PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 283--293
Tytuł artykułu

Turystyka biegowa w Polsce

Warianty tytułu
Running Tourism in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki rozwoju turystyki biegowej w Polsce, korzyści płynących z rozwoju nurtu zarówno dla organizatorów imprez biegowych, jak i uczestników tych imprez. Analizie poddano protokoły ukończenia biegów maratońskich w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie w latach 2007-2012. Tej samej obserwacji poddano wałecki bieg im. Z. Krzyszkowiaka w latach 2007-2012. Główne wnioski nasuwające się z przeprowadzonej analizy to: w ciągu pięciu lat liczba osób, które ukończyły biegi maratońskie, wzrosła trzykrotnie (wykres 1), podobny trend zaobserwowano w biegu wałeckim im. Z. Krzyszkowiaka, gdzie liczba uczestników wzrosła również trzykrotnie (wykres 3), 3/4 badanych zna termin "turystyka biegowa", prawie wszyscy zwracają uwagę na krajobraz otaczający trasę biegu (91%), a 68% zwiedza miejsca, w których rozgrywana jest impreza biegowa (tabela 1). Turystyka biegowa zaczęła rozwijać się wraz z popularyzacją biegania, jako formy rekreacji. Zainteresowanie masowymi imprezami biegowymi zaowocowało potrzebą poznawania świata w inny niż dotychczas sposób. Turystykę biegową można traktować jako wyspecjalizowaną formę turystyki sportowej. Zawiera w sobie elementy wychowania i zdrowego stylu życia. Turystyka, rekreacja i sport występują w ścisłych relacjach między sobą. Współzależność ta jest wielostronna, a podłożem tego związku są wspólne cele. W propagowanie imprez masowych włączają się media, kluby i towarzystwa sportowe oraz przedsiębiorcy, którzy stają się sponsorami. Ambicją strategicznie myślących władz samorządowych miast jest organizowanie na swoim terenie maratonu - najbardziej prestiżowego biegu masowego. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of this article is to describe the dynamics of cross-country tourism development in Poland, the benefits of the mainstream of both the cross-country event organisers and participants of these events. The analysis comprises records of completed marathons in Warsaw, Wroclaw, Poznan and Krakow, in the years 2007-2012. The same observation referred to the Wałcz race commemorating Z. Krzyszkowiak in the years 2007-2012. The main conclusions that emerge from the analysis are: over five years, the number of people who had completed marathons tripled (Fig. 1); the similar trend was observed in the course of Wałcz Z. Krzyszkowiak race, where the number of participants also increased threefold (Fig. 3); 3/4 of respondents are familiar with the term "running tourism", almost all pay attention to the surrounding landscape running the route (91%), and 68% visit the venues where the running event takes place (Table 1). Running tourism began to develop together with popularisation of running as a form of recreation. Interest in mass cross-country events resulted in the need to explore the world in a different way than before. The cross-country tourism can be seen as a specialised form of sport tourism. It contains the elements of education and a healthy lifestyle. Tourism, recreation and sport are in a close relationship with one another. This relationship is multilateral, and the grounds of this compound are common objectives. The promotion of public events includes the mass media, sport clubs and societies, business people who become sponsors. An ambition of the strategically minded local authorities of towns and cities is to organise marathon in its territory - the most prestigious mass race. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Bibliografia
 • Cudowska-Sojko A., (2011), Rola turystyki w rozwoju regionu aspekt teoretyczny, Zeszyty Naukowe nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Dzieńdziura T. (2008), Kapitał społeczny a rozwój potencjału turystycznego regionu, (w:) Dzieńdziura K., Zmyślony P., (red.), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, PWSZ Sulechów.
 • Goworecki W. W. (2010), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Hadzik A., Nowak S. (2008), Usługi aktywności rekreacyjno - sportowej w turystyce zdrowotnej uzdrowisk, (w:) Gaworecki W., Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Korzewa L., Misiołek E., Skarbowska A. (2012), Turystyka biegowa, wystąpienie na konferencji naukowej: Myślę, więc biegam, Wrocław.
 • Kowalczyk A. (2000), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krawczyk Z. (2010), Tendencje rozwoju turystyki światowej, (w:) Dobiegała-Korona B. (red.), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Almamer, Warszawa.
 • Krawczyk J. (2006), Współczesne trendy w rozwoju turystyki, (w:) Kosiewicz J., Obodyński K. (red.), Turystyka i rekreacja, WUR, Rzeszów.
 • Kurek W. (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwilecka M., Brożek Z. (2007), Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Pawlikowska-Piechotka A. (2009), Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, PPNT, Gdynia.
 • Seweryn R. (2010), Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych, spotkań biznesowych, Zeszyty Naukowe, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wyniki biegów ulicznych, http://www.maratonypolskie.pl/wyniki [dostęp: 01.04.2013].
 • Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wyd. III poprawione, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Terminologia turystyczna ONZ - WTO, (1996), UKFiT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.