PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 189--200
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie popytu na turystykę zorganizowaną w Polsce

Warianty tytułu
Spatial Differentiation of Demand for the Organised Tourism in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest ważną sferą aktywności gospodarczej wpływającej m.in. na podnoszenie jakości życia lokalnych społeczności. Popyt na usługi turystyczne jest zróżnicowany w zależności od regionu kraju, czy też wielkości miejscowości zamieszkania. Informacje o regionalnych zróżnicowaniach wydatków gospodarstw domowych na turystykę zorganizowaną mogą być pomocne przy tworzeniu strategii marketingowych, rozwijaniu działalności podmiotów rynku turystycznego lub prowadzeniu polityki regionalnej. Celem artykułu badawczego jest analiza przestrzennego zróżnicowania (z uwzględnieniem regionów, województw, klas miejscowości) popytu na turystykę zorganizowaną w polskich gospodarstwach domowych. Stwierdzono, że prawie we wszystkich regionach Polski między 2005 i 2010 rokiem nastąpił wzrost odsetka gospodarstw domowych odnotowujących wydatki na turystykę zorganizowaną i zdecydowany wzrost przeciętnego miesięcznego poziomu tych wydatków. We wszystkich regionach kraju największy odsetek nabywców usług turystyki zorganizowanej notowano wśród gospodarstw domowych w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców. Prawie we wszystkich regionach nastąpił również wzrost udziału wiejskich gospodarstw domowych w turystyce zorganizowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is an important sphere of economic activity affecting, inter alia, improvement of the quality of life of local communities. Demand for tourist services is diversified depending on the country's region or the size of the place of residence. Information on the regional diversities in households' expenses on organised tourism may be helpful when setting up marketing strategies, developing activities carried out by the tourist market entities or implementing the regional policy. An aim of the research article is to analyse the spatial differentiation (taking into account the regions, provinces, and classes of localities) of the demand for organised tourism in Polish households. The authors ascertained that almost in all the regions of Poland between the year 2005 and 2010 there took place growth of the percentage of households recording expenses on the organised tourism and a definite growth of the average monthly level of those expenses. In all the regions of the country, the percentage of purchasers of services of the organised tourism was noted among households in towns with at least 500 thou. inhabitants. Almost in all regions, there was also noted growth of the share of rural households in the organised tourism. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Białowolski, P., Czapiński, J., Grabowska, I., Kotowska, I.E., Panek, T., Strzelecki, P., Węziak-Białowolska, D. (2011), Warunki życia gospodarstw domowych. Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków - Raport, Special issue, Contemporary Economics, 5(3), 45-159 DOI: 10.5709/ce.18979254.56.
 • Dziedzic E. (2010), Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką, (w:) Dziedzic E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Dziedzic E., Skalska T. (2012), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 • GUS (1998), Metodologia Unii Europejskiej w zakresie statystyki turystyki, Warszawa.
 • GUS (2006, 2007, ..., 2011), Ceny w gospodarce narodowej w 2005, 2006,..., 2010 r., Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., Warszawa.
 • Hunziker W., Krapf K. (1961), Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre, (w:) Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa.
 • Królikowski Z. (2010), Wydatki na hotele i restauracje, kulturę i rekreacje w gospodarstwach domowych w latach 1998-2008, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, Oeconomica 284(61).
 • Kuśmierczyk K. (2002), Regionalne zróżnicowanie konsumpcji indywidualnej, IBRKK, Warszawa.
 • Kuśmierczyk K., Piskiewicz L. (2007), Konsumpcja w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zróżnicowanie regionalne, IBRKK, Warszawa.
 • Niezgoda A. (2012), Uwarunkowania popytu turystycznego, (w:) Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2008-2014 (2008), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578732

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.