PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 | 39--48
Tytuł artykułu

Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych (część 1)

Autorzy
Warianty tytułu
Permissibility of Debranding in the Light of Trademark Law (part 1)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie dopuszczalności usuwania cudzego znaku towarowego (tzw. debranding) i ewentualnie nakładania na towar własnego, odmiennego znaku towarowego (tzw. rebranding) może rodzić skrajne oceny. Wskazują na to chociażby nieliczne głosy wyrażane w doktrynie, które charakteryzuje różne podejście do problemu oraz przyjmowane różne stanowiska. Nakłada się tu bowiem szereg kwestii, jak choćby treści prawa wyłącznego chroniącego znak towarowy, zakresu wyczerpania prawa i uzasadnionych względów pozwalających uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów. W istocie, problem należy sprowadzić do pytania - wydawać by się mogło zupełnie podstawowego z punktu widzenia prawa znaków towarowych - a mianowicie, czy usuwanie znaku towarowego jest jego używaniem mieszczącym się w treści prawa wyłącznego. Dopiero w dalszej kolejności, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, otwiera się pole do rozważań, czy w ogóle doszło do wyczerpania prawa w zakresie usuwania znaku, czy przeciwnie, uprawnienie właściciela znaku w tym zakresie nie wyczerpało się, a działanie osoby trzeciej stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego. Jeżeli przyjmiemy, że do wyczerpania doszło, to pojawia się kwestia uznania ingerencji w postaci debrandingu lub rebrandingu za uzasadniony powód do sprzeciwu uprawnionego wobec dalszej dystrybucji towaru na podstawie art. 155 ust. 3 Prawa własności przemysłowej. W części I artykułu zaprezentowane zagadnienia koncentrują się na przybliżeniu rozwiązań normatywnych w zakresie usuwania znaku towarowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w aktach prawa unijnego, w prawie niemieckim, francuskim oraz polskim. Ponadto nie można pominąć stanowiska Trybunału Sprawiedliwości w zakresie interesującego nas problemu, którego orzeczenia prejudycjalne mają istotne znaczenie w interpretacji i stosowaniu przepisów krajowych. Kwestie przedstawione w części I artykułu stanowią punkt wyjścia do dokonania oceny dopuszczalności usunięcia cudzego znaku towarowego, zaprezentowanej w części II artykułu.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of permissibility of removing another entity's trademark (debranding) and, possibly, putting one's own, different, trademark on the goods (rebranding) may be evaluated in very different ways. This is demonstrated, for instance, by the infrequent mentions of the topic in legal literature, with wide differences in terms of approach to the problem and the expressed views. Here, we can see a number of intersecting issues, such as the substance of the exclusive right that protects the trademark, the scope of exhaustion of the right, and justified reasons that enable the rightholder to oppose continued distribution of goods. In essence, the problem boils down to a question which might seem rather basic from the point of view of trademarks: whether removing a trademark is also using the trademark, covered by the substance of the exclusive right. It is only then, after the question has been answered in the affirmative, that one can consider whether the right has been exhausted in the field of removing the trademark or, on the contrary, whether the trademark proprietor's right in this field has not been exhausted, while the third party infringed the right in a trademark by their actions. If we assume that the right has been exhausted, there appears the issue of recognizing an interference in the form of debranding or rebranding as a justified reason for the rightholder's objection to continued distribution of goods on the basis of Article 155(3) of the Industrial Property Law. Part 1 of the article focuses on presenting the normative solutions in the field of debranding, with special emphasis on the solutions adopted in instruments of EU law, and in German, French, and Polish law. Moreover, it must obviously present the views of the Court of Justice on the problem in question. The Court's preliminary rulings are important for the interpretation and application of national rules. The issues presented in part 1 of the article form the background for an assessment of permissibility of debranding, which the reader will find in part 2 of the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Azéma J., Galloux J.-Ch., Droit de la proprieté industrielle, Dalloz 2012.
 • Eisenführ G., Eberhardt J. [w:] Unionsmarkenverordnung Kommentar, red G. Eisenführ, D. Schennen, Carl Heymanns Verlag 2017.
 • Hacker F. [w:] Markengesetz Kommentar, red P. Ströbele, F. Hacker, F. Thiering Carl Heymanns Verlag 2018.
 • Pollak N., Droit des Marques, StudyramaPro 2013.
 • Promińska U., Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenie, Łódź 1994.
 • Reynard J., Py E., Tréfigny P., Droit de la proprieté industrielle, LexisNexis 2016.
 • Schalk C. [w:] Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, red. W. Büscher, S. Dittmer, P. Schiwy, Carl Heymanns Verlag 2015.
 • Schmidt-Szalewski J., Pierre J.-L., Droit de la proprieté industrielle, Litec 2007.
 • Schultz A., Onken C. [w:] Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechtsschutz, red. W. Erdmann, S. Rojahn, O. Sosnitza, Carl Heymanns Verlag 2018.
 • Sirinelli P., Durrande S., Latreille A., Code de la propriété intellectuelle, commenté, Dalloz 2010.
 • Skubisz R. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, red R. Skubisz, Warszawa 2012.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Ewolucja koncepcji wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, "Glosa" 2014/1.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Wyczerpanie praw własności przemysłowej, Warszawa 2003.
 • Thiering F. [w:] Markengesetz Kommentar, red P. Ströbele, F. Hacker, F. Thiering, Carl Heymanns Verlag 2018, s. 1590.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171580404

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.