PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (30) | 31--48
Tytuł artykułu

System szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych - RAPEX

Warianty tytułu
Rapid Alert System for Non-Food Products - RAPEX
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla władz europejskich istotnym aspektem jest zapewnienie bezpiecznych, zgodnych z obowiązującymi normami wyrobów produkowanych w państwach członkowskich, jak i tych eksportowanych z państw trzecich. W celu ułatwienia kontroli oferowanych produktów został utworzony w 2001 roku System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych (RAPEX). System opiera się na współpracy pomiędzy Komisją Europejską a krajowym nadzorem rynku i organami celnymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób funkcjonowania systemu RAPEX oraz przeanalizowano alerty przesyłane w ramach tego systemu i oceniono skalę występujących zagrożeń. Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu) sporządzono i zinterpretowano wykresy przedstawiające ogólną liczbę powiadomień przesyłanych w ramach systemu, pochodzenie produktów najczęściej zgłaszanych oraz rodzaj występujących zagrożeń w ramach określonej grupy produktów.(abstrakt oryginalny)
EN
An important aspect for the European authorities is to ensure that products produced in the Member States and exported from third countries are safe and conforming to current standards. The Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products (RAPEX) has been set up in 2001 to facilitate the control of offered products. The system is based on cooperation between the European Commission and national market surveillance and customs authorities. In this paper the functioning of the RAPEX system was presented and the alerts sent under this system were analyzed as well the scale of existing threats was assessed. On the basis of the information contained on the European Commission's website (https://ec.europa.eu) have been drawn up and interpreted graphs showing the total number of notifications sent under the system, the origin of the most frequently reported products and the type of risks present within a given product group.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • SKLEJKA-EKO SA, Ostrów Wielkopolski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bator M., 2016, Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt w kontekście oznakowania CE, Enterprise Europe Network, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Kraków.
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
 • Ene C., 2011, Rapex System - an efficient tool for European Consumer safety, The Annals of the "Stefan Cel Mare" University of Suceava, 11, 1(13), s. 49-59.
 • https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications& lng=en 9 (dostęp 15.02.2019).
 • https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/ pages/rapex/reports/docs/Rapex_annual_Report_2017.pdf (dostęp 15.02.2019).
 • https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/ pages/rapex/reports/index_en.htm (dostęp 15.02.2019).
 • https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/ pages/rapex/index_en.htm (dostęp 15.02.2019).
 • Młody konsument - rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieży w świetle kontroli Inspekcji Handlowej, 2010, Departament Nadzoru Rynku i Departament Inspekcji Handlowej, UOKiK, Warszawa.
 • Muss K., Lesiów T., 2018, System wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami żywności: biologicznymi, organicznymi i/lub nieorganicznymi związkami chemicznymi, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2(29).
 • Pigłowski M., 2011, System RAPEX a produkt niebezpieczny dla konsumenta na rynku europejskim, Logistyka, 5, s. 1207-1214.
 • Popowski P., Wengler L., 2018, System RAPEX, Gazeta Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego AMG, 28, 3(327), s. 44-45.
 • Puchlik M., 2011, Zafałszowania żywności, II edycja konkursu dla studentów na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw pt. "Fałszerstwom STOP", SGGW, Warszawa, s. 1-20, http://www.tamprawo.org/images/dokumenty/konkurs-s2/I%20Student%20Magdalena% 20Puchlik%20Zafalszowania%20zywnosci.pdf (dostęp 15.02.2019).
 • Rapid Alert System for Dangerous Products, Raport Komisji Europejskiej, 2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/0049 (COD) w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych uchylające dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/ WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów COM(2013) 75 final - 2013/0048 (COD). (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/ documents/com/com_com(2013)0075_/com_com(2013)0075_pl.pdf) (dostęp 15.02.2019).
 • Salerno-Kochan R., 2010, Narzędzia zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych i ich stosowanie w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 831, s. 43-54.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku, DzU 2016, poz. 542.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171580442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.