PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 274--282
Tytuł artykułu

Wpływ jakości usług sportowo-rekreacyjnych na podejmowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej studentów miasta Poznania

Warianty tytułu
Impact of Quality of Sport and Recreational Services on Undertaking Sport and Recreational Activity by Students of Poznan City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny człowiek, pomimo ogólnoświatowego wzrostu dobrobytu, dostępności wszelkich usług oraz świadomości prozdrowotnej, często żyjąc w pośpiechu i pod wpływem silnego stresu, zapomina o rzeczach najważniejszych: dbałości o kondycję psychofizyczną, którą może zapewnić regularne uprawianie aktywności sportowo-rekreacyjnej. W skali globalnej i wieloletniej - ilość czasu wolnego zarówno całych społeczności, jak i jednostek zwiększa się. Polacy stwierdzają jednak, że w ciągu ostatnich lat ilość ich czasu wolnego uległa zmniejszeniu (Co polacy robią..., 2006). Czy jest to główna bariera podejmowania działań rekreacyjnych przez mieszkańców Poznania? O to jak oraz jaki wpływ na podejmowanie działań sportowo-rekreacyjnych ma jakość świadczonych usług pytano studentów. Niniejszy artykuł ma charakter badawczy. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, za pomocą ankiety własnego autorstwa. Analizę danych przedstawiono w artykule. Wydaje się, że zagadnienie ma charakter praktyczny, ze względu na możliwość wykorzystania danych przy tworzeniu bądź weryfikowaniu strategii rozwoju sektora usług rekreacyjnych Poznania. Zgromadzone informacje wskazują na ścisły związek jakości i dostępności usług sportowo-rekreacyjnych z podejmowaniem działań o takim charakterze przez mieszkańców i jednocześnie wskazują na pewne bariery, z których główną wydaje się poziom cen, określany jako relatywnie wysoki. (abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary man, despite the global welfare growth, accessibility of various services, and pro-health awareness, often living in haste and under influence of strong stress, forgets about the most important things: care of psychophysical condition which may be ensured by a regular exercising of the sport and recreational activity. In the global and multiannual scale, amount of leisure time of both entire communities and individual increases. However, Poles state that over the recent years amount of their free time has decreased (What Poles Do at Leisure Time, 2006). Is it the main barrier to undertake recreational activities by Poznan residents? Students were asked about their opinion on how and what influence has the quality of the provided services on their decisions on undertaking sport and recreation activities. The article is of the research nature. The research was carried out by the method of diagnostic survey, with the help of the author's own questionnaire. The article presents a data analysis. It seems that the issue has a practical character, having in mind the possibility to use the data while setting up or verifying strategies of development of the sector of recreation services in Poznan. The collected information points out to a close relationship of quality and accessibility of sport and recreation services with undertaking actions of such a nature by residents and, at the same time, certain barriers, the main of which seems to be the price level being described as relatively high. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Bibliografia
 • GUS (2000), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej, Warszawa.
 • GUS (2012), Stan zdrowia ludności w Polsce w 2010 r., Warszawa.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, PWN, Warszawa.
 • Mazur J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • Orłowska M. (2007), Przymus bezczynności, ASP, PWN, Warszawa.
 • Widawska-Stanisz A. (2005), Marketingowo o sporcie, Poznań 2005.
 • Co Polacy robią w czasie wolnym? (2006), raport z badań COBOS, sierpień, Warszawa.
 • Strategia rozwoju Miasta Poznania 2030 (2010), Poznań.
 • Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 (2007), Warszawa, styczeń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.