PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 252 | 87--109
Tytuł artykułu

Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zebranie informacji na temat wskaźników i mierników możliwych do przygotowania na podstawie istniejących zbiorów danych, które posłużyłyby do przygotowania oceny zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego w miastach oraz na obszarach silnie zurbanizowanych. Ponadto, w opracowaniu zawarto propozycje gromadzenia i pozyskiwania nowych zmiennych, które byłyby cennym uzupełnieniem i rozszerzeniem dotychczasowych baz danych. Jak zauważył Parteka [2001], największy przyrost nowych czynników rozwojowych w Polsce, często prowadzących do konfliktu interesów grupowych i społecznych, występuje przede wszystkim w metropoliach, dlatego też właśnie na tych obszarach będzie następowała kumulacja problemów związanych z chaosem przestrzennym, brakiem harmonii i nieładem. Zatem w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju przestrzennego w miastach oraz na obszarach silnie zurbanizowanych, kluczowe jest określenie uniwersalnych mierników zagospodarowania i ładu przestrzennego.(fragment tekstu)
EN
Indicators for the Assessment of Spatial Organization and Spatial Order in Cities and in Urbanized Areas. The aim of this paper was to provide the indicators for the assessment of land use and spatial order in cities and in urbanized areas. After having presented the state of the art on the spatial order and its categories on the basis of the Polish scientific literature (including the definition given in the Act on Spatial Planning and Land Use 2003), the five criteria for spatial order were set up. Then, the different measures were adopted in order to operationalize each criterion. As the concept of spatial order is highly relative and subjective, the proposition of indicators comprised both quantitative and qualitative data.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Audyt zrównoważonego rozwoju dla gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski, 2004, UNDP Polska.
 • 2. Bartnicka 1988, Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w Polsce: zmiany w zaspokojeniu potrzeb w zakresie wybranych urządzeń infrastruktury społecznej w latach 1975-1985. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • 3. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z., 1979, Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa-Kraków.
 • 4. Borsa M., 2012, Zrównoważony metabolizm miejski w scenariuszach rozwoju aglomeracji warszawskiej. "Przegląd urbanistyczny", t. IV.
 • 5. Borys T., 2008, Raport z realizacji pracy "Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS)". Jelenia Góra - Poznań 31 maj (dostępny on-line na stronie: www.sas24.org).
 • 6. Buczek G., 2011, Opracowania planistyczne jako narzędzia kształtowania ładu przestrzennego. XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntem, 28-30 września, Katowice, [http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=478 %3Aopracowania-planistyczne-jako-narzdzia-ksztatowania-adu-przestrzenneg o&Itemid=203&lang=pl].
 • 7. Dylewski R., 2004, Ład przestrzeni - ład urbanistyczny, [w:] Nowa jakość krajobrazu: ekologia - kultura - technika, T. J. Chmielewski (red.). Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Zeszyty Naukowe, 36, Warszawa-Lublin.
 • 8. Furman S., 2001, Metropolia warszawska, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, J. Kołodziejski, T. Parteka (red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 193, Warszawa.
 • 9. Ginsberg-Gebert A., 1979, Warunki życia w osiedlach warszawskich w świetle opinii ich mieszkańców. "Kronika Warszawy", 1/37.
 • 10. Ginsberg-Gebert A., 1984, Ursynów - nowa dzielnica Warszawy. "Kronika Warszawy", 4/60.
 • 11. Gołąb-Korzeniowska M., 2003, Budownictwo punktowe a ład przestrzeni miejskiej, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Z. Zioło, T. Ślęzak (red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 205, Warszawa.
 • 12. Górczyńska M., 2008, Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE. "Przegląd Geograficzny", 80.
 • 13. Jałowiecki B., 1989, Rozwój regionalny, rozwój lokalny. Samorząd Terytorialny, 16, UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • 14. Jałowiecki B., 2000, Percepcja przestrzeni Warszawy. "Studia Regionalne i Lokalne", 2.
 • 15. Jałowiecki B., 2003, Ład społeczny, ład przestrzenny, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze..., op. cit.
 • 16. Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 17. Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2010, Stara zabudowa w świadomości społecznej - opinie i postawy wobec jej rewaloryzacji. "Problemy rozwoju miast", 3, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.
 • 18. Kiciński A., 2005, Jakość przestrzeni publicznej a planowanie miejscowe. "Urbanista", 12(36).
 • 19. Kolipiński J., 1985, Ład przestrzenny, [w:] Gospodarka przestrzenna Polski wczoraj, dziś i jutro, A. Kukliński (red.). Wydział Pracy Posłów i Radnych Stowarzyszenia PAX, Warszawa.
 • 20. Kołodziejski J., 2001, Kształtowanie ładu przestrzennego metropolii w procesie równoważenia rozwoju polskiej przestrzeni. Od ładu przestrzennego do ładu zintegrowanego, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego... op. cit.
 • 21. Kosiński W., 2011, Miasto i piękno miasta. Politechnika Krakowska, Kraków.
 • 22. Lefebvre H., 1974, La production de l'espace. Anthropos, Paris.
 • 23. Lorens P., 2005, Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważnia rozwoju. "Urbanista", 9(33).
 • 24. Pankau F., 2001, Narzędzia kształtowania ładu przestrzennego polskich metropolii, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego..., op. cit.
 • 25. Parteka T., 2001, Planowanie strategiczne i przestrzenne w kształtowaniu ładu metropolii, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego... op. cit.
 • 26. Parysek J. J., 2003, Ład przestrzenny jako kategoria pojęciowa i planistyczna, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty..., op. cit.
 • 27. Pawlak J., 2003, Zrównoważony rozwój od teorii do praktyki. "Urbanista", 7, lipiec.
 • 28. Podolak S., 1993, O kształtowaniu ładu przestrzennego. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • 29. Radwańska M., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, M. Madurowicz (red.). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.
 • 30. Runge A., Runge J., 2003, Ład przestrzenny a ład społeczny w miastach województwa śląskiego - wybrane zagadnienia, [w:] Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty..., op. cit.
 • 31. Sierecka-Nowakowska B., 2001, Rozwój przestrzenny Łodzi przemysłowej na przełomie cywilizacji, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego..., op. cit.
 • 32. Staniszkis M., 2005, Normatyw urbanistyczny. Prawo do Dobrej Przestrzeni. "Urbanista", 7(31).
 • 33. Szymczak M. (red.), 1998, Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa.
 • 34. Wehle-Strzelecka S., 2004, Ekologiczne standardy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, "Urbanista", 10.
 • 35. Wejchert K., 1974, Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa.
 • 36. Zawadzki S. M., 2001, Ład przestrzenny, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego..., op. cit.
 • 37. Zdunek J., 2004, Wartość przestrzeni publicznych. "Urbanista", 6.
 • 38. Ziobrowski Z., 1992, Mierniki jakości przestrzeni miejskiej. IGPiK, Warszawa.
 • 39. Ziobrowski Z., Jeżak J., 2001, Aglomeracja krakowska, [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego..., op. cit.
 • 40. Zipser T., 1983, Zasady planowania przestrzennego. Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • 41. http://www.agenda21.waw.pl/index.php.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578648

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.