PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 309--317
Tytuł artykułu

Aktywność turystyczna i edukacyjna młodzieży szkolnej podczas obozów i kolonii letnich

Warianty tytułu
School Youth's Tourist and Educational Activity during Summer Camps
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule badawczym przedstawiono analizę czynników, powodujących brak zainteresowania współczesnej młodzieży poznaniem kultury, tradycji i historii miejsc odwiedzanych podczas wypoczynku letniego i zimowego i produkty turystyczne oraz rekreacyjne, które można zaoferować tej młodzieży podczas kolonii i obozów. W badaniach stosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu techniki ankiety bezpośredniej. Podczas wypoczynku letniego młodzież najchętniej spędza czas na dyskotekach (73%) i plaży (71%), w małym stopniu jest zainteresowana zwiedzaniem zabytków (27%), czy poznaniem kultury obcych krajów (37%). W celu zainteresowania młodzieży aktywnym zwiedzaniem odwiedzanych miejscowości organizatorzy turystyki powinny przekazywać wiedzę o zabytkach, historii, walorach kulturowych i przyrodniczych w sposób ciekawy i angażujący uczestników oraz współpracować w tym zakresie ze szkołami, organizując chociażby lekcje w terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
In her research article, the author presented an analysis of the factors causing lack of interest of the contemporary youth in being acquainted with the culture, tradition, and history of the places visited during the summer and winter leisure as well as she presented the tourist and recreation products that may be offered to that youth during their camps. In the research, there was applied the method of diagnostic survey, with the use of the method of face-to-face interview. During the summer leisure, the youth most willingly spend leisure in discotheques (73%) and in the beach (71%); to a lower degree, they are interested in monuments sightseeing (27%) or being acquainted with foreign countries' culture (37%). In order to interest the youth in an active sightseeing the visited localities the tourist organisers should convey the knowledge on the monuments, history, cultural and natural values in an interesting and involving way of the participants as well as cooperate in this respect with schools organising, for example, classes outside the school. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
  • Alejziak B. (2008), Samowychowanie a turystyka, Wydawnictwo Albis, Kraków.
  • Kościelnik J. (2008), Zielone szkoły - miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, Warszawa.
  • Krawczyk Z. (1994), Rekreacja i turystyka w rodzinie, Warszawa.
  • Łobożewicz T. (1990), Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Mazurek-Kusiak A. (2011), Wpływ organizacji i metod zarządzania biurem podróży na jakość oferowanych produktów turystycznych, Nauka-Biznes, Chełm.
  • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. (2008), Innowacyjne produkty turystyki wspomagające proces edukacji w Polsce, (w:) Jalinik M. (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
  • Turos L. (1996), Turystyka a edukacja, Oficyna Ypsylon, Warszawa.
  • Turos L. (2003), Turystyka edukacyjna i transgresja, Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa.
  • Wartecka-Ważyńska A. (2007), Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171579110

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.