PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 29 Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska | 406--414
Tytuł artykułu

Turystyczne funkcje Sudetów

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest jedną z nielicznych gałęzi gospodarki wykazujących w ciągu ostatnich dziesięcioleci stały wzrost na całym obszarze europejskim1. Władze wielu gmin w Polsce również wiążą nadzieje z rozwojem turystyki, widząc w niej potencjalne źródło dużych dochodów. Jednym z obszarów Polski, na którym w ostatnich latach zarysowuje się ponowny rozwój turystyki, są Sudety. Fakt ten znajduje potwierdzenie w badaniach- przeprowadzonych przez autorkę w celu identyfikacji obszarów depresji i aktywności społeczno-gospodarczej na Dolnym Śląsku. Pozytywnym zjawiskiem ujawnionym w tychże badaniach jest zarysowywanie się tzw. nisz atrakcyjności, na obszarze Sudetów. Ich pojawienie się na tym obszarze jest zjawiskiem nowym, świadczącym o jego rozwoju. Sudety bowiem od okresu powojennego uznawane były za region słabo rozwinięty gospodarczo, a nawet depresyjny. I choć nadal stanowią obszar zagrożony depresją o wysokim poziomie bezrobocia, to jednak zaznacza się ich powolny rozwój. Procesy rozwojowe dotyczą przede wszystkim wzrostu poziomu aktywności zawodowej oraz warunków życia ludności, a także wzmożenia przedsiębiorczości indywidualnej. Obszary Sudetów, na których najwyraźniej zarysowują się wyżej wymienione procesy, są jednocześnie głównymi rejonami turystycznymi. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
406--414
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, t. 1, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
 • E. Szafranek,Obszary depresji i aktywności społeczno-gospodarczej na Dolnym Śląsku, Maszynopis pracy magisterskiej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • S. Ciok, Sudety - obszar problemowy. Acta Universitatis Wratislawiensis, No 1236, Studia Geograficzne, t. LI, Wrocław 1991.
 • J. Łoboda, Przemiany i funkcjonowanie sieci osadniczej Hgionu. [w:] Przestrzenne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Sudetów, Acta Universitatis Wratislaviensis,- No 1343, Studia Geograficzne, t. LVIII, Wrocław 1993.
 • A. Becla, S. Czaja, Z. Jakubczyk, Zmiany funkcji miast na terenach objętych bezrobociem strukturalnym, [W:] Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Opole UO. 2000.
 • T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1985, s. 231.
 • Studia nad rozwojem. Dolnego Śląska, Nr 2/2001, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2001, s. 29-31.
 • S. Ciok, Wybrane obszary problemowe Polski Południowo-Zachodniej, Acta Uniyersitatis Wratislaviensis, No 1631, Studia Geograficzne, t. LXII, Wrocław 1994.
 • S. Czaja, B. Fiedor, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Transformation of economic system in Poland and the natural environment, Wrocław 1994.
 • A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Analisys of eco-development in Poland with use of pollutiogeny indexes, [w:] Aspects of sustainable economic development, Frankfurt am Main 2000.
 • I. A. Łucka, Ekoturystyka jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2000.
 • S. Grykień, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, Acta Universitaria Wratislaviensis, No 1986, Studia Geograficzne, t. LXVIII, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578600

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.