PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 1 | 49--57
Tytuł artykułu

Rozszerzenie odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji na spółkę dominującą

Warianty tytułu
Extending Liability for an Act of Unfair Competition to the Parent Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w ramach niniejszego opracowania jest wykładnia pojęcia "przedsiębiorca" w kontekście ustalenia kręgu podmiotów ponoszących odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie prawa konkurencji na gruncie ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Analiza dotyczy przede wszystkim dopuszczalności przypisania odpowiedzialności spółce dominującej za szkodę wyrządzoną przez działanie jej spółki zależnej. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej możliwość przypisania takiej odpowiedzialności nie budzi wątpliwości, natomiast na gruncie przepisów prawa krajowego jest wątpliwa. W przypadku szkód wynikających z naruszenia krajowego i unijnego prawa konkurencji (art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) wskazany brak spójności w wykładni stawia pod znakiem zapytania zasadę skuteczności i równoważności. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of this paper is the interpretation of the notion of 'entrepreneur' in the context of determining the group of entities that are liable to pay damages for a violation of competition law under the Act of21 April 2017 on Claims for Compensation for Damage Caused by Violations of Competition Law. The analysis concerns mainly the permissibility of allocating to the parent company the liability for damage caused by the subsidiary's actions. In the light of case law of the Court of Justice of the European Union there are no doubts that it is possible to allocate such liability, however doubts arise as to whether this can be done under the national law. In case of damage caused by a violation of both national and EU competition law (Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union) the aforementioned lack of coherence in interpretation calls into question the principles of effectiveness and equivalence.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Błaszczyk P., Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/7.
 • Grześkow M., O możliwości implementacji doktryny "piercing the corporate veil" do polskiego prawa spółek i kryteriów jej zastosowania, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" 2016/8.
 • Kalintiri A., Revisiting Parental Liability in EU Competition Law, "European Law Review" 2018.
 • Kohutek K., Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, LEX 2018.
 • Lis-Zarrias K., Machnikowski P. (red.), Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, Legalis 2018.
 • Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, LEX 2009.
 • Opalski A., Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012.
 • Opalski A., Problematyka pominięcia prawnej odrębności spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012/8.
 • Popiołek W., Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę "pośrednią" wyrządzoną przez spółkę zależną [w:] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014.
 • Półtorak N., Efektywność prawa Unii Europejskiej a polska procedura administracyjna i sądowoadministracyjna, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2014/3.
 • Romanowski M., W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008/7.
 • Semeniuk P., Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2015.
 • Wajda D., Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2017/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171580406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.