PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 256--273
Tytuł artykułu

Styl życia nauczycieli wychowania fizycznego

Warianty tytułu
Physical Education Teachers' Lifestyle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od stylu życia, który kształtuje się w dzieciństwie i młodości. Dlatego tak ważne jest uświadamianie potrzeby prozdrowotnego stylu życia, poczynając już od najmłodszego pokolenia. Na zdrowy styl życia składają się zachowania prozdrowotne, tj. aktywność ruchowa, prawidłowe odżywianie, higiena osobista itd. Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych, obok prawidłowego odżywiania, czynników warunkujących zdrowie człowieka. Brak aktywności ruchowej stanowi jeden z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka wielu chorób, m.in. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, osteoporozy, otyłości, nadwagi. Badania przeprowadzono w 2013 roku wśród nauczycieli wychowania fizycznego, którzy uczestniczyli w realizacji projektu "Krótkie formy doskonalenia nauczycieli w zakresie alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego w szkołach", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przebadano 63 kobiety w wieku 25-59 lat. W badaniu zastosowano własny kwestionariusz - ankietę, która składał się z 24 pytań, dotyczących prozdrowotnego stylu życia, a w szczególności aktywności fizycznej. Celem badań była ocena stylu życia nauczycieli wychowania fizycznego. Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że badani nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zdrowy styl życia, co przejawia się w ich prawidłowym odżywianiu, odpowiedniej ilości snu w ciągu doby, braku używek oraz systematycznej aktywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Human health depends on many factors but, first of all, in the lifestyle which is formed in childhood and at a tender age. Hence, it is so important to realise the need for pro-health lifestyle starting already from the youngest generation. The healthy lifestyle consists of pro-health behaviour, i.e. motor activity, correct diet, personal hygiene, etc. Physical activity is one of the essential, besides the correct diet, factors determining human health. Lack of motor activity is one of the most important modifiable risk factors of many diseases, inter alia, coronary artery disease, arterial hypertension, diabetes, osteoporosis, and obesity, overweight. The surveys were carried out in 2013 among teachers of physical education who participated in accomplishment of the project called "Short forms of teachers improvement as regards the alternative forms of physical education lessons at schools" co-financed by the European Union within the framework of the European Social Fund. There were interviewed 63 women aged 25-59. In the survey, there was applied the authors' own questionnaire - the query-sheet comprised of 24 questions concerning to the pro-health lifestyle and, in particular, physical activity. An aim of the surveys was assessment of the lifestyle of physical education teachers. Based on the collected findings, the authors ascertained that the interviewed physical education teachers were conducting a healthy lifestyle what manifested itself in their correct diet, proper amount of dream over day and night, absence of stimulants, and systematic activity. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bielski J. (1996), Życie jest ruchem, Agencja Promo-Lider, Warszawa.
 • Biernat E. (2011), Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy. Na przykładzie wybranych grup zawodowych, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 • Biernat E., Poznańska A., Gajewski A.K. (2012), Determinanty prozdrowotnej aktywności fizycznej warszawskich nauczycieli, "Przegląd Epidemiologiczny", nr 66.
 • Buławska K., Talaga S. Lubińska-Żądło B. (2005), Analiza zachowań zdrowotnych wśród młodzieży studiującej pielęgniarstwo i fizjoterapię, "Zdrowie Publiczne" 115(3).
 • Dąbrowska A, Dąbrowski A. (2000), Aktywność rekreacyjno-sportowa w środowisku nauczycielskim, (w:) Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku, Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Marcinkowski M., Siwiński W. (red.), Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Poznań.
 • Dębicki D. (2003), Świadomość i działanie nauczyciela w propagowaniu zdrowego stylu życia, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowie", nr 12.
 • Drabik J. (1994), Aktywność fizyczna a zdrowie, "Wychowanie Fizyczne", nr 1.
 • Drabik J. (1996), Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, AWF, Gdańsk.
 • Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniawska D. et al. (2005), Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ, "Kardiologia Polska" tom 63 (supl. 4).
 • GUS (2006), Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Warszawa.
 • Jacobson B.H, Kulling F.A. (1989), Exercise and aging: The role model, Phys Educat.
 • Kulik T. B., Latalski M. (red.) (2002), Zdrowie Publiczne, Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 • McTeer W.G., White P.G.. (1991), The physical educator as a role model: preliminary findings from Canadian survey data, (w:) Proceedings of the International Symposium: International Committee for Sociology of Sport. Netanya: The Emmanuel Gill Publishing House.
 • Owczarek S. (red.) (2011), Ruch w terapii otyłości, Podręcznik dla instruktorów realizujących program profilaktyki i leczenia otyłości, TKKF ZG, Warszawa.
 • Pate R.R. (1995), Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine, JAMA 273.
 • Prażmowska B. (2009), Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich, "Problemy Pielęgniarstwa", nr 2.
 • Sjöström M., i in.(2006), Health-enhancing physical activity across European Union countries: the Eurobarometer study, J Public Health, nr 14 (5).
 • Staniszewski T. (2007), The role early education teachers inphysical education, Phys Educ Sport 51.
 • Wodnicka E. (2007) Rola nauczyciela wychowania fizycznego w motywowaniu rozwijania odporności na sytuacje trudne, "Lider", nr 6.
 • Zysnarska M, Bernad D. (2007), Health behavior of teachers in the Wielkopolska Provence - part 1, "Prob. Hig Epidemiol" 88(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578814

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.