PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 178--188
Tytuł artykułu

Turystyka jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu : wybrane aspekty

Autorzy
Warianty tytułu
Tourist as a Determinant of Region Development : Chosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące znaczenie turystyki jako zjawiska gospodarczego rodzi pytania dotyczące mechanizmów jej rozwoju. Ze względu na znaczącą rangę turystyki, celem artykułu jest pokazanie wybranych aspektów jej rozwoju w oddziaływaniu na kreowanie rozwoju gospodarczego regionu. Mając na uwadze umiejscowienie turystyki na styku różnych, często odmiennych obszarów wiedzy, oddziaływania i funkcjonowania, w artykule dążono do uwypuklenia roli jednostek samorządu terytorialnego (JST) w marketingowym kreowaniu rozwoju lokalnego poprzez turystykę. (abstrakt oryginalny)
EN
An ever growing importance of tourism as an economic phenomenon gives a rise to questions on the mechanisms of development thereof. Having, therefore, in mind the significant rank of tourism, an aim of the article is to show the chosen aspects of tourism development in affecting creation of the region economic development. Considering the placement of tourism at the crossroads of various, often different areas of knowledge, influence and functioning, the author sought in her article to emphasise the role of local governments units in their marketing creation of the local development through tourism. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Bibliografia
 • Alejziak W. (2000), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, (w:) Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF, Poznań.
 • Ashworth G.J. (1999), Is Places Marketing Really Marketing, Regional Studies Association, Session: Place Markteing, Bilbao.
 • Balińska A. (2009), Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych), nr 74.
 • Bernacik A., (2005), Analiza pozycji konkurencyjnej gminy - spektrum przestrzeni, "Świat Marketingu", grudzień.
 • Budzałek R. (2004), Rozwój turystyki jako istotny element polityki rozwoju Łowicza, (w:) Gałecki R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz.
 • Cudowska-Sojko A. (2011), Rola turystyki w rozwoju regionu. Aspekt teoretyczny, (w:) Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Niedzielski P., Witek J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Derek M., Kowalczyk A., Swianiewicz P. (2005), Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości), Prace i Studia Geograficzne, Tom 35, Warszawa.
 • Florek M., Glińska E., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gaworecki W. (2007), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Holloway J. Ch. (2006), The Business of Tourism, Financial Times Press.
 • Jadach H.M. (2001), Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 885, Wrocław.
 • Kotler Ph., Asplund C., Rein I., Heider D. (1999), Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, London.
 • Niezgoda A. (2012), Popyt turystyczny - Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, (w:) Popyt turystyczny. Zagadnienia Podstawowe, Zeszyty Naukowe, Nr 697, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 82, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Panasiuk A. (2007), Rynek turystyczny i mechanizmy jego funkcjonowanie, (w:) Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Panasiuk, D. Szostak (2004), Kształtowanie lokalnej polityki turystycznej na przykładzie miejscowości nadmorskich, (w:) Filipiak B. i Flejterski (red.), Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka morska, turystyka, finanse, Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Jacek Plewnia,Szczecin-Darłowo.
 • Szromnik A (1996), Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 • Szromnik A. (2011), Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja zarządzania jednostkami terytorialnymi, (w:) Kreowanie marki regionu, Wydawnictwo Hogben, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wałcz.
 • Śniegowska D. (1992), Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej, (w:) Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, ZN AE w Poznaniu, nr 5, Poznań.
 • Turystyka w gminie i powiecie (2003), Gordon A. (red.), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Witek J. (2003), Samorząd terytorialny w Polsce, (w:) Karwowski J. (red.), Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego (wybrane problemy), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Witek J. (2010), Nowe trendy w kreowaniu popytu turystycznego, "Handel Wewnętrzny", sierpień.
 • Biura podróży w Polsce, http://www.intur.com.pl [dostęp: 25.03.2013].
 • Progress and Priorities 2007/2008 (2007), WTTC, London.
 • Raport "Czas Wolny Polaków 2010".
 • WTO (1995), Światowa Organizacja Turystki, Komisja Statystyki ONZ.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU nr 96, poz. 603.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. Tekst Jednolity, DzU 1996, nr 13, poz. 74 w wersji tekstu ujednoliconego z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU nr 96, poz. 603.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578726

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.