PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 145--158
Tytuł artykułu

Znaczenie idei cittàslow dla zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie

Warianty tytułu
Importance of the Cittaslow Idea for the Sustainable Development of Tourism in the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cittàslow to światowa organizacja mająca na celu poprawę jakości życia w małych miasteczkach. Założenia tej inicjatywy zbieżne są z nurtem slow life, slow food oraz slow tourism. One zaś wpisują się w założenia idei zrównoważonego rozwoju. Z Polski do sieci przystąpiło jak dotąd 9 miast, o akces starają się kolejne. Są to miejsca o dużych walorach przyrodniczych i kulturowych, co pokazano w artykule. Niewątpliwie mają one szansę stać się ważnymi ośrodkami z punktu widzenia turystyki, o co, jak się wydaje, zabiegają władze miast. To wymusza jednak zadanie pytania o sens promowania się jako miejsce wolne od tłumów z jednej strony, a z drugiej - zapraszanie do siebie turystów na masową skalę (np. poprzez rozliczne akcje marketingowe). Celem artykułu jest bliższe przyjrzenie się zjawisku Cittàslow i jego rozwojowi w warunkach polskich oraz próba odpowiedzi na pytanie o ewentualne skutki aktualnej polityki turystycznej polskich miast członkowskich. Aby zrealizować postanowiony cel, dokonano przeglądu literatury problemu i zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Cittaslow is a global organisation aimed at improvement of the quality of life in small towns. This initiative's assumptions are concurrent with the stream coined slow life, slow food, and slow tourism. And they fill in the assumptions of the idea of sustainable development. From Poland, the network comprises so far 9 towns and further ones apply for access. Those are places with great natural and cultural values what is presented in the article. No doubt, they have an opportunity to become important centres from the point of view of tourism what, as it seems, is solicited by urban authorities. This compels, however, asking the question of the sense of promoting oneself as a place free of crowds, on the one hand, and, on the other hand, inviting tourists on the mass scale (e.g. through various marketing actions). An aim of the article is to look closely at the phenomenon called Cittaslow and its development under the Polish conditions as well as to make an attempt to answer the question of possible effects of the current tourist policy of the Polish member towns. In order to implement the set forth objective, the authors reviewed the literature of the subject and applied the method of diagnostic survey. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Gruszecka-Tieśluk A. (2010), Polskie Cittàslow. Pomysł na zrównoważony rozwój małego miasta? Przykład Reszla, (w:) Masztalski R., Homo naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G. (2011), Cittaslow International Network: An Example of a Globalization Idea?, In The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individuality in the 21st Century, Ostrava.
 • Kaliński T. (2007), Wielkopolska i Kujawy. Polska - Przewodnik Turystyczny National Geographic, Wyd. G+J RBA, Warszawa.
 • Kosiński W., Tokarczuk T., Byrski P. (2009), Odnowa miast małych i średnich - wyzwania współczesności, (w:) J. Poczobut, Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Polskie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Łuczka J. (2007), Wielkopolska. Przewodnik turystyczny, Oficyna Wydawnicza G+P, Poznań.
 • Mayer H., Knox P.L. (2006), Slow Cities: Sustainable Places in A Fast World, "Journal of Urban Affairs", Vol. 28, iss. 4.
 • Milczyńska-Hajda D. (2009), Programy rewitalizacji miast w rozwoju regionalnym Polski - mity, szanse, prognozy, (w:) Poczobut J., Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Stowarzyszenie Polskie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • Niezgoda A. (2008), Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, "Turyzm", nr 18/2.
 • Radstrom S. (2011), A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: an Introduction and History of Cittaslow, "Italian Journal of Planning Practice", Vol. I, iss. I, 90.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 • "Weekend w Cittaslow, Warmia-Mazury-Powiśle" (2012), folder wyd. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Wiśniewska M., Żywność, życie i turystyka w stylu slow, zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_13.pdf
 • Yurtseven H.R., Kaya O. (2011), Slow Tourists: A Comparative Research Based on Cittaslow Principles, "American International Journal of Contemporary Research", vol. 1, no. 2.
 • www.biskupiec.pl
 • www.biskupiec.bil-wm.pl
 • www.muzeum-wsi.ehost.pl
 • www.polskaniezwykla.pl
 • www.bisztynek24.pl
 • www.bisztynek-kulturowo.pl.tl
 • www.bisztynek.plan.pl
 • www.lidzbarkwarminski.pl
 • www.szlak-pielgrzymkowy.pl
 • www.gminalubawa.pl
 • www.lubawa.pl
 • www.murowana-goslina.pl
 • www.umnowemiasto.pl
 • www.itnowemiasto.pl
 • www.nowemiasto.com.pl
 • www.nowemiastowm.pl
 • www.ryn.pl
 • www.miastoryn.pl
 • www.polskaniezwykla.pl
 • www.olsztynek.pl
 • www.olsztynek.wm.pl
 • www.muzeumolsztynek.com.pl
 • www.ugreszel.pl
 • www.zamek-reszel.pl
 • www.reszel.net.pl
 • www.miastoreszel.home.pl
 • www.reszel.pl
 • www.poznajpolske.onet.pl/gallery/atrakcje-barczewa-malej-wenecji-na-warmii,1173.html [dostęp: 20.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578710

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.