PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 15 | nr 2 Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Education in Entrepreneurship Development | 70--82
Tytuł artykułu

Poglądy respondentów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące kształcenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości

Autorzy
Warianty tytułu
Views of High School Respondents Regarding Education in Entrepreneurship Range
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie poglądów wybranych autorów na temat związany z kształceniem młodzieży w zakresie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz uzupełnienie tej treści o wyniki przeprowadzonych badań własnych. Badania miały na celu pozyskanie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących przedmiotu oraz poglądów respondentów dotyczących przydatności przedmiotu w ich przyszłości. W badaniach wykorzystano ankietę audytoryjną. Respondenci najczęściej udzielali informacji, że przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest raczej przydatny, jednak nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, czy przedmiot przygotował ich do przedsiębiorczych działań w przyszłości. Zdecydowana większość respondentów uważała, że liczba godzin w ramach przedmiotu jest wystarczająca. Respondenci określili również najbardziej interesujące ich zagadnienia związane z przedmiotem, m.in. poszukiwanie pracy. Wyników przeprowadzonego badania, ze względu na nieliczną próbę, nie można uogólniać na całą populację osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Mają one za zadanie jedynie zasygnalizować, jakie jest podejście wybranych respondentów do nauczanego przedmiotu. Po przeprowadzeniu badania autorka zauważyła kwestie, o które warto zapytać przy prowadzaniu badań na większej próbie. Są to m.in. plany ucznia oraz czynniki motywujące go do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to present views of selected authors on education of young people in basics of entrepreneurship and to complement them with the results of own research. The goal of research was to acquire the opinion of high school students about the usefulness of the subject in the future. Random survey was used in the research. Most respondents answered that the subject is rather useful. However, they were not able to explicitly state if this subject prepared them for entrepreneurial activities in the future. Most respondents think that the number of subject hours is sufficient. Respondents identified the most interesting issues of the subject, such as job searching. The results cannot be generalised on the whole population of high school students as the sample group was too small. Their task is to signal the attitude of students towards the subject. After carrying out the research, the author noticed issues worth discussing in the future with a bigger sample. Those include, for example, students' plans for the future and factors that motivate them to continue learning or to work. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Bigos, K. (2018). Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 61-71.
 • Cichoń, M., Piotrowska, I. (2012). Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród studentów geografii poprzez metodę projektu, esej geograficzny i recenzję. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 2, 151-168.
 • Ernst-Milerska, R. (2015). Przedsiębiorczość jako przedmiot szkolny: między kształceniem realnym a ogólnym. Studia z Teorii Wychowania, tom 6, 3(12), 193-207.
 • Głodowska, A. (2018). Gender Differences in Educational Attainment: The Evidence from the European Union Countries. Horyzonty Wychowania, 17(43), 221-230.
 • Głodowska, A. (2017). Level of Education and Economic Growth in the Member States of the European Union: A Comparative Analysis. Horyzonty Wychowania, 16(37), 105-118.
 • Hajdukiewicz, A. (2018). Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard. Horyzonty Wychowania, 17(43), 187-196.
 • Jeszka, A.M. (2013). Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 5(158), 31-39.
 • Kosała, M. (2016). Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 15(34), 49-66.
 • Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.
 • Kuratko, D.F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577-597.
 • Kwaśny, J., Żur, A. (2018). Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych - studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 85-94.
 • Łobocki, M. (1984). Metody badań pedagogicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Maciejewski, M. (2018). Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego. Horyzonty Wychowania, 17(43), 209-220.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.
 • Poczmańska, A., Pierwieniecka, R. (2016). Edukacja przedsiębiorczości w ramach kształcenia zawodowego a sytuacja jego absolwentów na rynku pracy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 392-403.
 • Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., Grun, R., Barouni, M. (2016). Entrepreneurship Education and Entry into Self-Employment Among University Graduates. World Development, 77, 311-327.
 • Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149-164.
 • Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli - studium porównawcze. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 391-400.
 • Tracz, M., Rachwał, T. (2008). Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 325-330.
 • Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 286-296.
 • Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, 15(35), 73-92.
 • Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 • Wąsik, H. (2010). Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 486-492.
 • Wilson, F., Kickul, J., Marlino, D. (2007). Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 387-406.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Ocena nauczania podstaw przedsiębiorczości przez uczniów liceum ogólnokształcącego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 457-470.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171581064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.