PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 201--212
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną studentek pielęgniarstwa pomorskiego uniwersytetu medycznego

Warianty tytułu
Factors Determining the Tourist and Recreational Activity of Students of Nursing of the Pomeranian Medical University
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Programy kształcenia zawodowego kierunków studiów związanych z ochroną zdrowia, w tym pielęgniarstwo, zawierają cele uwzględniające przygotowanie absolwentów do współudziału w programach edukacji zdrowotnej. Celem pracy było zbadanie jakie miejsce w życiu studentek pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuje aktywność turystyczno-rekreacyjną oraz ocena czynników, które ją determinują. Dla realizacji celów pracy przeprowadzono badania ankietowe, które wykazały, że studentki pielęgniarstwa nie posiadają wystarczająco silnie wykształconych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. Najchętniej przeznaczają one czas wolny na spotkania towarzyskie (83,8%). Regularną aktywność w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych zadeklarowało jedynie 31,3% respondentek. Większość badanych wyraziła opinię, iż wiedza zdobyta podczas studiów nie wpłynęła na zwiększenie ich aktywności fizycznej. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez studentki oraz preferencje dotyczące wyjazdów są niezależne od ich miejsca zamieszkania, wykształcenia rodziców oraz sytuacji materialnej rodziny. (abstrakt oryginalny)
EN
Vocational training programmes in the fields of study related to health care, including nursing, taking into account the objectives, include the preparation of graduates for participation in health education programmes. An aim of this study was to examine the place in the life of nursing students of the Pomeranian Medical University occupied by the tourist-recreational activity and to assess the factors that determine it. To achieve the objectives of this study there were carried out surveys which showed that nursing students do not have enough highly educated habits of active leisure. They prefer to spend free time to socialise (83.8%). Regular activity in organised sports and recreational activities declared only 31.3% of the respondents. Most of the respondents expressed the opinion that the knowledge gained during their studies had no effect on increasing their physical activity. Motives for physical activity for students and travel preferences are independent of their place of residence, parents' education and the situation of the family. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Cendrowski Z. (1987), Lepiej - wolniej. Tendencje w powszechnej aktywności ruchowej w USA, "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna", nr 5.
 • Cendrowski Z. (1993), Dekalog zdrowego stylu życia, Agencja Promo-Lider, Warszawa.
 • Cendrowski Z. (2004), Healthplan. Projektowanie osobistego modelu zdrowego stylu życia, Lider 2, 10-11.
 • Gaworecki W. (2000), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gołembski G. (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, ŻAK, Warszawa.
 • Rutkowska E. (1999), Miejsce kultury fizycznej w przygotowaniu i pracy zawodowej kadr medycznych w Polsce, Monografia, Wydawnictwo Neurocentrum, AM Lublin.
 • Stanisz A. (2006), Podstawowy kurs statystyki w badaniach medycznych w programie STATISTICA PL. StatSoft, Kraków.
 • Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E. (2011), Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów.
 • Zagroba M, Kulikowska A, Marcysiak M, Wiśniewska E. Ostrowska B, Skotnicka-Klonowicz G. (2010), Aktywność fizyczna pielęgniarek, "Problemy Pielęgniarstwa", nr 18(3).
 • Zagroba M., Kulikowska A., Marcysiak M., Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka-Klonowicz G. (2010), Aktywność fizyczna pielęgniarek, "Problemy Pielęgniarstwa", nr 18(3).
 • Zahorska-Markiewicz B., Kulik H., Zieliński M. (2001), Zachowania prozdrowotne lekarzy i pielęgniarek w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w województwie katowickim, "Problemy Medycyny Społecznej", Tom 34, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578738

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.