PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 159--169
Tytuł artykułu

Relacyjne podejście do działań marketingowych na rynku usług turystycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Relational Approach to Marketing Activities in the Market for Tourist Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Naturalnym procesem rynkowej ewolucji dziedziny, jaką jest marketing, a która z powodzeniem od lat stanowi podstawę sukcesu wielu podmiotów działających na rynku, jest powstanie marketingu relacyjnego. Niewątpliwie należy zgodzić się z konstatacją, że paradygmat relacji stał się w ostatnich latach kluczowym aspektem działalności przedsiębiorstw na rynku. Zmieniająca się przestrzeń gospodarcza, w której funkcjonują firmy świadczące usługi turystyczne w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, powoduje konieczność rozwoju rynkowych reguł działalności. Oznacza to, że stają one przed koniecznością stosowania w sposób świadomy i profesjonalny instrumentów marketingowego oddziaływania na otoczenie w celu stworzenia i utrzymania rentownych relacji z jego podmiotami. Celem niniejszego artykułu jest ocena determinant kształtujących relacje na rynku usług turystycznych, poziomów kreowanych relacji oraz określenie fundamentów tych relacji. (abstrakt oryginalny)
EN
A natural process of the market evolution of the field, which marketing is and which successfully for years has been a basis of success of many entities operating in the market, is emergence of the relational marketing. No doubt, one has to agree with the statement that the relation paradigm has recently become the key aspect of activities carried out by enterprises in the market. The changing economic space, in which there are operating firms providing tourist services over the recent few dozen years, causes the need to develop market rules of activities. This means that they face the necessity to apply in a conscious and professional way the instruments of marketing impact on the environment in order to establish and maintain profitable relations with its subjects. An aim of the article is to assess the determinants shaping relations in the market for tourist services, the levels of the relations being created, and to describe the foundations of these relations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bagozzi R. (1995), Reflections on Relationship Marketing in Consumer Markets, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 23, No. 4.
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Rośnie rynek usług turystycznych on-line, www.eGospodarka.pl [dostęp: 25.10.2012].
 • Barnes J.G., Cumby J.A. (1993), The Cost of Quality in Service-Oriented Companies: Making Better Customer Service Decisions Through Improved Cost Information, ASB Conference.
 • Barnes J., Howlett D. (1998), Predictors of Equity in Relationships Between Financial Services Providers and Retail Customers, "International Journal of Bank Marketing", vol. 16, nr 1.
 • Berry L.L. (1995), Relationship Marketing of Services - Growing Interest, Emerging Perspectives. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 23, No. 4.
 • Berry L.L., Shostack G.L., Upah G.D. (1983), Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago.
 • Colgate M., Alexander N. (1998), Banks, Retailers and Their Customers: a Relationship Marketing Perspective, "International Journal of Bank Marketing", Vol. 16, No. 4.
 • Cosic M., Djuric M. (2010), Relationship marketing in the tourist services sector, UTMS "Journal of Economics", Vol. 1, No. 1.
 • Cudowska-Sojko A. (2011), Rola turystyki w rozwoju regionu. Aspekt teoretyczny, (w:) Niedzielski P., WitekJ. (red.), Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dziedzic E., Skalska T. (2012), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Eiriz V., Wilson D. (2006), Research in Relationship Marketing: Antecedents, Traditions and Integration, "European Journal of Marketing", No. 3-4.
 • Holmlund M., Kock S. (1996), Relationship Marketing: The Importance of Customer - Perceived Service Quality in Retail Banking, "The Service Industries Journal", Vol. 16, No. 3.
 • Levitt T. (1983), After the Sale is Over, "Harvard Business Review", September.
 • Liswood L.A. (1998), A New System for Rating Service Quality, "Journal of Business Strategy", Vol. 10, No. 4, July-August.
 • Mańko K., Wolna-Samulak A., Stankiewicz M. (2012), Globalizacja rynku usług turystycznych, (w:) Iwankiewicz-Rak B., Panasiuk A., Rogoziński K. (red.), Usługi w Polsce 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 723, Szczecin.
 • Panasiuk A. (2012), Kształtowanie współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w zakresie systemu informacji turystycznej, (w:) Rogoziński K., Panasiuk A. (red.), Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 229, Poznań.
 • Ross W., Robertson D. (2007), Compound Relationships Between Firms, "Journal of Marketing", Vol. 71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578716

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.