.046.
 • Bhardwaj, P., Chatterjee, P., Demir, K., and Turut, O. (2018). When and how is corporate social responsibility profitable? Journal of Business Research, (84), 206-219. DOI: 10.1016/j.jbusres. 2017.11.026.
 • Bouten, L., Everaert, P., Van Liedekerke, L., De Moor, L., and Christiaens, J. (2011). Corporate social responsibility reporting: a comprehensive picture? Accounting Forum, 35(3), 187-204.
 • Brauweiler, H.-Ch. (2015). Risikomanagement in Kreditinstituten, Wiesbaden: Gabler.
 • Brauweiler, H.-Ch. (2017). Internal Audit in a Multinational Perspective: Problems and Challenges. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (474), 25-32.
 • Cai, W., Lee, E., Xu, A., and Zeng, C. (2019). Does corporate social responsibility disclosure reduce the information disadvantage of foreign investors? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. DOI: 10.1016/j.intaccaudtax.2019.02.001.
 • Campa, D., and Zijlmans, E. (2019). Corporate social responsibility recognition and support for the arts: Evidence from European financial institutions. European Management Journal. DOI: 10.1016/ j.emj.2019.01.003.
 • Carey, P., Liu, L., and Qu, W. (2017). Voluntary corporate social responsibility reporting and financial statement auditing in China. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(3), 244-262. DOI: 10.1016/j.jcae.2017.09.002.
 • Carroll, A. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44(2), 87-96. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2015.02.002.
 • Carroll, A. (2016). Carroll's pyramid of CSR: taking another look. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(1). DOI: 10.1186/s40991-016-0004-6.
 • Chang, K., Shim, H., and Yi, T. (2019). Corporate social responsibility, media freedom, and firm value. Finance Research Letters, (30), 1-7. DOI: 10.1016/j.frl.2019.03.019.
 • Corporate Reporting Dialogue, 2019, Retrieved from: http://corporatereportingdialogue.com/wp-content/ uploads/2018/11/Frequently-asked-Questions-Corporate-Reporting-Dialogue.pdf.
 • Duff, A. (2016). Corporate social responsibility reporting in professional accounting firms. The British Accounting Review, 48(1), 74-86. DOI: 10.1016/j.bar.2014.10.010.
 • Ferrell, O., Harrison, D., Ferrell, L., and Hair, J. (2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. Journal of Business Research, (95), 491-501. DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.07.039.
 • Ghaderi, Z., Mirzapour, M., Henderson, J., and Richardson, S. (2019). Corporate social responsibility and hotel performance: A view from Tehran, Iran. Tourism Management Perspectives, (29), 41-47. DOI: 10.1016/j.tmp.2018.10.007
 • Grangel, R., Campos, C. (2019). Agile Model-Driven Methodology to implement Corporate Social Responsibility. Computers & Industrial Engineering, (127), 116-128. DOI: 10.1016/j.cie.2018.11.052.
 • De Grosbois, D. (2012). Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: Commitment, initiatives and performance. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 896-905. DOI: 10.1016/j.ijhm.2011.10.008.
 • Grygiel, J., and Brown, N. (2018). Are social media companies motivated to be good corporate citizens? Examination of the connection between corporate social responsibility and social media safety. Telecommunications Policy. DOI: 10.1016/j.telpol.2018.12.003.
 • Hoffmann, F., Brauweiler, H.-Ch., et al. (1995). Computergestützte Informationssysteme, Einführung in die Bürokommunikation und Datentechnik für Wirtschaftswissenschaftle, (2nd ed.). Oldenbourg, München.
 • Integrated annual report. (2019). Retrieved from: https://kazatomprom.kz/storage/ea/ea5dd03e04 b1b8709bd0656f7dfc004e.pdf.
 • John, A., Qadeer, F., Shahzadi, G., and Jia, F. (2019). Getting paid to be good: How and when employees respond to corporate social responsibility? Journal of Cleaner Production, (215), 784-795. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.01.074.
 • KMG. (2019). Retrieved from: http://www.kmg.kz/eng/kompaniya/obshaya_informaciya.
 • Koskela, M. (2014). Occupational health and safety in corporate social responsibility reports. Safety Science, (68), 294-308. DOI: 10.1016/j.ssci.2014.04.011.
 • Kuo, T., Kremer, G., Phuong, N., and Hsu, C. (2016). Motivations and barriers for corporate social responsibility reporting: Evidence from the airline industry. Journal of Air Transport Management, (57), 184-195. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2016.08.003.
 • Maqbool, S., and Zameer, M. (2018). Corporate social responsibility and financial performance: An empirical analysis of Indian banks. Future Business Journal, 4(1), 84-93. DOI: 10.1016/j.fbj.2017.12.002.
 • Most Reputable Companies of Kazakhstan. (2019). Retrieved from: https://forbes.kz/process/expertise/ naibolee_uvajaemyie_kompanii_kazahstana.
 • Mukherjee, A., Bird, R., and Duppati, G. (2018). Mandatory Corporate Social Responsibility: The Indian experience. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 14(3), 254-265. DOI: 10.1016/j.jcae.2018.06.002.
 • nauchforum.ru. (2019). Retrieved from: https://nauchforum.ru/studconf/social/xxviii/8617. Park, B., and Cave, A. (2018). Corporate social responsibility in international joint ventures: Empirical examinations in South Korea. International Business Review, 27(6), 1213-1228. DOI: 10.1016/ j.ibusrev.2018.05.003.
 • Park, B., and Cave, A. (2018). Corporate social responsibility in international joint ventures: Empirical examinations in South Korea. International Business Review, 27(6), 1213-1228. DOI: 10.1016/ j.ibusrev.2018.05.003.
 • Park, E. (2019). Corporate social responsibility as a determinant of corporate reputation in the airline industry. Journal of Retailing and Consumer Services, (47), 215-221. DOI: 10.1016/j.jretconser. 2018.11.013.
 • Paun, D. (2018). Corporate sustainability reporting: An innovative tool for the greater good of all. Business Horizons, 61(6), 925-935. DOI: 10.1016/j.bushor.2018.07.012.
 • Polischuk, L., and Menyashev, R. (2011). Ekonomicheskoe znachenie sotsialnogo kapitala, Voprosyi ekonomiki, (3), 47-52.
 • Porter, M., and Kramer, M. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review, 1-15. Retrieved from: https://www.sharedvalue.org/sites/default/files/resource- -files/Competitive_Advantage.pdf.
 • Porter, M., Kramer, M., and Zadek, S. (2006). Redefining Corporate Social Responsibility. (Boston, MA): Harvard Business School Publishing.
 • Rupley, K., Brown, D., and Marshall, S. (2017). Evolution of corporate reporting: From stand-alone corporate social responsibility reporting to integrated reporting. Research in Accounting Regulation, 29(2), 172-176. DOI: 10.1016/j.racreg.2017.09.010.
 • da Silva Junior, A., de Oliveira Martins-Silva, P., de Araújo Vasconcelos, K., Correa da Silva, V., Martins Silva de Brito, S., and Rocha Monteiro, J. (2019). Sustainability and corporate social responsibility in the opinion of undergraduate students in management programs: Between the concrete and the abstract. Journal of Cleaner Production, (207), 600-617. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.011.
 • Strebel, H., Eifler, P., Brauweiler, H.-Ch., et al. (2003). Umweltorientierung in betrieblichen Querschnitssbereichen, Gabler.
 • Sustainability Report (2019). Retrieved from: http://www.kmg.kz/uploads/reports/KMG_NC_OUR_ 2017_ EN_0914_11156.pdf.
 • The Strategy for development of the Republic of Kazakhstan - Official site of the President of the Republic of Kazakhstan. (2019). Retrieved from: http://www.akorda.kz/en/official_documents/ strategies _and_programs.
 • Tkalac Verčič, A., and Sinčić Ćorić, D. (2018). The relationship between reputation, employer branding and corporate social responsibility. Public Relations Review, 44(4), 444-452. DOI: 10.1016/j. pubrev.2018.06.005.
 • Tsalis, T., Stylianou, M., and Nikolaou, I. (2018). Evaluating the quality of corporate social responsibility reports: The case of occupational health and safety disclosures. Safety Science, (109), 313-323. DOI: 10.1016/j.ssci.2018.06.015.
 • de Villiers, C., and Alexander, D. (2014). The institutionalisation of corporate social responsibility reporting. The British Accounting Review, 46(2), 198-212. DOI: 10.1016/j.bar.2014.03.001.
 • What is Corporate Social Responsibility? (2019). Retrieved from: https://smallbusiness.chron.com/corporate- social-responsibility-11605.html.
 • What it takes to be a Top 10 Most Reputable Company in 2018. (2019). Retrieved from: https://www. reputationinstitute.com/blog/what-it-takes-be-top-10-most-reputable-company-2018.
 • Zolotoy, L., O'Sullivan, D., and Chen, Y. (2019). Local religious norms, corporate social responsibility, and firm value. Journal of Banking & Finance, 100, 218-233. DOI: 10.1016/j.jbankfin. 2019.01.015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.