PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 75--85
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banku PKO BP

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są jednym z kluczowych elementów strategii PKO BP, który łączy spełnienie celów biznesowych z czynnościami spełniającymi potrzeby wszystkich grup społecznych związanych z bankiem. CSR jest realizowany w wielu zakresach świadczonych przez bank, między innymi jako zobowiązania wobec środowiska, rynku, społeczeństwa oraz pracowników. Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego S.A. na rzecz dobra publicznego. Podejście banku do problemu społecznej odpowiedzialności biznesu i określone priorytety są zgodne z zasadami działania banku, jego wartościami i misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bąk M., Kulawczuk P. (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Bem-Kozieł K. (2008), Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 4, s. 241-251.
 • Berniak-Woźny J. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych - wyzwania i rozwiązania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 3, s. 13-25.
 • Berniak-Woźny J., Sroka R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2018), The Non-financial Informa-tion (NFI) Reporting of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange WIG INDEX Prior to the Transposition of NFI Directive into Polish Law [w:] Pro-ceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, 25th May, Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, s. 11-24.
 • Berniak-Woźny J., Walotek-Ściańska K., Wójcik-Jurkiewicz M., (2020), Sustainability Reporting Practices of Media Companies - the Case of Europe. "European Journal of International Management".
 • Bilińska-Reformat K., Reformat B. (2012), Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa, s. 132-156.
 • Bilińska-Reformat K., Stańczyk I. (2018), Employer Branding as a Source of Competitive Advantage of Retail Chains, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", Vol. 26, Iss. 1, s. 2-12.
 • Bogacz P. (2016), Trendy i wyzwania CSR a ich uwzględnienie w polskim górnictwie, "Przegląd Górniczy", t. 72, nr 8, s. 16-19.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M. (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu [w:] Z. Dobrowolski, G. Ignatowski, Ł. Sułkowski (red.), Instrumenty polityki społecznej, Difin, Warszawa, s. 124-142.
 • Jędrzejczyk M. (2011), Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości [w:] A. Karmańska (red.), Rachunkowość: sztuka pomiaru i komunikowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 245-256.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018a), Culture and Its Creators - Challenges and Finan-cial Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku--Białej", nr 2, s. 20-23.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018b), Forms of Financing the Cultural Sector in Poland Against the Background of Solutions from Selected European Countries, "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law", s. 11-16.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018c), Marzenia a rzeczywistość - kariery współczesnych muzyków, "Annales", vol. 31, nr 1(J), s. 133-147.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2018d), Specyfika i sytuacja zawodowa twórców i artystów w Polsce [w:] J. Posłuszna, J. Prejsnar-Wąsacz (red.), Mistrz - mentor - wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Aureus, Kraków, s. 159-171.
 • Kaczmarek S., Posłuszna J. (2019), Sposoby funkcjonowania i finansowania twórców i artystów w Polsce, "Optimum. Economic Studies", s. 177-188.
 • Karczewska M. (2016), Kreatywność a dylematy etyczne w rachunkowości [w:] M. Wójcik-Jurkiewicz (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 27-37.
 • Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T. (2005), Etyka w biznesie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kieżel M. (2010), Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 153, s. 84-91.
 • Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 55-63.
 • Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J. (2010), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Scholar, Warszawa.
 • Posłuszna J. (2008a), Muzyka i jej korzenie [w:] G.E. Kwiatkowska (red.), Pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 29-40.
 • Posłuszna J. (2008b), Nonkonformizm sztuki na ławie oskarżonych [w:] R.E. Bernacka (red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Adam Marszałek, Toruń, s. 81-90.
 • Sadowska B. (2018b), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - rachunkowość i raportowanie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 313-324.
 • Sadowska B. (2018c), Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 513, s. 331-341.
 • Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - ewidencja - raportowanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Sadowska B., Szaja M., Włodarek J. (2019), Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015a), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminer (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, WSFiP, Bielsko-Biała, s. 206-217.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015b), Ethical Dimension of Accountant\'s Job - Invention or Intention [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 465-475.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016a), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017a), Role of CSR Reporting. Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94(150), s. 173-188.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017b), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? [w:] R. Sroka (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, SEG, Warszawa, s. 75-77.
 • http://www.pgnig.pl/ (dostęp: 6.12.2017).
 • http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nowe-przepisy-unijne-dot-ujawniania-informacji-niefinansowych (dostęp: 21.02.2019).
 • http://www.csr.parp.gov.pl/index/index/1711 (dostęp: 27.02.2019).
 • https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/ (dostęp: 2.06.2017).
 • www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 30.04.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.