PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 86--96
Tytuł artykułu

Raportowanie społecznej odpowiedzialności zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w krajach Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie raportowanie społecznej odpowiedzialności uznawane jest przez interesariuszy jednostki za dobrą praktykę, a główną rolę w procesie raportowania odgrywa mechanizm właściwego doboru istotnych danych niefinansowych i sposób ich prezentacji. Jednostki raportujące CSR mogą w tym celu wykorzystywać standardy, wytyczne i zalecenia opracowane przez liczne organizacje. Założeniem tych regulacji jest ułatwienie raportującym procesu opracowania raportów, a użytkownikom raportów umożliwienie pozyskania przydatnych informacji. (...) Zważywszy na fakt, iż przedsiębiorstwa mają do dyspozycji narzędzia i techniki do raportowania CSR oraz ograniczenie w regulacjach prawnych dobrowolności do prezentowania informacji niefinansowych dotyczących działalności społecznej i środowiskowej jednostki, zasadne wydaje się zidentyfikowanie obecnego stanu praktyki w zakresie publikowania raportów CSR. Stąd celem rozdziału jest zaprezentowanie doświadczeń w raportowaniu społecznej odpowiedzialności w Polsce oraz na tle wybranych państw Unii Europejskiej. W artykule posłużono się studium literatury oraz analizą bazy danych udostępnianej przez GRI. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brown H., De Jong M., Levy D. (2009), Building Institutions Based on Information Disclosure: Lessons from GRI\'s Sustainability Reporting, "Journal of Cleaner Production", Vol. 17(4), s. 571-580.
 • Czarnecka M. (2018), Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, C.H.Beck, Warszawa.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P. (2019), Sprawozdawczość niefinansowa. Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M., (2016), Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. [W:] Instrumenty polityki społecznej. (Metody i Techniki Zarządzania). Warszawa: Difin, s. 124-142.
 • Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2018), Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, PWN, Warszawa.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The Concept of CSR in Accounting Theory and Practice in Poland: An Empirical Study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 84(140), s. 115-137.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 295-311.
 • Prado-Lorenzo J.M., Gallego-Alvarez I., Garcia-Sanchez I. (2009), Stakeholder Engagement and Corporate Social Responsibility Reporting: The Ownership Structure Effect, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 16(2), s. 94-107.
 • Różańska E. (2015), Integracja standardów raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 1, s. 167-177.
 • Sadowska B. (2015), Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 222-233.
 • Sadowska B. (2016), Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a zrównoważony rozwój, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437, s. 393-401.
 • Sadowska B. (2017), Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 137-147.
 • Sadowska B. (2018b), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - rachunkowość i raportowanie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 313-324.
 • Sadowska B. (2018c), Wykorzystywanie narzędzi rachunkowości w sektorze usług komunalnych oraz ich rola w koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 513, s. 331-341.
 • Sadowska B. (2019), Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - ewidencja - raportowanie, CeDeWu, Warszawa.
 • Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4, s. 257-277.
 • Szadziewska A. (2016), Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych [w:] E. Kożuchowska (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, s. 141-149.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", vol. XCI(2), s. 397-410.
 • Świderska G. (2007), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości zmieniająca art. 49 oraz dodająca art. 49b poprzez dodanie do sprawozdania rocznego informacji o kluczowych wskaźnikach niefinansowych i oświadczenia na temat informacji niefinansowych, Dz.U. z 2017 roku, poz. 61.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016a), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2016a), Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 253, s. 140-150.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017a), Role of CSR Reporting. Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 94(150), s. 173-188.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2017b), Nowe zasady ujmowania informacji niefinansowych od 1 stycznia 2018 - obowiązek czy przywilej? [w:] R. Sroka (red.), Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki analizy ESG spółek w Polsce 2017, SEG, Warszawa, s. 75-77.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175.
 • https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G4-Part-Two.pdf (dostęp: 13.03.2017).
 • https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf (dostęp: 12.04.2017).
 • http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (dostęp: 15.04.2018).
 • http://grupa.energa.pl/Strategia_Zrownowazonego_Rozwoju.xml (dostęp: 12.04.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171579030

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.