PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 213--223
Tytuł artykułu

Determinanty aktywności sportowo-rekreacyjnej pracowników administracyjnych uczelni wyższych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Warianty tytułu
Determinants of the Sport and Recreational Activity of Administrative Workers of High Schools (on the Example of West Pomeranian Voivodeship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie determinant podejmowania aktywności sportowo-rekreacyjnej przez wybraną grupę pracowników administracyjnych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego. Jest to artykuł badawczy, w którym posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki, którą jest ankieta. Badania zostały przeprowadzone wśród pracowników administracyjnych dwóch arbitralnie wybranych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego. Badania pokazują, że zdecydowana większość respondentów podejmuje aktywność sportowo- -rekreacyjną oscylującą głównie wokół klasycznych form, jak np. jazda na rowerze czy pływanie. Głównymi determinantami warunkującymi udział w aktywności sportowo-rekreacyjnej są m.in.: ilość wolnego czasu, dostępność oferty i infrastruktury, indywidualne zainteresowania, czynniki zdrowotne. Zaleca się większe zaangażowanie mediów i instytucji związanych z kulturą fizyczną do informowania społeczeństwa, aby zdecydowanie więcej czasu poświęcali na aktywność sportowo- -rekreacyjną. Implikacje społeczne dotyczą natomiast promocji działań w zakresie nowych form rekreacji. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to define the determinants of undertaking sport and recreational activity by the selected group of administrative workers of high schools of the West Pomeranian Voivodeship. This is the research article where there is applied the method of diagnostic survey with the use of technique which is a questionnaire. The surveys were carried out among administrative workers of the two arbitrarily chosen high schools of the West Pomeranian Voivodeship. The surveys show that the overwhelming majority of respondents undertake sport and recreational activity oscillating mainly around the classic form such as, for example, cycling or swimming. The basic determinants conditioning participation in sport and recreational activity are, inter alia, amount of leisure time, accessibility of the offer and infrastructure, individual interests, health-related factors. There is recommended a greater involvement of mass media and institutions connected with physical culture for the purpose of informing the society in order that they definitely more time devote to sport and recreational activity. On the other hand, the social implications relate to promotion of measures in the area of new forms of recreation. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I. (2010), Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji, (w:) Siwiński W., Pluta B., Teoria i metodyka rekreacji, AWF, Poznań.
 • Drabik J. (1995), Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, AWF, Gdańsk.
 • Eider J. (2001), Aerobik wodny jako najnowsza forma współczesnej gimnastyki zdrowotnej, (w:) Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne, PR, Radom.
 • Eider J.(2003). Callanetics jako jeden z czynników warunkujących zdrowy styl życia, (w:) Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sektio D. Medicina, Vol. LVIII, Supll. XIII, No. 1, 55 Lublin.
 • Eider J., Eider P. (2006), Rekreacyjne zajęcia z aerobiku wodnego w naturalnym środowisku, (w:) Środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, WN US, Szczecin.
 • Frołowicz T. (2001), Ku edukacji zdrowotnej: karta sprawności i zdrowia, (w:) Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne, PR, Radom.
 • Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
 • Paczyńska-Jędrycka M. (2010), Rekreacja ruchowa szansą rozwoju aktywności fizycznej współczesnego społeczeństwa, (w:) Lubowiecki-Vikuk A. P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Pietrusik K. (2005), Pływanie - nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy aqua fitness, TKKF, Warszawa.
 • Siwiński W. (1997), Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, AWF, Poznań.
 • Siwiński W. (1998), Człowiek a kultura fizyczna i turystyka. Zarys pedagogiki czasu wolnego, Polski Dom Wydawniczy "Ławica", Oficyna Wydawnictw Naukowych, Encyklopedycznych i Informacyjnych, Poznań.
 • Siwiński W. (2000), Pedagogika kultury fizycznej w zarysie, AWF, Poznań.
 • Siwiński W., Paczyńska-Jędrycka M. (2012), Wychowanie ustawiczne w zakresie rekreacji ruchowej - studium teoretyczne, (w:) Siwiński W., Pluta B., Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej 2008 r. (2009), GUS, Warszawa.
 • Winiarski R.W. (1989), Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), AWF, Kraków.
 • Woynarowska B. (2011), Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Spółka z o.o., Kielce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.