PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 12 | z. 1 Informatyka w Zarządzaniu - Szanse i Zagrożenia | 11--37
Tytuł artykułu

Bussines Intelligence a zarządzanie wiedzą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Intelligence and Knowledge Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacja prowadzi do wiedzy, wiedza jest źródłem informacji, to proces dedukcyjnego rozumowania zachodzący w ludzkim umyśle. Według T.H. Davenporta i L. Prusaka jest połączeniem doświadczenia, wartości, odpowiednio dobranych informacji oraz wglądu w zagadnienia, które zapewnia ramy dla oceny i włączenia nowych doświadczeń; wywodzi się i jest charakterystyczna dla umysłów ludzi. Z definicji zatem wynika, iż wymaga udziału człowieka. To on jest jej właścicielem, może być jej nadawcą lub odbiorcą. Aby jednak stała się wiedzą jawną czyli konkretną informacją lub ekspertyzą, musi zaistnieć pewien proces, którego najważniejszym warunkiem jest świadomość jej posiadania oraz chęć jej ujawnienia. Następne, to wykorzystanie narzędzi informatycznych i elektronicznych, które zdecydowanie usprawnią ten proces. Nowoczesne technologie ICT, zastosowania Business Intelligence (BI) są interesujące biznesowo. Jednak ich wartość ma charakter potencjalny, a nie obecny przez sam fakt użycia. Coraz częściej spotykamy się z pojęciem Informatycznego Zarządzania Wiedzą. Informacja prowadzi do wiedzy. A informacja to przetworzone dane. Systemy informatyczne niezbędne są do efektywnego zarządzania wiedzą. Systemy klasy Business Inteligentce to efektywne narzędzia, które można wykorzystać w łańcuchu zarządzania wiedzą. (fragment tekstu)
EN
The knowledge management and intelligent systems computer science managements is matters discussed in this chapter. The information leads to the knowledge, the knowledge is a source of information. So that the information become an open knowledge that is a specific information or with the expertise, must arise some process whose a most important condition is the consciousness of her possession and the wish of her disclosure. The informational chain leads from data to the information from the information to the knowledge. The use of tools computer science and electronic decidedly improves this process. Modern technologies ICT, uses Business Intelligence (BI) are interesting businessly. However their value has a potential character , and not present through the fact itself of the use. More and more often we meet with the concept of Computer science Knowledge management. The information leads to the knowledge. And the information is processed data. Information systems are necessary to the effective knowledge management. Systems of Business Intelligence class are effective tools which can be used in string knowledge managements. In the economy based on the knowledge traditional factors of production lost the dominant position in the interest of the supply which is the knowledge. In a modern manner accounts itself her too main, and even the only economic supply creating ideas and innovations. The speed with which happen currently informational processes and stratifying organizational knowledge generates the necessity of using in the management of modern informationtechnology tools. The management helped by computer science technologies influences the effectiveness of the realization level of tasks and on the creation of the new value added arising as result of the suitable use of resources of the information, the knowledge and the experience. The model of the enterprise oriented on the knowledge significantly differs from traditional. In different organizations can be applied different concepts and management systems a knowledge. One of revolutionary break-throughs is the electronic economy. No company can ignore changes which carry with himself the e-business. Systems of the electronic economy create the chance of the conquest of the longed-for competitive edge vainly wanted through companies in intranets, extranets, enterprise resource planning - ERP and electronic data interchange - EDI. An important element of the modern economy are customer management relations systems - CRM. "New" in the New Economy - the e-business gives new possibilities together with the development of new intelligent technologies. In the electronic economy , the offer basing on the knowledge stimulates growing incomes. The tempo of changes is very large. The access to the information is colossal. The tempo of the development of the New Economy requires the application integrated intelligent information systems of the management - systems Business Intelligence. The knowledge management and intelligent information systems this is current and future direction of the organization development. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych - raport, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 • Bernard J.-G., A Typology of Knowledge Management System Use by Teams, Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on Social Sciences, 2006, http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2006/2507/07/250770155a.pdf.
 • Błaszczyk A., J. Brdulak, M. Guzik,A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 • Cover T, Thomas J., Elements of Information Theory. Wiley-Interscience, 2006.
 • Dąbrowski, Koładkiewicz, Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
 • Devenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, . Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Gableta M., (red.) Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie, WSH Wrocław 2001.
 • Gartner Research, Business Intelligence Tools: Perspective, ID Number DPRO-93784, 2003.
 • Hajduk I.K., Korczak J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 • Hermann A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] I.K. Hajduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle OEGMASZ, Warszawa 2003.
 • http://www. cmis.csiro.au/Bi/what-isBI.htm
 • Innowacje dla przyszłości - od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, Włocławek 2007.
 • Kisielnicki J., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 • Kowalkiewcz M., Zarządzanie wiedza krok po kroku: Czym jest wiedza?, http://www.gazetait.pl
 • Małachowski A., Niedzielska E., Zarys technologii komunikacji gospodarczej, Wydawnictwo AE, Wrocław, 1994.
 • Mańkowski J., Praktyczny słownik łacińsko - polski. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001.
 • Mierzejewska B.,, Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć, ʺe-mentorʺ 2007, nr 1 (18).
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, www.e-mentor. edu.pl z dnia 06.08.2009.
 • Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna. Wydawnictwo AE, Wrocław, 1999.
 • Pastuszak Z., Przedsiębiorstwo wirtualne, [w:] Biznes międzynarodowy-od internacjonalizacji do globalizacji, (red.) M.K. Nowakowski, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Penc J., Nowe koncepcje zarządzania, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw"2002, nr 7.
 • Polska Norma, PN-T-01010-01:1971
 • Probst G., Raub S.,Romhardt K., Zarządzanie wiedza w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Ruggles R., Little R., Knowledge Management and Innovation. An Initial Exploration, Ernst & Young, 1997, http://www.providersedge.com/docs/km_articles/KM_and_ Innovation.pdf
 • Simon H, Jak najlepiej wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie, Zarządzanie na Świeci, 6/2000.
 • Stefanowicz B. (1987): Infologiczna analiza jakości informacji. Systemy informatyczne nr 1, 460-466.
 • Stefanowicz B. (2004): Informacja. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy jakości" 12/9, za F.P. Drucker, Post-Capitalist society, Harper Business, New York 1993.
 • Sundgren B., An infological approach to data bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
 • Tabaszewska E., Zarządzanie informacją w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, Jelenia Góra, 2003.
 • Tapscott D., Lowy A., Ticoll D., Digital capital: harnessing the power of business webs, Harvard Business School Press, 2000.
 • Tiwana A.,The essential guide to knowledge managementʹ Pearson Education, 2001.
 • Tiwana A., The Essential Guide to Knowledge Management: E-Business & CRM Applications, Prentice Hall, 2001.
 • Touiller J.P., Tomczak P., Dlaczego polskie firmy źle zarządzają wiedzą, Harvard Business Review Polska, 4/2005.
 • Wawrzyniak B., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa 2001.
 • Zakrzewski L., E-zdrowie a zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010 (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171580434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.