PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 252 | 51--86
Tytuł artykułu

Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego w gminach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagospodarowanie przestrzenne to aktualny stan przestrzeni, wynikający z prowadzonej gospodarki przestrzennej. Polskie ramy prawne zagospodarowania przestrzennego stanowi Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Zgodnie z literą prawa planowanie przestrzenne polegające na przeznaczaniu terenów na określone cele oraz ustalaniu zasad ich zagospodarowania i zabudowy ma za podstawę swych działań przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. W ustawie ład przestrzenny jest definiowany jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Rozwój zrównoważony z kolei definiowany jest w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.(fragment tekstu)
EN
Proposition of Environmental Indicators for Assessing of Spatial Organization and Spatial Order in Communes. The aim of this paper is to propose indicators to assess spatial order from the environmental perspective in communes. The secondary goal is to review the information available in existing databases in terms of their suitability for the construction of environmental indicators of spatial order. The proposed list of indicators contains 35 indices divided into 10 fields of environmental order. Each indicator is characterized in detail. The indicator description includes, among others, its applicability on the commune level, mathematical formula, data source and general meaning.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Borys T., 2004, Raport końcowy z realizacji pracy: Opracowanie mierników realizacji polityki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej. Jelenia Góra - Warszawa.
 • 2. Borys T., 2008, Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS). Raport dla ZMP, Jelenia Góra - Poznań.
 • 3. Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju, 6, 2.
 • 4. Czarski E., 2011, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • 5. Kistowski M., 2013, Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku. Studia KPZK PAN, t. CXLVIII, Warszawa.
 • 6. Kołodziejski J. (red.), 1991, Model gospodarki przestrzennej ekologicznie uwarunkowanej. SGGW-AR, Warszawa.
 • 7. Kołodziejski J., 2001, Kształtowanie ładu przestrzennego metropolii w procesie równoważenia rozwoju polskiej przestrzeni. Od ładu przestrzennego do ładu zintegrowanego, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, J. Kołodziejski, T. Parteka (red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 193, Warszawa.
 • 8. Solon J., Matuszkiewicz J., Kulikowski R., 2007, Integrated Environmental Impact Assessment of Agricultural Land Management and RD Agri-Env Measures in a Region in Poland - Final Report. Warszawa.
 • 9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717).
 • 10. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.