PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 224--234
Tytuł artykułu

Zdrowotne aspekty turystyki w świadomości pracowników administracyjnych wybranych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego

Warianty tytułu
Sanitary Aspects of Tourism in Awareness of Administrative Workers of the Selected High Schools of West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie zdrowotnych aspektów turystyki w świadomości pracowników administracyjnych wybranych uczelni wyższych województwa zachodniopomorskiego. Jest to artykuł badawczy, w którym posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki, którą jest ankieta. Wyniki badań pokazały, że turystyka ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka (zwłaszcza na zdrowie psychiczne), mimo zagrożeń z nią związanych. Za najzdrowszą uchodzi turystyka kwalifikowana. Najbardziej bezpiecznym środkiem transportu jest samolot, a najniebezpieczniejszym autostop. Zaleca się uświadomienie potencjalnym turystom zagrożeń związanych z turystyką erotyczną. Przydałaby się również zdecydowanie szersza informacja w zakresie zakrzepicy żył głębokich oraz zespołu długu czasowego. Implikacje społeczne oscylują wokół integracji środowisk medycznych i turystycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń związanych z transportem lotniczym. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to determine the sanitary aspects of tourism in awareness of administrative workers of high schools of the West Pomeranian Voivodeship. This is the research article. There is used in it the method of diagnostic survey with the use of technique in the form of questionnaire. The findings showed that tourism has a positive impact on human health (especially on mental health) despite the threats connected with it. As the healthiest there is considered qualified tourism. The safest transport means is a plane, while the most danger hitch-hiking. It is recommended to make the potential tourist aware of threats related to erotic tourist. There could also be useful a definitely more comprehensive information on deep vein thrombosis as well as the jet lag. Social implications oscillate around integration of the medical and tourist circles as regards prophylaxis of threats to the air transport. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Gaworecki W.W. (2007), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczme, Warszawa.
 • Faracik R., Kurek W., Mika M., Pitrus E., Ptaszycka-Jackowska D. (2008), Rodzaje i formy turystyki, (w:) Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaiser A., Sokołowski M. (2010), Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji - podstawy teoretyczne, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań.
 • Kempa G., Jak bezpiecznie podróżować samolotem, Medicover, Warszawa.
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/article_attachments/attachments/42235/original/Wyj_Pol_2012.pdf?1365422013 [dostęp: 21.04.2013].
 • Kurek W., Mika M., Pitrus E. (2008), Formy turystyki kwalifikowanej, (w:) Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lubowiecki-Vikuk A.P. (2010), Aspekty turystyki XXI wieku - nowe perspektywy, (w:) Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Mika M. (2008), Formy turystyki wypoczynkowej, (w:) Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paczyńska-Jędrycka M. (2012), Impreza turystyczna - zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży, (w:) Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E., Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
 • Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Siwiński W. (2006), Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys metodologii badań naukowych), PSNARiT, Poznań.
 • Strona internetowa: https://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/94 [dostęp: 20.04.2013].
 • Wojtczak A. (2009), Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Woynarowska B. (1989), Filozofia zdrowia końca XX wieku a szkoła, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" nr 1, Warszawa.
 • Wroczyńska A., Kuna A. (2006), Podróże i zdrowie, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków.
 • Wroczyńska A. (2012), Bezpiecznie w świat. Poradnik dla podróżnika, Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Gdynia: http://www.wit.com.pl/pl-cms/uploaded/inne/s_442_8.pdf [dostęp: 21.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.