PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (wrzesień-październik) Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym | 318--329
Tytuł artykułu

Turystyka w strony przodków szansą na powrót do korzeni

Warianty tytułu
Genealogical Tourism as a Chance to Return to the Roots
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule starano się przybliżyć specyfikę mniejszości etnicznej, jaką są Łemkowie. Celem artykułu było zwrócenie uwagi na istotę turystyki uprawianej szczególnie w strony swoich przodków, stanowiącej istotny element podtrzymywania tożsamości. Do przygotowania artykułu wykorzystano analizę literatury przedmiotu. Zaprezentowano historię Łemków, która stanowi podstawę współczesnej turystyki w strony przodków. Gdyby nie fakt przesiedleńczej akcji Wisła w 1947 roku, to być może dzisiaj nie wspominalibyśmy o turystyce w strony przodków ze względu na tę grupę mniejszości etnicznej. Główne wyniki badań przedstawione na bazie literatury przedmiotu pokazują, że warto jest zgłębić to zagadnienie w kontekście dalszych, pogłębionych badań najmłodszego pokolenia w kontekście potrzeby czy/lub konieczności uprawiania turystyki etnicznej do korzeni. Następstwem analizy literatury będą pogłębione badania dotyczące wykorzystania turystyki w strony przodków jako podstawy do podtrzymania tożsamości etnicznej. W kontekście społecznym ważnym efektem będzie zapewne podjęcie działań w celu zachowania tożsamości przez grupę, jak też wykorzystania starszych członków społeczności do przekazu najmłodszym kontynuowania tradycji i kultury przodków. Artykuł należy do kategorii artykułów zawierających przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author tried to bring closer the specificity of the ethnic minority of Lemkos. Ai aim of the article was to pay attention to the essence of tourism exercised in particular to the sites of one's ancestors, being an important element of identity retention. For article preparation, the author made use of an analysis of the subject literature. She presented the history of Lemkos, which is the basis for the contemporary tourism to the sites of ancestors. If not the fact of the forced Vistula resettlement operation in 1947, then maybe we would not remind today tourist to the sites of ancestors having in mind this group of ethnic minority. The main research findings show that it is worth to explore this issue in the context of further, in-depth surveys of the youngest generation in the context of the need and/or the necessity to execute the ethnic tourism to the roots. A follow-up of the literature analysis will be in-depth studies on the use of tourism to the sites of ancestors as the grounds for ethnic identity retention. In the social context, an important effect will probably be undertaking measures in order to maintain the identity by the group as well as use of elder members of the community for conveyance to the youngest ones of continuance of the ancestors' traditions and culture. The article belongs to the category of articles containing a literature review. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
Bibliografia
 • Bruckner A. (1993), Słownik etymologiczny języka polskiego (przedruk z pierwszego wydania Kraków 1927), Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Drozd R., Halczak B. (2010), Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989, Zielona Góra - Słupsk.
 • Drozd R. (1998), Ukraińcy w Polsce w okresie przełomów politycznych 1944-1981, (w:) Madajczyk P. (red.), Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów politycznych (1944-1981), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • DzU z 2005 r., nr 17, poz. 141.
 • Fischer A. (1928), Rusini. Zarys etnografii Rusi, Lwów, Warszawa Kraków.
 • Gaworecki W. (2003), Turystyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gaworecki W. (2007), Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Misiak M. (2006), Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Niedźwiecki J. (2007), Łemkowie - ich życie codzienne i kultura, (w:) Łemkowie - historia i kultura, Katalog wystawy, Szreniawa.
 • Pecuch M. (2007), Akcja "Wisła" i jej skutki w lubuskiem, (w:) Akcja "Wisła" przyczyny, przebieg, skutki, Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.
 • Pecuch M. (2012), Niepodległa Ukraina a trwanie łemkowskiego etosu, Forum Historyczno-Społeczne, nr 1, Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.
 • Pol W. (1854), Rzut oka na północne stoki Karpat, (w:) Dzieła W. Pola wierszem i prozą, tom 6, Kraków.
 • Przybylski P. (2006), Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947, Wydawnictwo Mado, Toruń.
 • Reinfuss R. (1948), Łemkowie jako grupa etnograficzna, "Prace i Materiały Etnograficzne", nr 7, Lublin.
 • Sakson A. (1998), Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań.
 • Słownik języka polskiego (1989), pod red. M. Szymczaka, Tom III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych,(2000), Łobożewicz T. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic część druga, (2004), Strzelce Krajeńskie.
 • Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Ługów i okolic część pierwsza, (2003), Strzelce Krajeńskie.
 • www.lemko.org/polish/zakorzenienie [dostęp: 28.11.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171579118

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.