PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR Dobre praktyki | 111--124
Tytuł artykułu

Dane środowiskowe w raportach CSR wybranych spółek - dobre praktyki

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa o rachunkowości w obecnym kształcie [Ustawa o zmianie Ustawy o rachunkowości..., 2017] wymaga od Dużych Jednostek Zainteresowania Publicznego ujawniania informacji w pięciu obszarach: społecznym, pracowniczym, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. W niniejszej pracy główny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z ochroną środowiska. Zostanie przeprowadzona analiza porównawcza spółek z różnych branż pod kątem wymogów raportowania danych środowiskowych zapisanych w Ustawie o rachunkowości na podstawie publicznie dostępnych informacji pochodzących ze stron internetowych oraz publikowanych przez nie raportów odpowiedzialności społecznej. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balicka A. (2014), Sprawozdawczość środowiskowa w branży motoryzacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 329, s. 19-27.
 • Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.Urz.UE z 15 listopada 2014 roku, L 330.
 • Emerling I. (2017), Rola i znaczenie ujawnień w informacji dodatkowej dla wartości poznawczej sprawozdania z całkowitych dochodów [w:] H. Buk, J. Wartini-Twardowska (red.), Zmiany - Innowacje - Kreatywność - w zarządzaniu i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 9-23.
 • Emerling I. (2018a), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finansowego, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 2, s. 136-142.
 • Emerling I. (2018b), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jednostki gospodarczej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 369, s. 40-53.
 • Fijałkowska J. (2015), Raportowanie CSR a kwestie etyki i odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.", nr 396, s. 39-47.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H.Beck, Warszawa.
 • Garstka M. (2013), Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Gwizdała J. (2014), Rola Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony atmosfery, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 330, s. 126-133.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, nr 4(265), s. 61-72.
 • Kieżel M., Wójcik-Jurkiewicz M. (2017), Działania z zakresu CSR w marketingu banków detalicznych - przypadek Banku Ochrony Środowiska, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 55-63.
 • Krzysztofek A. (2016), Dyrektywa 2014/95/UE oraz wynikające z niej zmiany, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 450, s. 334-346.
 • Mazur-Wierzbicka A. (2013), Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR - korzyści dla przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228, s. 106-114.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 32, s. 295-311.
 • Rutkiewicz K., Haniszewska C. (2015), Finansowanie inwestycji proekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z wojewódzkimi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1991-2013, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 4, s. 267-274.
 • Skrzypek E. (2015), Społeczna odpowiedzialność - standardy i raportowanie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 378, s. 206-217.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości zmieniająca art. 49 oraz dodająca art. 49b poprzez dodanie do sprawozdania rocznego informacji o kluczowych wskaźnikach niefinansowych i oświadczenia na temat informacji niefinansowych, Dz.U. z 2017 roku, poz. 61.
 • Wiśniewska J. (2015), Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, s. 159-168.
 • Wójcik-Jurkiewicz M. (2015a), Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. [w:] L. Podkaminer (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, WSFiP, Bielsko-Biała, s. 206-217.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 164, s. 168-175.
 • https://www.bosbank.pl/files/file_63/2015_Raport-ekologiczny.pdf (dostęp: 27.03.2017). https://www.bosbank.pl/files/file_63/2016_Raport-ekologiczny.pdf (dostęp: 26.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171579316

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.