PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 136--144
Tytuł artykułu

Determinanty jakości lokalnego i regionalnego produktu turystycznego

Warianty tytułu
Determinants of Quality of the Local and Regional Tourist Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tendencje na rynku turystycznym, zwłaszcza elementy otoczenia rynkowego, takie jak globalizacja, liberalizacja, kryzys gospodarczy, zmiany w preferencjach zakupowych zmuszają podmioty oferujące produkty turystyczne do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą im uzyskać przewagę konkurencyjną, głównie jakość produktu. Produkt turystyczny jest kategorią wielowymiarową i obejmuje działanie podmiotów turystycznych oferujących usługi, jak również obszary turystyczne, które tworzą kompleksowe oferty. Produkt turystyczny jest zatem determinowany przez działanie wielu podmiotów, które zarządzają elementami struktury produktu turystycznego. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych determinant wpływających na jakość lokalnego i regionalnego produktu turystycznego, podczas gdy kategoria jakości jest istotnym kryterium oddziałującym na konkurencyjność. Omawiane zagadnienia są zatem powiązane z kompetencjami podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie produktu turystycznego i z możliwościami wpływania na strukturę produktu i poziom jakościowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Tendencies in the tourist market, especially the elements of market surroundings like globalisation, liberalisation, crisis in the economy, changes in purchase preferences, force entities offering tourist products to search for new solutions that allow gaining a competitive advantage, mainly quality of the product. A tourist product is a multi-dimensional category and comprises operation of tourist entities offering services as well as tourist areas that create complex offers. Therefore, the tourist product is determined by the operation of many entities that manage the elements of tourist product's structure. The aim of the article is presentation of the key determinants affecting the quality of local and regional tourist product, whereas the category of quality is an important criterion influencing competitiveness. The discussed issues are therefore related to the competences of entities responsible for creation of the tourist product and to the possibilities of influencing the product's structure and quality level. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Daszkowska M. (1999), Marketingowe uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce, Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk.
 • Ekonomika turystyki i rekreacji (2011), Panasiuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gołembski G. (2003), Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, (w:) Gołembski G. (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Handszuch H. (1998), Jakość w turystyce jako element walki konkurencyjnej, "Aktualności Turystyczne", nr 5.
 • Kachniewska M. (2002), Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 • Karaszewski R. (2001), TQM. Teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń.
 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności (2009), Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gospodarka turystyczna (2008), Panasiuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Middeleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.
 • Freyer W. (1991), Tourismus, Einfűhrung in die Fremdenverkhersőkonomie, R. Oldenburger Verlag, Műnchen.
 • Page S., Hall C. (2002), Managing Urban Tourism, Prentice Hall, London.
 • Panasiuk A. (2001), Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe "Oeconomicus", Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus", Szczecin.
 • Rapacz A. (2003), Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, (w:) Gołembski G. (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki (1999), Gołembski G. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku (1999), Gołembski G. (red.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Skrzypek E. (2001), Ekonomiczne aspekty jakości życia, "Problemy Jakości", nr 1.
 • Wodejko S. (1997), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578706

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.