PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (30) | 49--61
Tytuł artykułu

Influence of Pressure In Vacuum Drying Chamber On Shrinkage Of Defrosted Strawberries

Warianty tytułu
Wpływ ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na skurcz rozmrożonych wysuszonych truskawek
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Materiałem do badań były rozmrożone truskawki odmiany Senga Sengana o średnicach z zakresu 26-30 mm. Owoce były suszone przez 16 godzin w temperaturze 60°C i ciśnieniu niższym niż ciśnienie atmosferyczne. Wartości ciśnienia podczas procesu suszenia były na ustalonym poziomie: 5, 10 i 15 kPa lub zastosowano zmianę ciśnienia pomiędzy przedstawionymi wartościami ekstremalnymi. Skurcz suszarniczy truskawek został zbadany z wykorzystaniem dwóch metod: objętościowej i pomiarów liniowych wymiarów w poziomie i w pionie. W warunkach ustalonego ciśnienia uzyskany poziom skurczu był większy dla wyższych ciśnień w komorze suszarniczej. Poziomy liniowy skurcz suszonych owoców był zawsze mniejszy niż skurcz pionowy liniowy. Dla rozmrożonych truskawek skurcz objętościowy po suszeniu próżniowym w warunkach zmiennych ciśnień nie ukazał wyraźnych różnic dla zastosowanych modyfikacji. Najniższy poziom ciśnienia (5 kPa) zastosowany na jakimkolwiek etapie suszenia przy zmiennym ciśnieniu powodował zmniejszenie skurczu w porównaniu ze skurczem uzyskanym po procesach realizowanych przy pozostałych stałych poziomach ciśnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The material were raw or defrosted strawberries of Senga Sengana variety with the diameter of 26-30 mm. Fruits were dried for 16 hours at the temperature of 60°C under constant or variable conditions considering level of pressure. Pressure during the drying process was on a fixed level of: 5, 10 and 15 kPa or a change of pressure was introduced among extreme values. Shrinkage of strawberries was examined with the use of two methods: the volumetric method and measurement of linear dimensions in horizontal and vertical space. Shrinkage obtained under the fixed pressure level was greater for higher values in the drying chamber. Horizontal linear shrinkage of dried fruit was always lower than vertical linear shrinkage. For dried strawberries volumetric shrinkage obtained for defrosted fruits after vacuum drying under variable pressures did not reveal clear differences between respective values of shrinkage. The lowest level of pressure (5 kPa), applied in any phase of vacuum drying under variable pressure, caused a shrinkage decrease in comparison to drying shrinkage after processes under other fixed pressure.(original abstract)
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • Warsaw Universiy of Life Sciences, SGGW-WULS in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Agudelo-Laverde L.M., Schebor C., Buera M.D., 2014, Evaluation of structural shrinkage on freeze- -dried fruits by image analysis: Effect of relative humidity and heat treatment, Food and Bioprocess Technology, 7(9), pp. 2618-2626, DOI: 10.1007/s11947-013-1242-1.
 • Alaei B., Dibagar N., Chayjan R.A., Kaveh M., Taghinezhad E., 2018, The effect of short and medium infrared radiation on some drying and quality characteristics of quince slices under vacuum condition, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 10(4), pp. 371-381, DOI: 10.3920/ qas2017.1252.
 • Balzarini M.F., Reinheimer M.A., Ciappini M.C., Scenna N.J., 2018, Comparative study of hot air and vacuum drying on the drying kinetics and physicochemical properties of chicory roots, Journal of Food Science and Technology-Mysore, 55(10), pp. 4067-4078, DOI: 10.1007/s13197-018-3333-5.
 • Bhat R., Stamminger R., 2015, Preserving strawberry quality by employing novel food preservation and processing techniques - Recent up-dates and future scope - An overview, Journal of Food Process Engineering, 38(6), pp. 536-554, DOI: 10.1111/jfpe.12184.
 • Chauhan A.K.S., Srivastava A.K., 2009, Optimizing drying conditions for vacuum-assisted microwave drying of green peas (Pisum sativum L.), Drying Technology, 27(6), pp. 761-769, DOI: 10.1080/07373930902828120.
 • de Bruijn J., Rivas F., Rodriguez Y., Loyola C., Flores A., Melin P., Borquez R., 2016, Effect of vacuum microwave drying on the quality and storage stability of strawberries, Journal of Food Processing and Preservation, 40(5), pp. 1104-1115, DOI: 10.1111/jfpp.12691.
 • Devahastin S., Suvarnakuta P., Soponronnarit S., Mujumdar A.S., 2004, A comparative study of low- -pressure superheated steam and vacuum drying of a heat-sensitive material, Drying Technology, 22(8), pp. 1845-1867, DOI: 10.1081/DRT-200032818.
 • Figiel A., Michalska A., 2017, Overall quality of fruits and vegetables products affected by the drying processes with the assistance of vacuum-microwaves, International Journal of Molecular Sciences, 18(1), pp. 1-18, DOI: 10.3390/ijms18010071.
 • Gamboa-Santos J., Campañone L.A., 2019, Application of osmotic dehydration and microwave drying to strawberries coated with edible films, Drying Technology, 37(8), pp. 1002-1012, DOI: 10.1080/07373937.2018.1481426.
 • Gołoś A., Piotrowski D., Grzegory P., Wojnowski M., 2014, Wpływ temperatury na strukturę i barwę truskawek suszonych wybranymi metodami, Nauki Inżynierskie i Technologie, 4(15), pp. 31-42.
 • Hii Ch.L., Law Ch.L., Cloke M., 2009, Shrinkage of bean dimensions during hot air drying of cocoa, [in:] Proceedings of the 12th Polish Drying Symposium, Technical University of Lodz, Lodz, CD-ROM, pp. 383-390.
 • Kowalska J., Kowalska H., Marzec A., Brzeziński T., Samborska K., Lenart A., 2018, Dried strawberries as a high nutritional value fruit snack, Food Science and Biotechnology, 27(3), pp. 799-807, DOI: 10.1007/s10068-018-0304-6.
 • Kozanoglu B.U., Welti Chanes J., Gonzalez Pena A., Berlin Tolentino D.M., Mancebo M., Martinez F., 2005, Stepwise change of operating pressure in vacuum fluidized bed drying: An experimental study, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 83, pp. 316-322, DOI: 10.1002/cjce. 5450830218.
 • Krejtz K., Krejtz I., Albiński R., 2012, Jednoczynnikowa analiza wariancji w planie międzygrupowym, [in:] S. Bedyńska, M. Cypryańska (eds), Statystyczny drogowskaz. 2, Academical Publishing House Sedno, Higher School of Social Psychology, Warszawa, pp. 29-60.
 • Li K., Zhang M., Mujumdar A.S., Chitrakar B., 2019, Recent developments in physical field-based drying techniques for fruits and vegetables, Drying Technology, 37, pp. 1-20, DOI: 10.1080/ 07373937.2018.1546733.
 • Nawirska A., Figiel A., Kucharska A.Z., Sokol-Letowska A., Biesiada A., 2009, Drying kinetics and quality parameters of pumpkin slices dehydrated using different methods, Journal of Food Engineering, 94(1), pp. 14-20, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2009.02.025.
 • Oikonomopoulou V.P., Krokida M.K., 2012, Structural properties of dried potatoes, mushrooms, and strawberries as a function of freeze-drying pressure, Drying Technology, 30, pp. 351-361, DOI: 10.1080/07373937.2011.639475.
 • Panyawong S., Devahastin S., 2007, Determination of deformation of a food product undergoing different drying methods and conditions via evolution of a shape factor, Journal of Food Engineering, 78, pp. 151-161, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2005.09.012.
 • Piotrowski D., 2009, Wpływ ciśnienia i temperatury na przebieg suszenia próżniowego truskawek i ich wybrane właściwości, Treatises and Monographs, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, pp. 1-172.
 • Piotrowski D., Janowicz M., Sitkiewicz I., Ciurzyńska A., Lenart A., 2011, Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na proces suszenia oraz na skurcz truskawek, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 558, pp. 197-206.
 • Piotrowski D., Lenart A., Wardzyński A., 2004, Influence of osmotic dehydration on microwave-convective drying of frozen strawberries, Journal of Food Engineering, 65(4), 519-525, DOI: 10.1016/ j.jfoodeng.2004.02.015.
 • Prothon F., Ahrne L., Sjoholm I., 2003, Mechanisms and prevention of plant tissue collapse during dehydration: A critical review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 43(4), pp. 447-479, DOI: 10.1080/10408690390826581.
 • Qiu J., Khalloufi S., Martynenko A., Van Dalen G., Schutyser M., Almeida-Rivera C., 2015, Porosity, bulk density, and volume reduction during drying: Review of measurement methods and coefficient determinations, Drying Technology, 33(14), pp. 1681-99, DOI: 10.1080/07373937.2015.1036289.
 • Rahman S.A., Mujumdar A., 2008, Combined radiant and conductive vacuum drying in a vibrated bed, International Journal of Food Engineering, 4, art. 12, pp. 1-18, DOI: 10.2202/1556-3758.1314.
 • Sham P.W.Y., Scaman C.H., Durance T.D., 2001, Texture of vacuum microwave dehydrated apple chips as affected by calcium pretreatment, vacuum level, and apple variety. Journal of Food Science, 66(9), 1341-1347, DOI: 10.1111/j.1365-2621.2001.tb15212.x.
 • Sitkiewicz I., Janowicz M., Piotrowski D., Szlendak L., Krasowicz E., 2014, Selected physical properties and structure of strawberries convective and vacuum dried, [in:] J. Andrieu, R. Peczalski, S. Vessot-Crastes (eds), A.S. Mujumdar (series ed.), Proceedings of the 19th International Drying Symposium (IDS 2014), Lyon France, EDP Sciences, Les Ulis 2014, CD-ROM, Paper / file: ids2014140073.pdf, pp. 1-7.
 • Szarycz M., Jałoszyński K., Pełka A., Ostrowska M., Świerk B., 2006, Wpływ parametrów mikrofalowo- próżniowego suszenia truskawek na przebieg procesu i skurcz suszarniczy, Inżynieria Rolnicza, 10(4(79)), pp. 229-237.
 • Thanh Khuong N., Mondor M., Ratti C., 2018, Shrinkage of cellular food during air drying, Journal of Food Engineering, 230, pp. 8-17, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.02.017.
 • Witrowa-Rajchert D., Rząca M., 2009, Effect of drying method on the microstructure and physical properties of dried apples, Drying Technology, 27(7-8), pp. 903-909, DOI: 10.1080/ 07373930903017376.
 • Wu L., Orikasa T., Ogawa Y., Tagawa A., 2007, Vacuum drying characteristics of eggplants, Journal of Food Engineering, 83(3), pp. 422-429, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2007.03.030.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171580448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.