PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 | 34--38
Tytuł artykułu

Pasywa jako składnik szkody a klauzula indemnizacyjna - przykład (wadliwego) rozwiązania problemu

Warianty tytułu
Liabilities as a Component of Damage in the Context of Indemnify Clauses. An Example of (Wrong) Solution to the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor jest zdania, że klauzula indemnify and keep inedmnified/hold harmless stanowi umowę gwarancyjną, podobną do umów uregulowanych w art. 391 i 392 Kodeksu cywilnego. Jej zastosowanie zobowiązuje gwaranta do naprawienia szkody poniesionej przez beneficjenta gwarancji zarówno wtedy, gdy szkoda taka przyjmie postać ubytku aktywów, jak i przyrostu pasywów. Natomiast okolicznością aktualizującą powinność gwaranta jest wystąpienie (niewystąpienie) zdarzenia, o którym gwarant zapewniał, że nie wystąpi (wystąpi). W przypadku gdy objęte indemnizacją pasywa (zobowiązania) zgasną (w wyniku spełnienia przez beneficjenta gwarancji świadczenia wobec osoby trzeciej), natomiast pojawi się szkoda w postaci ubytku aktywów (odpowiadająca wartości aktywów wykorzystanych na spełnienie takiego świadczenia), bieg terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody w postaci ubytku aktywów należy liczyć od chwili jej powstania, a nie od chwili powstania szkody w postaci przyrostu pasywów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the author's opinion, the indemnify and keep indemnified/hold harmless clause is a guarantee contract, similar to the contracts regulated in Articles 391 and 392 of the Civil Code. The clause obligates the guarantor to redress the damage sustained by the beneficiary, not only when such damage takes the form of a loss of assets, but also when it manifests itself through an increase in liabilities. In turn, a circumstance which triggers the guarantor's duty is the occurence (non-occurence) of the event which the guarantor warranted would not (or would) occur. When the liabilities (obligations) covered by the indemnification expire (as a consequence of the beneficiary making a performance to a third party), and the damage in the form of a loss of assets (corresponding to the value of the assets used to make the performance) appears, the period of limitations of a claim to redress the damage in the form of a loss of assets starts running from the moment the damage appears, and not from the moment the damage in the form of the increase of liabilities comes into existence.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34--38
Opis fizyczny
Twórcy
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Bibliografia
  • Drapała P. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2019.
  • Machnikowski P., Umowa o zwolnienie poręczyciela z obowiązku świadczenia, "Monitor Prawniczy" 2008/9.
  • Szlęzak A., Cywilne prawo - zobowiązania - poręczenie na czas oznaczony - wytoczenie powództwa o zaspokojenie zabezpieczonego roszczenia - umowny termin zawity. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2016 r., III CZP 19/16, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017/10.
  • Szlęzak A., O umownej odpowiedzialności gwarancyjnej "na zasadzie ryzyka" - słów kilka [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.
  • Szlęzak A., Pasywa (zobowiązania wobec osób trzecich) jako składnik szkody, "Przegląd Sądowy" 2019/10.
  • Szlęzak A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2019.
  • Szlęzak A., Gardocka H., Standardy odpowiedzialności kontraktowej w polskich umowach opartych na wzorcach angloamerykańskich, "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/12.
  • Wilejczyk M., Sens gospodarczy umowy o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia a koncepcje teoretyczne odnoszące się do tej umowy, "Przegląd Sądowy" 2017/3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171580402

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.