PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 (63) | 64--74
Tytuł artykułu

The Living Conditions of Polish Commercial Farmers (Participating in FADN)

Warianty tytułu
Warunki życia polskich rolników towarowych uczestniczących w FADN
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Monitoring income and property inequalities is important for preparing development policies. The aim of this paper was to assess the living conditions of Polish commercial farmers. The sample was chosen with the use of a layer/random selection procedure and consisted of 600 farms participating in the Farm Accountancy Data Network. The analyses revealed that the farmers find themselves moderately affluent compared to other villagers, and self-evaluated affluence goes in line with average income per farm. Less than half of commercial farmers make their living exclusively from farming, and the poorest ones mention at least three income sources. Most of the farmers evaluate their housing conditions as good or very good. Only 25% of commercial farmers have access to communal sewage systems, but 17% use home sewage treatment plants. They have relatively easy access (in terms of travel) to important institutions (school, doctor, commune office, extension service).(abstrakt oryginalny)
EN
Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi być oparta na rzetelnych informacjach dotyczących poziomu życia oraz nierówności majątkowych i dochodowych ich mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest ocena warunków życia polskich rolników towarowych. Próba składa się z 600 gospodarstw dobranych w sposób warstwowo-losowy sposród gospodarstw będących w polu obserwacji systemu FADN (Farm Accountancy Data Network - System Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). Z badań wynika, że rolnicy towarowi najczęściej uważają się za średnio zamożnych w porównaniu z innymi mieszkańcami wsi, a ich ocena własnej zamożności jest zbieżna ze średnimi dochodami na gospodarsrwo. Mniej niż połowa respondentów utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, a najmniej zamożni wymieniają co najmniej trzy źródła dochodu swojego gospodarstwa domowego. Większość badanych rolników ocenia swoje warunki mieszkaniowe jako bardzo dobre. Tylko 25% ma dostęp do kanalizacji, ale 17% korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają stosunkowo łatwy dostęp (pod względem komunikacji) do ważnych instytucji - szkoły, lekarza, urzędu gminy, ośrodka doradztwa rolniczego.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka, A., Bartkowiak, J., Chmielewska, B., Fedyszak-Radziejowska, B., Frenkel, I., Herbst, J., Nurzyńska, I., Poczta, W., Wilkin, J., and Zegar, J. S. (2018). Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi. Rural Poland 2018. The report on the state of rural areas. Warsaw: Scholar Publishing House.
 • CBOS. (2008). About the living conditions of farmers. Research report BS/89/2008. Warsaw. Retrieved from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_089_08.PDF
 • CBOS. (2015). Poles about Life in the Countryside. Research report 15/2015, Warsaw. Retrieved from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_015_15.PDF
 • CBOS. (2019a). Material Living Conditions. Research report 64/2019. Retrieved from https://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_064_19.PDF
 • CBOS. (2019b). Life Satisfaction. Research report 6/2019. Retrieved from https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2019/K_006_19.PDF
 • Ciura, G. (2010). Warunki życia ludności wiejskiej. Studia BAS, 4(24), 159-178.
 • Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons.
 • Cummins, R. A. (2000). Objective and subjective quality of life: An interactive model. Social Indicators Research, 52(1), 55-72.
 • EU-SILC. (2018). Incomes and living conditions of the population of Poland - report from the EUSILC survey of 2017, Statistics Poland, Warsaw.
 • Eurostat Methodology. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-livingconditions/ methodology (04.09.2019)
 • FADN. (2008). Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Greenley, J. R., Greenberg, J. S., and Brown, R. (1997). Measuring quality of life: A new and practical survey instrument, Soc Work., 42(3), 244-254.
 • GUS. (2018). Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 r. Stan w dniu 31 grudnia 2017 r. GUS. Informacje sygnalne, 28.09.2018.
 • Haslauer, E., Delmelle, E. C., Keul, A., Blaschke, T., and Prinz, T. (2015). Comparing Subjective and Objective Quality of Life Criteria: A Case Study of Green Space and Public Transport in Vienna, Austria.
 • Kalinowski, S., and Kiełbasa, B. (2012). Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XIV(4), 50-54.
 • Kalton, G. (1983). Introduction to Survey Sampling. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences. Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications.
 • Majewski, E. (2009). Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96(4), 122-129.
 • Neyman, J. (1934). On the two different aspects of the representative method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection. Journal of the Royal Statistical Society, 97(4), 558-625.
 • OECD. (2011). How's Life? Measuring Well-being. Paris: OECD Publishing.
 • Stejskal, L., and Stávková, J. (2010). Living conditions of Czech farmers according to the EU statistics on income, Agric. Econ. - Czech, 56(7), 310-316.
 • Ucieklak-Jeż, P., and Bem, A. (2017). Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Polsce. Problems of Small Agricultural Holdings, (4), 117-131.
 • Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 144-152.
 • Winiarczyk-Raźniak, A., and Raźniak, P. (2011). Regional differences in the standard of living in Poland (based on selected indices). Procedia Social and Behavioral Sciences, (19), 31-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578664

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.