PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 294--308
Tytuł artykułu

Ocena stylu życia kobiet podejmujących aktywność ruchową

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of the Lifestyle of Women Undertaking Their Motor Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Styl życia może przyjmować różne formy i zachowania w całym życiu osobniczym człowieka. Poprzez styl życia możemy wzmacniać potencjał zdrowotny jednostki bądź doprowadzić do jej osłabienia, dlatego mówi się o jego prozdrowotnym lub antyzdrowotnym charakterze. W prozdrowotnym stylu życia wstępuje obecność zachowań ukierunkowanych na wzmacnianie i poprawę zdrowia, przy jednoczesnym eliminowaniu zachowań ryzykownych zagrażających zdrowiu. Celem artykułu badawczego była próba porównania wybranych elementów stylu życia kobiet, podejmujących systematyczną aktywność ruchową, z kobietami, które ćwiczeń fizycznych nie uprawiają. W badaniach zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono pod koniec 2012 roku wśród losowo wybranych kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Obserwacjami objęto 89 kobiet w wieku 35-60 lat. Kobiety podzielono na dwie grupy. Pierwszą stanowiły osoby, które co najmniej raz w tygodniu uczestniczą w zorganizowanych zajęciach ruchowych. Do drugiej grupy zaliczono osoby, które ćwiczeń fizycznych nie uprawiają. Ankieta dotyczyła następujących zagadnień: wykształcenia, wykonywanego zawodu, sposobu spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w aktywności fizycznej, sposobu odżywiania oraz stosowania używek. Dokonane obserwacje pozwoliły stwierdzić, że kobiety aktywne ruchowo charakteryzują się bardziej prozdrowotnym stylem życia w porównaniu z kobietami nieaktywnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The lifestyle may assume various forms and types of behaviour over the entire individual life of the human being. Through the lifestyle, we can reinforce the health potential of the individual or lead to its weakening; therefore, one can speak of its pro-health or anti-health nature. In the pro-health lifestyle, there takes place occurrence of behaviour aimed at health reinforcement and improvement, with a simultaneous elimination of risky and health threatening types of behaviour. An aim of the research article was an attempt to compare the selected elements of the lifestyle of women undertaking their systematic motor activity with individuals who do not make physical exercises. In the research, there was applied a diagnostic survey with the use of the research tool in the form of survey questionnaire. The research was carried out at the end of 2012 among randomly selected women from the West Pomeranian Voivodeship. Observations covered 89 women aged 35-60 years. The interviewed women were divided into two groups. The first group comprised the persons who at least once a week participate in organised motor exercises. The second one included the women who do not make exercises. The survey concerned the following issues: education, exercised vocation/profession, way of leisure, participation in physical activity, way of nutrition, and use of stimulants. The carried out observations allowed stating that motor-active women are characterised by a more pro-health lifestyle compared with inactive women. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczyk-Tobiasz B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ambroży T., Ambroży D. (2005), Zachowania zdrowotne jako element stylu życia wybranej grupy osób z różnych grup zawodowych z terenu Krakowa. (w:) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom 9, Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin.
 • Borzucka-Sitkiewicz K. (2005), Kształtowanie zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl życia młodzieży (w regionie górnośląskim), Wydawnictwo UŚ, Prace Naukowe, nr 2307, Katowice.
 • Czarnota A. (2003), Profilaktyka zdrowotna przez fitness u kobiet po 45 roku życia, (w:) Potęgowanie zdrowia, czynniki, mechanizmy strategie zdrowotne, Politechnika Radomska, Radom.
 • Drabik J. (1995), Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, cz. 1, AWF, Gdańsk.
 • Drabik J., Resiak M.(2010), Styl życia w promocji zdrowia, Wydawnictwo Uczelniane AWFiS Gdańsk.
 • Drozdowski S., Prywer J. (2001), Zmiany sprawności fizycznej i budowy somatycznej kobiet uprawiających gimnastykę rekreacyjną w cyklu 10-letnich obserwacji, (w:) Sport gimnastyczny, taniec w badaniach naukowych, AWF, Gdańsk.
 • Lipowski M.(2006), Rekreacja ruchowa kobiet, jako zachowanie prozdrowotne uwarunkowania a motywy uczestnictwa, Wydawnictwo Uczelniane AWFiS, Gdańsk.
 • Makris M., Górecka B.(1999) Sprawność fizyczna kobiet uprawiających aerobik, "Nowa Medycyna", nr 7.
 • Narodowy Program Zdrowia 1996-2005 (1996), Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa.
 • Nowak M. (2008), Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia, AWF, Poznań.
 • Przysiężna B. (2003), Kultura fizyczna a styl życia, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", nr 1.
 • Sołtysik M., Toczek-Werner S. (2004), Zależność pomiędzy aktywnością rekreacyjno - turystyczną studentów a zasobem ich czasu wolnego, (w:) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom 8, Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin.
 • Szostak B., Cybulska B., 10 zasad zdrowego odżywiania, http://www.izz.waw.pl [dostęp: 15.01.2009].
 • Nowocień J. (1995), Zdrowotne wartości w kulturze fizycznej w opinii kobiet pracujących, (w): Styl życia a zdrowie, Materiały pokonferencyjne PTP, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.